חגים:יולי 2018
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
1

חופשת קיץ,י"ז תמוז

חופשת קיץ

3

חופשת קיץ

חופשת קיץ

חופשת קיץ

6

חופשת קיץ

7

חופשת קיץ

8

חופשת קיץ

9

חופשת קיץ

10

חופשת קיץ

11

חופשת קיץ

12

חופשת קיץ

13

חופשת קיץ

14

חופשת קיץ

15

חופשת קיץ

16

חופשת קיץ

17

חופשת קיץ

18

חופשת קיץ

19

חופשת קיץ

20

חופשת קיץ

21

חופשת קיץ

22

חופשת קיץ,ט' אב

23

חופשת קיץ

24

חופשת קיץ

25

חופשת קיץ

26

חופשת קיץ

27

חופשת קיץ

28

חופשת קיץ

29

חופשת קיץ

30

חופשת קיץ

31

חופשת קיץ

מקרא:

  חג היום תאריך נבחר יום שחל בו אירוע

23 ביולי | יום שני