פרטי בית הספר

שם מוסד:
ת"ת המסורה
סמל מוסד:
111310
יישוב:
ירושלים

פרטי התקשרות לבית הספר הנבחר

כתובת:
תחכמוני 24
יישוב:
ירושלים
רשות:
ירושלים
כתובת למכתבים:
ירושלים ת.ד. 5787, ירושלים
מיקוד:
91051
טל:
02-5389806
פקס:
02-5383413
דוא"ל מזכירות:
hefzihav@hinuchm.k12.il
שם מנהל/גננת:
ישראל יצחק משה טרנובסקי
מפקח/מדריך:
ישראל יהודה אברהם
שלבי חינוך במוסד: יסודי בלבד סוג חינוך: רגיל סוג פיקוח: חרדי
מגזר: יהודי מעמד משפטי: מוכר שאיננו רשמי יחידת דיווח: מוכרים
בעלות: תת המסורה שפת לימוד: עברית יוח''א: לא
משכבה: א עד שכבה: ח שנת יסוד: 1990
המוסד ב'אופק חדש': לא תאריך הצטרפות ל'אופק חדש': כיתות חינוך מיוחד:
 
בחירת חודש: 

נובמבר

2018
המידע לקוח ממערכת לוח שנה
נתוני מורים נכונים ל: 20/12/2016 נתוני תלמידים וכיתות נכונים ל: 13/11/2018
המידע לקוח ממרכז מידע - מינהל תקשוב ומערכות מידע
בית הספר לא הזין נתונים

המידע בלשונית זו הופק על ידי בתי הספר ובאחריותם הבלעדית.

המידע בלשונית זו הופק על ידי בתי הספר ובאחריותם הבלעדית.

נא להמתין
נא להמתין