פרטי בית הספר

שם מוסד:
בית יעקב דרכי רחל
סמל מוסד:
141432
יישוב:
ירושלים

פרטי התקשרות לבית הספר הנבחר

כתובת:
שכ גבעת שאול 40
יישוב:
ירושלים
רשות:
ירושלים
כתובת למכתבים:
ירושלים ת.ד. 43173, ירושלים
מיקוד:
91431
טל:
02-6588400
פקס:
02-6588440
שם מנהל/גננת:
יחיאל מנדלזון
מפקח/מדריך:
מרים טייטלבאום
שלבי חינוך במוסד: עליונה בלבד סוג חינוך: רגיל סוג פיקוח: חרדי
מגזר: יהודי מעמד משפטי: מוכר שאיננו רשמי גורם מדווח: מוכרים
מוטב: בית יעקב דרכי רחל שפת לימוד: עברית יוח''א: לא
משכבה: ט עד שכבה: יב שנת יסוד: 1996
המוסד ב'אופק חדש': לא תאריך הצטרפות ל'אופק חדש': כיתות חינוך מיוחד:
ימי לימוד: אבגדהו סטאטוס בעוז לתמורה: לא ברפורמה
בחירת חודש: 

אפריל

2019
המידע לקוח ממערכת לוח שנה
נתוני מורים נכונים ל: 20/12/2017 נתוני תלמידים וכיתות נכונים ל: 17/04/2019
המידע לקוח ממרכז מידע - מינהל תקשוב ומערכות מידע
בית הספר לא הזין נתונים

המידע בלשונית זו הופק על ידי בתי הספר ובאחריותם הבלעדית.

המידע בלשונית זו הופק על ידי בתי הספר ובאחריותם הבלעדית.

נא להמתין
נא להמתין