פרטי בית הספר

שם מוסד:
סמינר בית יעקב
סמל מוסד:
189084
יישוב:
ירושלים

פרטי התקשרות לבית הספר הנבחר

כתובת:
רש"י 68
יישוב:
ירושלים
רשות:
ירושלים
כתובת למכתבים:
ירושלים ת.ד. 5650, ירושלים
מיקוד:
91054
טל:
02-5001330
פקס:
02-5001331
שם מנהל/גננת:
אסתר הלל
מפקח/מדריך:
אסתר חרך
שלבי חינוך במוסד: עליונה בלבד סוג חינוך: רגיל סוג פיקוח: חרדי
מגזר: יהודי מעמד משפטי: מוכר שאיננו רשמי גורם מדווח: מוכרים
מוטב: סמינר בית יעקב בנות אלישבע שפת לימוד: עברית יוח''א: לא
משכבה: ט עד שכבה: יד שנת יסוד: 2003
המוסד ב'אופק חדש': לא תאריך הצטרפות ל'אופק חדש': כיתות חינוך מיוחד:
ימי לימוד: אבגדהו סטאטוס בעוז לתמורה: לא ברפורמה
בחירת חודש: 

ינואר

2019
המידע לקוח ממערכת לוח שנה
נתוני מורים נכונים ל: 20/12/2017 נתוני תלמידים וכיתות נכונים ל: 16/01/2019
המידע לקוח ממרכז מידע - מינהל תקשוב ומערכות מידע
בית הספר לא הזין נתונים

המידע בלשונית זו הופק על ידי בתי הספר ובאחריותם הבלעדית.

המידע בלשונית זו הופק על ידי בתי הספר ובאחריותם הבלעדית.

נא להמתין
נא להמתין