פרטי בית הספר

שם מוסד:
מסילת יעקב
סמל מוסד:
343996
יישוב:
ירושלים

פרטי התקשרות לבית הספר הנבחר

כתובת:
ילין דוד 13
יישוב:
ירושלים
רשות:
ירושלים
כתובת למכתבים:
ילין דוד 13, ירושלים
מיקוד:
94707
טל:
02-5325786
פקס:
02-5323716
שם מנהל/גננת:
מידי קרויזר
מפקח/מדריך:
אסתר חרך
שלבי חינוך במוסד: עליונה בלבד סוג חינוך: רגיל סוג פיקוח: חרדי
מגזר: יהודי מעמד משפטי: מוכר שאיננו רשמי גורם מדווח: מוכרים
מוטב: מסילת יעקב שפת לימוד: עברית יוח''א: לא
משכבה: ט עד שכבה: יג שנת יסוד: 2009
המוסד ב'אופק חדש': לא תאריך הצטרפות ל'אופק חדש': כיתות חינוך מיוחד:
ימי לימוד: אבגדהו סטאטוס בעוז לתמורה: לא ברפורמה
בחירת חודש: 

ינואר

2019
המידע לקוח ממערכת לוח שנה
נתוני מורים נכונים ל: 20/12/2017 נתוני תלמידים וכיתות נכונים ל: 16/01/2019
המידע לקוח ממרכז מידע - מינהל תקשוב ומערכות מידע
בית הספר לא הזין נתונים

המידע בלשונית זו הופק על ידי בתי הספר ובאחריותם הבלעדית.

המידע בלשונית זו הופק על ידי בתי הספר ובאחריותם הבלעדית.

נא להמתין
נא להמתין