פרטי בית הספר

שם מוסד:
דרכי רחל
סמל מוסד:
346437
יישוב:
בית שמש

פרטי התקשרות לבית הספר הנבחר

כתובת:
נחל ערוגות 28
יישוב:
בית שמש
רשות:
בית שמש
כתובת למכתבים:
נחל ערוגות 28, בית שמש
מיקוד:
 
טל:
02-9924045
פקס:
02-9991501
דוא"ל מזכירות:
moshemil1@hinuchm.k12.il
שם מנהל/גננת:
יחיאל מנדלזון
מפקח/מדריך:
אסתר אטיאס
שלבי חינוך במוסד: יסודי בלבד סוג חינוך: רגיל סוג פיקוח: חרדי
מגזר: יהודי מעמד משפטי: מוכר שאיננו רשמי יחידת דיווח: מוכרים
בעלות: בית יעקב דרכי רחל שפת לימוד: עברית יוח''א: לא
משכבה: א עד שכבה: ח שנת יסוד: 2008
המוסד ב'אופק חדש': לא תאריך הצטרפות ל'אופק חדש': כיתות חינוך מיוחד:
 
בחירת חודש: 

נובמבר

2018
המידע לקוח ממערכת לוח שנה
נתוני מורים נכונים ל: 20/12/2016 נתוני תלמידים וכיתות נכונים ל: 13/11/2018
המידע לקוח ממרכז מידע - מינהל תקשוב ומערכות מידע
בית הספר לא הזין נתונים

המידע בלשונית זו הופק על ידי בתי הספר ובאחריותם הבלעדית.

המידע בלשונית זו הופק על ידי בתי הספר ובאחריותם הבלעדית.

נא להמתין
נא להמתין