פרטי בית הספר

שם מוסד:
דרכי רחל
סמל מוסד:
346437
יישוב:
בית שמש

פרטי התקשרות לבית הספר הנבחר

כתובת:
נחל ערוגות 28
יישוב:
בית שמש
רשות:
בית שמש
כתובת למכתבים:
נחל ערוגות 28, בית שמש
מיקוד:
 
טל:
02-9924045
פקס:
02-9991501
שם מנהל/גננת:
יחיאל מנדלזון
מפקח/מדריך:
אסתר אטיאס
שלבי חינוך במוסד: יסודי בלבד סוג חינוך: רגיל סוג פיקוח: חרדי
מגזר: יהודי מעמד משפטי: מוכר שאיננו רשמי גורם מדווח: מוכרים
מוטב: בית יעקב דרכי רחל שפת לימוד: עברית יוח''א: לא
משכבה: א עד שכבה: ח שנת יסוד: 2008
המוסד ב'אופק חדש': לא תאריך הצטרפות ל'אופק חדש': כיתות חינוך מיוחד:
ימי לימוד: אבגדהו
בחירת חודש: 

ינואר

2019
המידע לקוח ממערכת לוח שנה
נתוני מורים נכונים ל: 20/12/2017 נתוני תלמידים וכיתות נכונים ל: 16/01/2019
המידע לקוח ממרכז מידע - מינהל תקשוב ומערכות מידע
בית הספר לא הזין נתונים

המידע בלשונית זו הופק על ידי בתי הספר ובאחריותם הבלעדית.

המידע בלשונית זו הופק על ידי בתי הספר ובאחריותם הבלעדית.

נא להמתין
נא להמתין