פרטי בית הספר

שם מוסד:
סמינר עטרת רחל
סמל מוסד:
541680
יישוב:
בני ברק

פרטי התקשרות לבית הספר הנבחר

כתובת:
אהרונוביץ ראובן 33
יישוב:
בני ברק
רשות:
בני ברק
כתובת למכתבים:
אהרונוביץ ראובן 33 ת.ד. 2704, בני ברק
מיקוד:
 
טל:
03-5780712
פקס:
03-5780641
דוא"ל מזכירות:
yehuditzan@hinuchm.k12.il
שם מנהל/גננת:
צביה בוכריץ
מפקח/מדריך:
אסתר חרך
שלבי חינוך במוסד: עליונה בלבד סוג חינוך: רגיל סוג פיקוח: חרדי
מגזר: יהודי מעמד משפטי: מוכר שאיננו רשמי יחידת דיווח: מוכרים
בעלות: רשת אורט שפת לימוד: עברית יוח''א: לא
משכבה: ט עד שכבה: יד שנת יסוד: 1995
המוסד ב'אופק חדש': לא תאריך הצטרפות ל'אופק חדש': כיתות חינוך מיוחד:
סטאטוס בעוז לתמורה: עוז לתמורה - מלא תאריך הצטרפות לעוז לתמורה: 01/09/2016  
בחירת חודש: 

נובמבר

2018
המידע לקוח ממערכת לוח שנה
נתוני מורים נכונים ל: 20/12/2016 נתוני תלמידים וכיתות נכונים ל: 13/11/2018
המידע לקוח ממרכז מידע - מינהל תקשוב ומערכות מידע
בית הספר לא הזין נתונים

המידע בלשונית זו הופק על ידי בתי הספר ובאחריותם הבלעדית.

המידע בלשונית זו הופק על ידי בתי הספר ובאחריותם הבלעדית.

נא להמתין
נא להמתין