פרטי בית הספר

שם מוסד:
בית יעקב דרכי רחל
סמל מוסד:
560300
יישוב:
ביתר עילית

פרטי התקשרות לבית הספר הנבחר

כתובת:
המגיד ממעזריטש 42
יישוב:
ביתר עילית
רשות:
ביתר עילית
כתובת למכתבים:
ת.ד. 43173, ירושלים
מיקוד:
91431
טל:
02-5718741
פקס:
153-26588407
שם מנהל/גננת:
שולמית קראוס
מפקח/מדריך:
רחל סולימן
שלבי חינוך במוסד: עליונה בלבד סוג חינוך: רגיל סוג פיקוח: חרדי
מגזר: יהודי מעמד משפטי: מוכר שאיננו רשמי גורם מדווח: מוכרים
מוטב: בית יעקב דרכי רחל שפת לימוד: עברית יוח''א: לא
משכבה: ט עד שכבה: יב שנת יסוד: 2014
המוסד ב'אופק חדש': לא תאריך הצטרפות ל'אופק חדש': כיתות חינוך מיוחד:
ימי לימוד: אבגדהו סטאטוס בעוז לתמורה: לא ברפורמה
בחירת חודש: 

ינואר

2019
המידע לקוח ממערכת לוח שנה
נתוני מורים נכונים ל: 20/12/2017 נתוני תלמידים וכיתות נכונים ל: 16/01/2019
המידע לקוח ממרכז מידע - מינהל תקשוב ומערכות מידע
בית הספר לא הזין נתונים

המידע בלשונית זו הופק על ידי בתי הספר ובאחריותם הבלעדית.

המידע בלשונית זו הופק על ידי בתי הספר ובאחריותם הבלעדית.

נא להמתין
נא להמתין