לנבחן/ת האקסטרני/ת,

במערכת זו ניתן לקבל מידע על מיקום ביצוע הבחינה (מרכז בחינה) לבחינות שנרשמת אליהן.

עליך להדפיס את דף הזימונים ולהביאו לכל יום בחינה בצרוף המסמכים הבאים:

  • תעודת זהות / דרכון.
  • אישור הרשמה / תשלום.
  • אישור ועדת התאמות – עותק עבור כל שאלון בחינה.
  • לנבחנים שאושרה להם התאמה של השמעת שאלון באנגלית נדרשים להצטייד במכשיר נגן תקליטורים הכולל סוללות ואוזניות.
  • נבחנים שאושרה להם התאמה של "הקלטת תשובות באנגלית" נדרשים להצטייד במכשיר mp3 מקליט, כולל אמצעי חיבור למחשב, וכן תקליטור (CD) או החסן נייד (disk on key) חדש לכל שאלון בחינה.
  • באם נרשמת לשאלון שאינו מופיע בזימון עליך לפנות מיידית לשלוחה לבירור.
נבחן שאושרו לו בחינות בע"פ חייב להתקשר לשלוחה יומיים לפני הבחינה על מנת לקבל מקום בחינה סופי.

נבחן שאושרו לו התאמות הבאות: הקראת שאלון, הכתבה לבוחן נטראלי, שעתוק, שאלון מותאם, השמעת שאלון מתקליטור באנגלית , הקלטת תשובות לקלטת באנגלית או חדר נפרד – יתכן כי מיקום בחינתו יוחלף. על הנבחן להתעדכן סופית על מיקום היבחנותו יום לפני הבחינה באמצעות מערכת זו.

לתשומת לבך: מאמצים רבים הושקעו בהפעלת מועד הבחינות, ולכן אם ידוע לך מראש שלא תגיע/י לבחינה, הינך מתבקש/ת להודיע על כך טלפונית לשלוחת הבחינות.

בהצלחה בבחינות!

הודעת שגיאה