מדינת ישראל, משרד החינוך, המינהל הפדגוגי, היחידה לניהול תכניות ושותפויות בין מגזריות