חוזר מנכ''ל תש''ף/5להדפסת החוזרתחומי דעת ותכניות לימודים
מקצועות טכנולוגיים לימודי המתמטיקה בחינוך הקדם-יסודי והיסודי - הוראת קבע 0238

הוראה, למידה והערכה
בחינות בגרות, עבודות גמר וכלי הערכה נוספים לקראת תעודת הסיום טוהר הבחינות - הוראת קבע 0237

עובדים במערכת החינוך
תכניות ויעדים חינוכיים
חינוך לדמוקרטיה יום זכויות האדם והאזרח- הודעה 0176
חינוך חברתי וקהילתי תוכנית "SPACE" - פרויקט לאומי להעצמת קהילת יוצאי אתיופיה וקהילות נוספות בישראל- הודעה 0175
חינוך לקיימות ולשמירה על הסביבה תוכנית ISDG -Israel Sustainable Development Goals- הודעה 0174

ארגון העבודה החינוכית
תחרויות, חידונים ופרסים תחרות "פרס המים של שטוקהולם" לנוער בישראל לשנת 2020- הודעה 0173

אוכלוסיות תלמידים ומסגרות מיוחדות