חוזר מנכ''ל תשפ"א/1להדפסת החוזרתכניות ויעדים חינוכיים
חינוך לקיימות ולשמירה על הסביבה תוכנית ISDG - Israel Sustainable Development Goals- הודעה 0206
ציונות ומורשת ישראל תוכנית רב־תחומית בנושא תרבותה ומורשתה של קהילת יוצאי אתיופיה- הודעה 0207

תחומי דעת ותכניות לימודים
ארגון העבודה החינוכית
מהלך שנת הלימודים: ימי הלמידה, החופשות ושעות הפעילות לוח החופשות בחינוך החרדי בשנה"ל התשפ"א- הודעה 0198
תחרויות, חידונים ופרסים היערכות לחידוני התנ"ך במסגרת הבית ספרית בחינוך הממלכתי ובחינוך הממלכתי-דתי בשנת הלימודים התשפ"א- הודעה 0208

אוכלוסיות תלמידים ומסגרות מיוחדות
מינהל מוסדות חינוך
עובדים במערכת החינוך