חוזר מנכ''ל תשפ''א/6להדפסת החוזרתכניות ויעדים חינוכיים
מניעת עישון, שימוש בסמים ואלכוהול היום הבין־לאומי ללא עישון במערכת החינוך - שנת הלימודים התשפ"א- הודעה 0221

בטיחות, ביטחון ושעת חירום