חוזר מנכ''ל תשפ''ב/3להדפסת החוזרתחומי דעת ותכניות לימודים
מינהל מוסדות חינוך
מחקרים ואיסוף מידע במוסדות חינוך הנהלים לביצוע מחקר במערכת החינוך - הוראת קבע 0281
ביטוח דיווח על תאונות תלמידים - הוראת קבע 0279

ארגון העבודה החינוכית
תחרויות, חידונים ופרסים תחרות "פרס המים של שטוקהולם" לנוער בישראל לשנת 2022- הודעה 0249

אוכלוסיות תלמידים ומסגרות מיוחדות
מינהל מוסדות חינוך