חוזר מנכ''ל תשפ''ב/4להדפסת החוזרתחומי דעת ותכניות לימודים
שפות הוראת השפה האנגלית בבית הספר - הוראת קבע 0284

אורחות חיים, תרבות ואקלים במוסדות חינוך
מעורבות הורים נציגות הורים בבית הספר ובגן הילדים - הוראת קבע 0285

תכניות ויעדים חינוכיים
אורחות חיים, תרבות ואקלים במוסדות חינוך
מעורבות תלמידים חוק זכויות התלמיד התשפ"ב- הודעה 0254

עובדים במערכת החינוך