חוזר מנכ''ל תשפ''ב/6להדפסת החוזרתכניות ויעדים חינוכיים
חינוך ערכי שבוע התפוצות במערכת החינוך- הודעה 0256