חוזר מנכ''ל תשפ''ב/7להדפסת החוזרתכניות ויעדים חינוכיים
מניעת עישון, שימוש בסמים ואלכוהול היום הבין־לאומי ללא עישון במערכת החינוך לשנת הלימודים התשפ"ב- הודעה 0257