חוזר מנכ''ל תשפ''ב/8להדפסת החוזרתכניות ויעדים חינוכיים
חינוך לבריאות הדרכת תלמידי כיתות י להגשת עזרה ראשונה - הוראת קבע 0290

הוראה, למידה והערכה
בחינות בגרות, עבודות גמר וכלי הערכה נוספים לקראת תעודת הסיום טוהר הבחינות - הוראת קבע 0293

אורחות חיים, תרבות ואקלים במוסדות חינוך
פניות ותלונות הציבור ומרכז המידע טיפול בפניות ותלונות הציבור - הוראת קבע 0289

אוכלוסיות תלמידים ומסגרות מיוחדות
בטיחות, ביטחון ושעת חירום
בטיחות בפעילויות חוץ/טיולים הבטחת הבטיחות בפעילות ימית בבתי הספר לחינוך ולספורט ימי - הוראת קבע 0292

בטיחות, ביטחון ושעת חירום