חוזר מנכ''ל תשפ''ג/1להדפסת החוזרתחומי דעת ותכניות לימודים
הוראה, למידה והערכה
אורחות חיים, תרבות ואקלים במוסדות חינוך
מסגרות חינוך בלתי פורמליות ופעילויות חוץ-בית-ספריות
מינהל מוסדות חינוך
עובדים במערכת החינוך
תכניות ויעדים חינוכיים
חינוך לקיימות ולשמירה על הסביבה ISDG - Israel Sustainable Development Goals תוכנית 2022-2023- הודעה 0272

תחומי דעת ותכניות לימודים
מקצועות הרוח והחברה שינוי בתוכנית הלימודים ובהיבחנות בסוציולוגיה- הודעה 0276
חינוך גופני אירוע ספורט: "אתנה הולכות רחוק"- הודעה 0274

ארגון העבודה החינוכית
מהלך שנת הלימודים: ימי הלמידה, החופשות ושעות הפעילות הבחירות לכנסת ה-25- הודעה 0270
תחרויות, חידונים ופרסים מסגרות התחרות הספורטיבית, האירועים הארציים והבין־לאומיים ומועדי האליפויות בשנת הלימודים התשפ"ג- הודעה 0275

אוכלוסיות תלמידים ומסגרות מיוחדות
מינהל מוסדות חינוך
עובדים במערכת החינוך