חוזר מנכ''ל תשפ''ג/2להדפסת החוזרתכניות ויעדים חינוכיים
חינוך ערכי שוויון בין המינים בחינוך - הוראת קבע 0364

תחומי דעת ותכניות לימודים
אמנויות לימודי תיאטרון במוסדות החינוך - הוראת קבע 0361

הוראה, למידה והערכה
אוכלוסיות תלמידים ומסגרות מיוחדות
ארגון העבודה החינוכית
אירועים וטקסים חוזר מנכ"ל יום רבין ה־27- הודעה 0278
תחרות מדעי המוח לנוער 2023 BRAIN BEE- הודעה 0279
תחרויות, חידונים ופרסים תחרות פרס המים של שטוקהולם לנוער בישראל לשנת 2023- הודעה 0280

עובדים במערכת החינוך
מנהלים וסגני מנהלים התכנית להכשרת המנהלים בשנה"ל תשפ"ד- הודעה 0281