חוזר מנכ''ל תשפ''ג/3להדפסת החוזרתכניות ויעדים חינוכיים
חינוך ערכי חיים בשותפות - הוראת קבע 0376

תחומי דעת ותכניות לימודים
אוכלוסיות תלמידים ומסגרות מיוחדות
חינוך מיוחד אספקת שירותים רפואיים לתלמידים במסגרות החינוך המיוחד במסגרת חוק החינוך המיוחד - הוראת קבע 0375
תלמידים במסגרות ייחודיות מוסדות חינוך מכילים - הוראת קבע 0374

מינהל מוסדות חינוך
רישום, קבלה והעברות תלמידים ניהול רישום נוכחות - הוראת קבע 0368
רישוי מוסדות חינוך מוסדות חינוך ממלכתי-חרדי - הוראת קבע 0371
אתיקה וניהול תקין העברת מידע בין מסגרות חינוך - הוראת קבע 0370