אודות המאגר

ההנחיות המתפרסמות בחוזר המנכ"ל מבטאות את עקרונות המדיניות החינוכית והניהולית של משרד החינוך ואת דרכי היישום שלהם. מטרת ההנחיות להגדיר תפקידים ולקבוע נהלים ולהסדיר את תהליכי העבודה במערכת החינוך ובגופים המפוקחים על ידה והקשורים אליה.

חוזרים שפורסמו בשנה האחרונה

לוח מודעות

 • שבוע התפוצות במערכת החינוך

  ביום 29/3/2022 פורסמה הודעה בנושא : "שבוע התפוצות במערכת החינוך". מצ"ב קישור להודעה:
  להמשך קריאה

  תאריך פרסום: 29.03.2022

  ביום 29/3/2022 פורסמה הודעה בנושא : "שבוע התפוצות במערכת החינוך".

  מצ"ב קישור להודעה: https://apps.education.gov.il/Mankal/Hodaa.aspx?siduri=253

   

 • נוהל מינוי מנהלים וסגני מנהלים במוסדות חינוך רשמיים

  ביום 3/3/2022 פורסמה הוראה בנושא : "נוהל מינוי מנהלים וסגני מנהלים במוסדות חינוך רשמיים".
  להמשך קריאה

  תאריך פרסום: 03.03.2022

  ביום 3/3/2022 פורסמה הוראה בנושא : "נוהל מינוי מנהלים וסגני מנהלים במוסדות חינוך רשמיים".

  מצ"ב קישור להוראה: https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=384

   

 • התוכנית להכשרת מנהלים לבתי הספר בשנת הלימודים התשפ"ג

  ביום 2/12/2021 פורסמה הודעה בנושא : "התוכנית להכשרת מנהלים לבתי הספר בשנת הלימודים התשפ"ג
  להמשך קריאה

  תאריך פרסום: 02.12.2021

  ביום 2/12/2021 פורסמה הודעה בנושא : "התוכנית להכשרת מנהלים לבתי הספר בשנת הלימודים התשפ"ג".

  מצ"ב קישור להודעה: https://apps.education.gov.il/Mankal/Hodaa.aspx?siduri=243

 • נוהל מתן תמיכה לימודית לתלמידים חולים בבתיהם

  ביום 1/11/2021 פורסמה הוראת שעה לשנת הלימודים התשפ"ב בנושא : "נוהל מתן תמיכה לימודית לתלמ
  להמשך קריאה

  תאריך פרסום: 01.11.2021

  ביום 1/11/2021 פורסמה הוראת שעה לשנת הלימודים התשפ"ב בנושא : "נוהל מתן תמיכה לימודית לתלמידים חולים בבתיהם".

  מצ"ב קישור להוראה: https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=376

   

 • התוכנית להשאלת ספרי לימוד

  ביום 25/10/2021 בוצע תיקון בהוראה הנ"ל: בנספח מספר 12 נוסף משפט שנשמט ממנו בטעות: "
  להמשך קריאה

  תאריך פרסום: 25.10.2021

  ביום 25/10/2021 בוצע תיקון בהוראה הנ"ל:
  בנספח מספר 12 נוסף משפט שנשמט ממנו בטעות:
  "סל הספרים כולל ערכות אביזרים וחוברות עבודה שבהן מותר לכתוב, בהתאם להנחיות בחוזר מנכ"ל, אולם הוא אינו כולל מילון, אטלס וספר תנ"ך".

  מצ"ב קישור להוראה המתוקנת: https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=251

 • מאגר חוזרים הקיימים באתר

  באתר קיימים חוזרים משנת תשע"ד (2013)  
  להמשך קריאה

  תאריך פרסום: 01.08.2020

  באתר קיימים חוזרים משנת תשע"ד (2013)