אודות המאגר

ההנחיות המתפרסמות בחוזר המנכ"ל מבטאות את עקרונות המדיניות החינוכית והניהולית של משרד החינוך ואת דרכי היישום שלהם. מטרת ההנחיות להגדיר תפקידים ולקבוע נהלים ולהסדיר את תהליכי העבודה במערכת החינוך ובגופים המפוקחים על ידה והקשורים אליה.

חוזרים שפורסמו בשנה האחרונה

לוח מודעות

 • נוהל לבחירת גורם מפעיל או להעברת בעלות על מוסד חינוך על ידי רשויות מקו

  בתאריך ה- 26 במרץ 2019 פורסם נוהל לבחירת גורם מפעיל או להעברת בעלות על מוסד חינוך על ידי
  להמשך קריאה

  תאריך פרסום: 26.03.2019

  בתאריך ה- 26 במרץ 2019 פורסם נוהל לבחירת גורם מפעיל או להעברת בעלות על מוסד חינוך על ידי רשויות מקומיות והפעלת מוסדות החינוך . הנוהל חתום על ידי מנכ"ל משרד החינוך ומנכ"ל משרד הפנים. לנוהל לחצו

 • תיקון בהוראה מס' 0077 בנושא גביית תשלומי הורים ושכר לימוד במוסד חינוך

  חל תיקון בהוראה זו בשל הארכת הוראת השעה בנושא גביית תשלומי הורים במוסדות חינוך ניסויים וי
  להמשך קריאה

  תאריך פרסום: 18.03.2019

  חל תיקון בהוראה זו בשל הארכת הוראת השעה בנושא גביית תשלומי הורים במוסדות חינוך ניסויים וייחודיים עד לשנת הלימודים התשפ"ג והארכת הוראת שעה לוועדת חריגים ארצית לתשלומי הורים להמשיך את פעולתה עד לשנת הלימודים התשפ"ג, לאור הצורך לקיים הסדרה מקיפה.
  מצ"ב קישור להוראה המעודכנת

 • תיקון בהוראה בנושא היבחנות תלמידים תושבים חוזרים

  ההוראה התוכנית הלאומית ללמידה משמעותית – החטיבה העליונה: זכויות של תלמידים תושבים חוזרי
  להמשך קריאה