יום הזיכרון העשרים ושלושה ליצחק רבין

הודעה מס' 0123

תאריך פרסום ההודעה: ג' בתשרי תשע"ט, 12 בספטמבר 2018

   050 - 6289268
   danielaf@education.gov.il

 

1.   כללי

1.1ביום י"ב בחשוון התשנ"ו, ב־4 בנובמבר 1995, עם סיומה של עצרת שלום, נרצח ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין על ידי מתנקש יהודי. הרצח הִכה בתדהמה את החברה הישראלית והטיל צל כבד על מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית.

יצחק רבין היה איש חטיבת הראל בפלמ"ח, פיקד על לוחמי תש"ח במלחמת השחרור, היה ממכונני צה"ל וממעצבי תורת הלחימה, מפקד נערץ ורמטכ"ל הניצחון במלחמת ששת הימים, ושגריר בוושינגטון, שביסס וביצר את היחסים המיוחדים עם ארצות הברית. במסגרת שירותו הציבורי כיהן פעמיים כראש ממשלה, היה המדינאי שהוביל את הסכמי הביניים עם המצרים ואת חוזה השלום עם ממלכת ירדן. על פי תפיסת עולמו, היווה השלום ממד נוסף של ביטחון הקיום והעוצמה של עם ישראל במדינתו, ועל כן, משנבחר בבחירות בשנת 1992 לקדנציה שנייה כראש ממשלה, החל לקדם שיחות עם הפלסטינים. בחודש ספטמבר 1993 חתם על "הסכם אוסלו", שהניח את היסוד להסדר קבע שאמור היה לכלול בעתיד הקמת ישות פלסטינית לצד מדינת ישראל. כשנתיים לאחר מכן נרצח בעקבות התנגדות למדיניות שקידם.

1.2בשנת הלימודים התשע"ט נציין עשרים ושלוש שנים להירצחו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין ז"ל. על פי "חוק יום הזיכרון ליצחק רבין התשנ"ז-1997" יום הזיכרון הממלכתי ליצחק רבין מצוין ביום י"ב בחשוון. השנה יחול יום זה ביום ראשון, י"ב בחשוון התשע"ט, 21 באוקטובר 201 .8

1.3סעיף 2 בחוק קובע כי "הדגלים במוסדות המדינה ובמחנות צה"ל יורדו לחצי התורן", והוא חל על כל המוסדות החינוכיים. 

1.4סעיף 5 לחוק קובע כי "בבתי הספר יצוין יום הזיכרון: (א) בפעולות שבהן יועלו דמותו ופועלו של יצחק רבין; (ב) בפעולות שתוקדשנה לחשיבות הדמוקרטיה בישראל ולסכנת האלימות לחברה ולמדינה". סעיף זה חל על כל בתי הספר, בכל הזרמים והמגזרים.

2.   פעילויות במוסדות החינוך

2.1במהלך יום הזיכרון תתקיים פעילות חינוכית בכיתות או במסגרות אחרות.

2.2בפעילויות שתתקיימנה בבית הספר ייקחו חלק כל התלמידים.

2.3אין לקיים ביום זה טיולים או פעילויות חוץ־בית ספריות אחרות שאינם קשורים ליום הזיכרון ליצחק רבין.

2.4מומלץ לקיים במהלך היום טקס מוסדי. בטקס, כמו ביתר הפעילויות, יובאו לידי ביטוי שני הנושאים הייחודיים המוזכרים בחוק (ס"ק 1.4 לעיל), ואין להסתפק באחד מהם בלבד. במהלך היום יש לקיים שיעור חינוך. בבתי הספר הדתיים ילמדו משניות, יאמרו פרקי תהילים או תיערך תפילה לעילוי נשמתו של יצחק רבין ז"ל.

2.5נוסף על הפעילות הכיתתית, השכבתית והמוסדית, מומלץ ליזום ולקיים ביום הזיכרון ובימים הסמוכים לו פעילויות משותפות עם הורים, עם בתי ספר ממגזרים שונים, עם מתנ"סים ועם גורמים שונים בקהילה.

3.   נושאים לדיון חינוכי

3.1יום הזיכרון יוקדש לפעילויות לימודיות וחינוכיות שונות, תוך התאמה לנתוניו הייחודיים ולמאפייניו של כל מוסד חינוכי, ותוך התייחסות לעקרונות האלה:

א.חובתם של כל האזרחים לכבד את חוקי המדינה ולקיימם.

ב.הדרך הדמוקרטית היא הדרך היחידה לקבלת הכרעות מעשיות בחברה הישראלית. חובה על כלל האזרחים והקבוצות בחברה להכריע על פי כללי הדמוקרטיה. דיון בנושאים מעוררי מחלוקת שעל סדר היום הציבורי, הכרחי, ויש לאפשר למיעוט להשמיע את עמדותיו ואת מחאתו.

ג.האלימות פוגעת באופן חמור בערכי מוסר יהודיים ואוניברסליים.

ד.עיצוב חזון עתידי והטבעת חותם הם עקרונות יסוד של משטר דמוקרטי כמו גם עקרון שלטון העם המדגיש את אחריותם של האזרחים לגילוי מעורבות המעוגנת בארבעה ערכי יסוד: ייצוגיות, מעורבות, אחריות וכבוד הדדי לזולת.

3.2מעורבותו והשפעתו של כל פרט על סביבתו הקרובה או הרחוקה הן ביטוי לערכים ולעקרונות המנחים את התנהלותו ומכוננים את זהותו.

3.3בהתאם לעקרונות המנחים את אירועי 70 שנה למדינת ישראל והצפי ל־70 השנים הבאות, הנושא המרכזי שמומלץ לעסוק בו ביום זיכרון זה הוא המחויבות שלנו כאזרחים במדינה דמוקרטית להשפיע על המציאות הסובבת אותנו ולגלות מעורבות אזרחית.

3.4בהתאם לעקרונות ולערכים שהוצגו לעיל נכתבה ערכה חינוכית לציון יום הזיכרון ה־23 ליצחק רבין: "לקיים את אשר ראוי לקיים, לשנות את אשר דרוש שינוי" .

הערכה כוללת כרזות ומערכי פעילות המדגישים את מקומם של האזרחים בעיצוב המציאות ואת ההזדמנות השמורה לכל אזרח במדינה דמוקרטית להטביע את חותמו באמצעות פעילות אזרחית, תוך שמירה על שלטון החוק ועל סולידריות.

4.   השתלמויות, חומרי למידה וסיורים

4.1חומרים להכנת פעולות חינוכיות ולבניית הטקסים עומדים לרשות צוותי החינוך באתרים האלה:

אתר המטה לחינוך אזרחי ולחיים משותפים

אתר מִנהל החברה והנוער

אתר מרכז יצחק רבין

באתרים אלו תפורסם הערכה החינוכית בהתאם לנושא השנתי.

4.2במהלך חודש ספטמבר תישלח לבתי הספר ערכת למידה חינוכית שהופקה על ידי המשרד בשיתוף עם מרכז יצחק רבין. הערכה כוללת מכתב הסבר על השימוש באתר לציון יום הזיכרון ליצחק רבין וכן כרזות ומערכי פעילות נלווים. באתרים השונים שפורטו בסעיף 4.1 אפשר למצוא משאבי הוראה ולמידה המותאמים לכל הגילים והמגזרים, החל מהחינוך הקדם־יסודי ועד לחינוך העל־יסודי. מומלץ להיעזר גם בערכות הנמצאות בבית הספר משנים קודמות.

4.3מרכז יצחק רבין, האמון על פי חוק לשמר את מורשתו של יצחק רבין, להנציחו ולהפיק את הלקחים כדי שרצח פוליטי לא יישנה, מציע במהלך השנה כולה ימי עיון הכוללים סיור חווייתי ב'מוזיאון הישראלי' וכן סדנאות חינוכיות בנושאים האלה: דמוקרטיה, החברה הישראלית ומנהיגות.

לפרטים אפשר לפנות למרכז באמצעות הדואר האלקטרוני בכתובת info.rabincenter.org.il, או בפנייה טלפונית אל מר אודי כץ, 03-7453350, 054-3285818.

לפרטים על אודות עזרי הוראה ולמידה משנים קודמות, כרזות חינוכיות וחומרים ארכיוניים על אודות יצחק רבין, ניתן לפנות לארכיון מרכז יצחק רבין בכתובת הדוא"ל dorit@rabincenter.org.il.

4.4"תמונה ישראלית": משרד החינוך בהובלת המזכירות הפדגוגית, פיתח את המיזם "תמונה ישראלית" לרגל שנת ה־70 למדינה. "תמונה ישראלית" הוא מיזם חדשני המעניק חוויית לימוד ייחודית ובאמצעותו יכולים תלמידים לחוות עשרות אירועים מרכזיים שעיצבו את המדינה, לחקור על אודותיהם ולהעמיק בהם.

המיזם כולל שלושה חלקים:

א.ציר זמן מודפס המיועד לתלייה בבית הספר.

ב.אפליקציית מציאות רבודה, הניתנת להורדה אל טלפון חכם ומיועדת לשימוש בקרבת ציר הזמן המודפס (ציר הזמן "מתעורר" ומופעל כאשר משתמשים באפליקציה).

ג.אתר האינטרנט: "70 שנה למדינה" המציע מידע נוסף להעמקה וכן פעילויות חינוכיות משלימות.

המיזם נועד לשימוש בשנים הבאות ויש בו קישור העוסק גם באירוע רצח ראש הממשלה יצחק רבין. נוסף על כך הועלו במסגרת אתר האינטרנט פעילויות ומערכי שיעור שפותחו בשיתוף עם מרכז יצחק רבין לתלמידי בתי הספר היסודיים והעל־יסודיים.

5.   טקסים ואירועים ממלכתיים

אירועים, טקסים ורבי־שיח יתקיימו ביוזמת הרשויות המקומיות, המתנ"סים וועדי ההורים היישוביים.

5.1טקס פתיחת יום הזיכרון ליצחק רבין, "נר יצחק", ייערך ביום ראשון, י"ב בחשוון התשע"ט, 21 באוקטובר 2018, בשעה 17.00 בבית הנשיא בירושלים.

הטקס ייערך במעמד נשיא המדינה ובהשתתפות שרים, חברי כנסת, חיילים ותלמידים (ההשתתפות על פי הזמנות).

5.2טקס האזכרה הממלכתי בהר הרצל בירושלים ייערך ביום ראשון, י"ב בחשוון התשע"ט, 21 באוקטובר 2018, בשעה 15.00 במעמד נשיא המדינה, ראש הממשלה, יושב ראש הכנסת ונשיא בית המשפט העליון, חברי כנסת, אישי ציבור ומשפחת רבין. הטקס מאורגן ומופק על ידי מרכז ההסברה.

5.3ישיבה מיוחדת של הכנסת לזכרו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין, במעמד נשיא המדינה, ראש הממשלה ויושב ראש הכנסת תיערך ביום ראשון, י"ב בחשוון התשע"ט, 21 באוקטובר 2018, בשעה 17.00 במשכן הכנסת בירושלים.

5.4עצרת נוער מרכזית לזכר יצחק רבין תיערך ביום חמישי, ט' בחשוון התשע"ט, 18 באוקטובר 2018, בשעה 20:00 במרכז יצחק רבין בתל אביב.