מענקי הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות לשנת התש"פ

הודעה מס' 0130

תאריך פרסום ההודעה: כ"ה בכסלו תשע"ט, 03 בדצמבר 2018

   02 - 5603688
   ronitai@education.gov.il

1.   רקע

הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות (ע"ר) פועלת מעל 45 שנים כדי להעצים את צוותי ההוראה בישראל ולטפח יזמות, יצירתיות וחדשנות בחינוך. הקרן מעודדת יצירה של רעיונות חינוכיים חדשניים ומסייעת לאנשי החינוך לצמוח ולהתפתח, בד בבד עם יישום רעיונותיהם החדשים במערכת החינוך הישראלית. באמצעות תוכנית ליווי והנחיה מקצועית, מענקים כספיים, קהילת יזמים ארצית, הכרה ותמיכה לגננות, לסייעות, למורים ולצוותי חינוך, מתבצע שינוי במערכת החינוך, שינוי שמביא עימו רוח רעננה ויוצק משמעות לעבודת החינוכית. הקרן פועלת במיזם משותף עם משרד החינוך ובשיתוף קרנות נוספות.

במסגרת המיזם, הקרן תומכת מדי שנה ב־120 יוזמות המופעלות בקרב מגוון גילים (מגני ילדים ועד בתי ספר תיכוניים) בכל רחבי הארץ, בקרב כלל האוכלוסיות ובכל תחום לימודי או חינוכי.

2.   אופי היוזמות שלהן תוענק התמיכה

התמיכה תינתן ליוזמות המקדמות חשיבה יצירתית וחדשנית בחינוך ותורמות לתלמידים, לצוות החינוכי ואף לקהילה הסובבת. על היוזמות שתוענק להן התמיכה לעסוק הן בהיבט הפדגוגי והן בהיבט האקלימי במוסדות החינוך. על היוזמות לבטא חשיבה יצירתית על אודות תהליכי הלמידה, ההוראה וההערכה, כגון רב־תחומיות, רב־גיליות, שילוב כלים טכנולוגיים, שילוב מתודות מגוונות, למידה חוץ־כיתתית ועוד, כל אלה במסגרת חשיבה הן על מערכות היחסים בארגון והן על קידום וטיוב מפגש אנושי משמעותי ומיטיב בין כלל חברי קהילת בית הספר. על היוזמות לשקף תהליכי למידה פנים־מוסדיים ולהתאים לאופי התלמידים ולצורכיהם, לצוות המורים ולאופי המוסד החינוכי. היוזמות יופעלו במהלך כל שנת הלימודים התש"פ.

קיימים ארבעה מסלולי יזמות:

א.         מסלול מקפצה – מסלול המיועד למורים המובילים יוזמות בבתי הספר היסודיים ובבתי הספר התיכוניים.

ב.         מסלול צוותא – מסלול המיועד לצוותי חינוך ולחברי הנהלה המובילים יחד יוזמות רחבות היקף בבתי הספר היסודיים ובבתי הספר התיכוניים.

ג.         מסלול בשותף – מסלול המיועד ליוזמות של תלמידים ומורים הפועלים יחד בבתי הספר העל-־יסודיים.

ד.         מסלול יד ביד – מסלול המיועד לשיתופי פעולה בין מוסדות החינוך המיוחד לבין מוסדות החינוך הרגיל, בבתי ספר יסודיים ובתיכונים.

ה.         מסלול גולן לגיל הרך מסלול המיועד לגננות ולסייעות המובילות יחד יוזמות בגני ילדים.

3.   תמיכת הקרן

  • תוכנית ליווי והנחיה: התוכנית מורכבת משלושה מפגשי הנחיה המתקיימים בבית הספר או בגן הילדים ומנוהלים על ידי מנחה מקצועי של הקרן, וכן מארבעה כנסי לימוד ארציים שיתקיימו במהלך השנה. הליווי יתמקד בתהליכי פיתוחה של היוזמה החינוכית, ביישומה ובהעצמת היזם כמנהיג חינוכי וכסוכן שינוי בסביבתו. השתתפותם של היזמים במפגשי ההנחיה ובכנסים היא חובה.
  • גובה המענקים המוסדיים שיינתנו למימוש היוזמה הוא 5,00025,000 שקלים, בהתאם למסלולי היזמות השונים.
  • קידום מקצועי: ליזמים המובילים תינתן הכרה של 30 שעות לשם פיתוח מקצועי.
  • קהילת היזמים הארצית: היזם או צוות היזמים יצטרפו לקהילת יזמים פעילה שחברים בה מורים, מורות, גננות וסייעות מרחבי הארץ.

4.   הגשת הבקשות

גננות, סייעות, מורים וצוותי חינוך מוזמנים להציע יוזמות לשנת הלימודים התש"פ. הבקשות יוגשו באופן מקוון בלבד, באתר הקרן, בכתובת www.keren-yozmot.org.il.

פתיחת קול קורא: יום רביעי, ד' בטבת התשע"ט, 12.12.201 .8

המועד האחרון להגשת הבקשה: יום שני, כ"ב בשבט התשע"ט, 28.1.2019.

תאריכי מפגשים ליזמים מתעניינים יפורסמו בקול הקורא באתר הקרן.

פרטים בנושא מפגשים סינכרוניים ליזמים מתעניינים יפורסמו באתר הקרן.

דרכי הגשה: פרטים נוספים על התוכנית ועל ההרשמה, הנחיות וטפסים אפשר למצוא באתר הקרן, בכתובתhttp://www.keren-yozmot.org.il.