חידון "מטמון גדולי האומה" לשנת ה־40 להסכם השלום עם מצרים – שנת התשע"ט

הודעה מס' 0131

תאריך פרסום ההודעה: כ"ה בכסלו תשע"ט, 03 בדצמבר 2018

   02 - 5603888
   zivab234@gmail.com

 

1.   רקע

מינהל החברה והנוער, אגף של"ח וידיעת הארץ, משרד ראש הממשלה, המועצה הציבורית להנצחת זכרם ופועלם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה ומרכז מורשת מנחם בגין, חברו יחד להובלת חידון "מטמון גדולי האומה" לשנת ה־40 להסכם השלום עם מצרים.

מטרת התוכנית היא להנחיל את קורותיהם, מורשתם וערכיהם של נשיאים וראשי ממשלה אשר הלכו לעולמם. היכרות עם פועלם ומנהיגותם מהווה הזדמנות חשובה לדון בנושאי מורשת, בערכים שהנחו את גדולי האומה וכן בתכונות המנהיגות אשר באות לידי ביטוי באופן פועלם. התוכנית גם מאפשרת היכרות של התלמידים עם ההיסטוריה היהודית והישראלית.

2.   שלבי החידון

התוכנית מיועדת לכלל תלמידי חטיבות הביניים (כיתות ז'-ט') במערכת החינוך וכוללת שלושה שלבים:

.1שלב ראשון – שלב הלמידה: במהלך חודש ינואר 2019 יתקיים תהליך בית ספרי של למידה ועיסוק בדמותם של 16 גדולי האומה. בתי הספר נדרשים להירשם באתרים המצוינים מטה.

.2שלב שני – חידון אינטרנטי, שלב חצי הגמר: ביום חמישי, ז' באדר ב' התשע"ט, 14 במרס 2019, ייערך חידון אינטרנטי כיתתי המותאם לתכנים הנלמדים. החידון יורכב מחידות שיחבר החידונאי דן חמיצר. 25 הכיתות שתעבורנה את השלב השני יוזמנו לאירוע הגמר בירושלים.

.3שלב שלישי –  פעילות סביב כתבי חידה בירושלים: אירוע הגמר יתקיים ביום חמישי, י"א באייר התשע"ט, 16 במאי 201 .925 הכיתות שתעלינה לשלב זה תשתתפנה ביום סיור לימודי בירושלים, שבמהלכו תתקיים פעילות חינוכית וערכית בנושא דמותם של המנהיגים השונים באמצעות חידות והפעלות וכן באמצעות הופעות של שחקנים. במהלך היום יוענק כיבוד ותמומנה ההסעות למשתתפים.

לכיתות שתסיימנה במקומות הראשונים יוענקו פרסים.

3.   אופני ההשתתפות בחידון

בתי ספר המעוניינים לקחת חלק בחידון המוצע יוכלו להירשם באתרים האלה:

יחידת ההנצחה במשרד ראש הממשלה

מרכז מורשת בגין

החידון באתר של דן חמיצר