היום הבין-לאומי לזכויות האדם במערכת החינוך בשנה"ל התשע"ט

הודעה מס' 0134

תאריך פרסום ההודעה: כ"ה בכסלו תשע"ט, 03 בדצמבר 2018

   050 - 6289268
   danielaf@education.gov.il

 

1.   כללי

היום הבין־לאומי לזכויות האדם חל ב־10 בדצמבר, היום שבו התקבלה באו"ם בשנת 1948 "ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם". הכרזה זו מנסחת את עקרונות היסוד של זכויות האדם בעולם ומשמשת תשתית לחוקותיהן של מדינות רבות. ההכרזה מהווה גם את אחד היסודות החשובים של  המשפט הבין־לאומי.

השנה נציין 70 שנה ליום קבלת ההכרזה על ידי ארגון האומות המאוחדות. ביום זה חל מפנה ביחסן של מדינות העולם לזכויות האדם ובעקבותיו התבססה סולידריות כלל-אנושית בין בני אדם שונים, ללא הבדל של לאום, גזע, מין ודת.

במהלך 70 שנה מתקיימים מאבקים שמטרתם ליצור הכרה בזכויות האדם במדינות שונות.

הלימוד על אודות זכויות האדם והאזרח והשמירה עליהן חשוב ומשמעותי לכל תלמיד כאדם וכאזרח במדינה דמוקרטית, ועל כן מן הראוי לעסוק בו במהלך השנה כולה. במסגרת העיסוק בנושא חשוב לדון עם התלמידים בחשיבותן של זכויות האדם בכלל, ובתוכן הזכויות החברתיות. זכויות האדם או זכויות טבעיות הן אותן זכויות המוקנות לאדם באשר הוא אדם מכוח טבעו וכבודו האנושי, ללא כל תלות בכוחו של שלטון כלשהו.

השנה חל היום הבין-לאומי לזכויות האדם ביום שני, ב' בטבת התשע"ט, 10 בדצמבר 201 .8התאריך חל בחופשת החנוכה, ולכן מן הראוי לעסוק בו במסגרת שיעורי החינוך, בטקסים, בפעילויות חברתיות ובלימוד במסגרת תחומי הדעת השונים במהלך השבוע שלפני החג או מייד לאחר החזרה מהחופשה.

2.   חומרי למידה

חומרי הלמידה כוללים מערכי שיעור ומהלך של פעילויות שונות נמצאים באתר המטה לחינוך אזרחי ולחיים משותפים וכן באתר מינהל החברה והנוער.

 

לפרטים אפשר לפנות אל הגב' דניאלה פרידמן, מנהלת המטה לחינוך אזרחי, המזכירות הפדגוגיתטל' 050-6289268, דוא"ל danielaf@education.gov.il, וכן אל רפרנטיות המטה במחוזות.