התחרות הארצית של עבודות גמר מכלל תחומי הדעת בנושאי סביבה וקיימות לשנת התשע"ט

הודעה מס' 0138

תאריך פרסום ההודעה: כ"ט בשבט תשע"ט, 04 בפברואר 2019
התחרות הארצית של עבודות גמר העוסקות בנושאי סביבה וקיימות

  
   samiaab@education.gov.il

  
   iritsa@education.gov.il

   052 - 6897942
   fridmand@post.bgu.ac.il

 

1.   כללי

התחרות הארצית של עבודות גמר העוסקות בנושאי סביבה וקיימות מיועדת לתלמידי תיכון הכותבים עבודות גמר (או מיזם בהיקף של חמש יחידות לימוד) בכל תחומי הדעת אשר להם נגיעה לתחומי הסביבה השונים: מדעי הסביבה, ביולוגיה, פיזיקה, כימיה, אומנות, גיאוגרפיה וכדומה.

התחרות היא ארצית ונערכת בחסות הקמפוס הירוק של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ובשיתוף המשרד להגנת הסביבה. התחרות משתלבת במהלך שמוביל משרד החינוך לקידום למידה משמעותית.

הזוכים בתחרות יוזמנו ליום עיון שבו יינשאו הרצאות מדעיות בנושאי סביבה וקיימות שעומדים בחזית המחקר. במהלך יום העיון יוענקו הפרסים לזוכים בתחרות.

ההשתתפות בתחרות מקנה לבתי הספר שיתוף פעולה עם אוניברסיטת בן-גוריון בנגב וחשיפה באמצעי התקשורת.

בשנת הלימודים התשע"ח זכתה בתחרות עדי ממן מאולפנת כפר פינס שכתבה עבודה על הנושא "השפעת ההזנה ברימות הגדלות על מצע מועשר באצת ננוכלורופסיס על גידול דג הקרפיון המצוי". העבודה נכתבה בליווי של המורה מיכל כינרתי ובהנחיה של סיגל לוצקי. השנה זכתה העבודה לחשיפה ייחודית בכתב העת המדעי אקולוגיה וסביבה (גיליון 3, ע' 11 -12).

2.   קהל היעד, העבודות המשתתפות ונושאי התחרות

התחרות מיועדת לתלמידי כיתות י"ב הכותבים עבודת גמר בנושאי סביבה וקיימות. לא תתקבלנה עבודות שנכתבו על ידי יותר מתלמיד אחד. אפשר להגיש לתחרות עבודת מחקר מקיפה או מיזם גמר ברמה של חמש יחידות לימוד.

דוגמאות לנושאים לעבודות בתחומי דעת שונים אשר הוגשו במחזורים הקודמים:

  • אנרגיה (אנרגיות חלופיות/התייעלות אנרגטית): הפקת אנרגיה על ידי טורבינת רוח אנכית (VAWT) ושימורה
  • עיר וסביבה (בנייה ירוקה/ניהול וצמצום פסולת/תחבורה): השפעת התצורה המרחבית של העיר נהרייה על הכדאיות הכלכלית והסביבתית במערכי איסוף פסולת פלסטיק המבוססת על הפרדה במקור
  • איכות אוויר: ההבדלים בכמות חלקיקי הפיח משני צידי צמחייה הגדלה לאורך כביש ויצמן ברעננה
  • מים (מחזור/התפלה/חיסכון): טיפול בשפכים תעשייתיים חומציים
  • בריאות וסביבה: השפעת סוגי רעש שונים על יכולת הריכוז
  • חברה וסביבה: הנגשת מידע בנוגע לפעילות האדם סביב מפרץ אילת והשפעתה על הסביבה
  • מדדים לקיימות: טביעת רגל אקולוגית ביישוב שלי
  • חקלאות וסביבה: שריון פולימרים באמצעות פסולת חקלאית מבוססת תאית
  • מגוון ביולוגי ושמירת טבע: השפעת פיתוח עירוני על תפוצת מינים פולשיםטיונית החולות ושיטה מכחילה בחולות מערב ראשון לציון.

3.   הפרסים

לזוכה במקום הראשון יוענק פרס כספי בסך של עד 2,500 ש"ח.

בנוסף, אם יבחר ללמוד באוניברסיטת בן-גוריון ויתקבל כסטודנט מן המניין לפי נוהליה, הוא יקבל מן האוניברסיטה מלגת לימודים לשנה אחת (על סך 7,000 ש"ח).

לזוכים במקום השני והשלישי יוענקו פרסים כספיים של 2,000 ש"ח ו-1,500 ש"ח בהתאמה ולפי שיקול דעת הוועדה.

שבע עבודות נוספות שיוכרו בתוך עשר העבודות המובילות יזכו במענק כספי על סך 500 ש"ח,  על פי שיקול דעת הוועדה.

כל בתי הספר והתלמידים שיעפילו לגמר יקבלו תעודת הערכה.

4.   לוח הזמנים והגשת מועמדות

אפשר להירשם לתחרות עד יום שבת, כ"ג באדר ב' התשע"ט, 30.3.2019, באמצעות קישור זה. בשורת הנושא בהודעה יש לציין: "קול קורא דפ3032019".

טקס הסיום יתקיים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ביום ראשון, כ' בסיוון התשע"ט, 23.6.2019, במסגרת אירוע ההצדעה למדריכי הגופים הירוקים.

הנוכחות בטקס היא תנאי לקבלת הפרס.