לוח החופשות והחגים בבתי הספר הדרוזיים לשנה"ל התש"פ

הודעה מס' 0144

תאריך פרסום ההודעה: כ"ו באדר ב תשע"ט, 02 באפריל 2019

   04 - 8632500
   ayakha@education.gov.il

 

1.   פתיחת שנת הלימודים התש"פ, 2019–2020

שנת הלימודים התש"פ (2019–2020) תיפתח ביום ראשון, א' באלול תשע"ט, 1.9.2019.

2.   חופשות רשמיות

2.1.       חופשת החורף

החופשה תהיה בת 21 יום, החל מיום שבת, כ"ג בכסלו התש"פ, 21.12.2019, עד יום שישי, י"ג בטבת התש"פ, 10.1.2020, ועד בכלל.

2.2.       חופשת האביב

בבתי הספר המלמדים חמישה ימים בשבוע

בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים תהיה החופשה בת 19 יום, החל מיום שישי, ב' בניסן התש"פ, 27.3.2020, עד יום שלישי, כ' בניסן התש"פ, 14.4.2020 ועד בכלל.

 

בבתי הספר המלמדים שישה ימים בשבוע

בבתי הספר היסודיים תהיה החופשה בת  19 ימים, החל מיום שישי, ב' בניסן התש"פ, 27.3.2020, עד יום שלישי, כ' בניסן התש"פ, 14.4.2020 ועד בכלל.

בבתי הספר העל יסודיים תהיה החופשה בת 20 ימים, החל מיום שישי, ב' בניסן התש"פ, 27.3.2020, עד  יום רביעי, כ"א בניסן התש"פ, 15.4.2020 ועד בכלל.

2.3.       יום העצמאות

יום רביעי, ה' באייר התש"פ, 29.4.2020.

2.4.       חופשת הקיץ

בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תתחיל חופשת הקיץ ביום רביעי, ט' בתמוז התש"פ, 1.7.2020.

בבתי הספר העל-יסודיים תתחיל חופשת הקיץ ביום ראשון, כ"ט בסיוון התש"פ, 21.6.2020.

3.   החגים

3.1.       החגים הדרוזיים

חג נביא סבלאן: יום אחד, יום שלישי, י' באלול התשע"ט, 10.9.2019.

חג אלאדחה (הקרבן): 5 ימים, יומיים לפני החג ושלושה ימי חג

חג הנביא אלחדר: יום אחד, יום שבת, כ"ח בטבת התש"פ, 25.1.2020.

חג הנביא שועיב: 8 ימים, מיום שישי, ל' בניסן התש"פ, 24.4.2020, עד יום שישי, ז' באייר התש"פ, 1.5.2020, ועד בכלל. (כולל יום העצמאות ויום הזיכרון לחללי צה"ל)

3.2.       החגים המוסלמיים (למורים ולתלמידים המוסלמים)

        חג אלאדחא (הקרבן): חמישה ימים: ערב החג וארבעת ימי החג

        ראש השנה ההיג'רית 1441: יום אחד, ב-30 די-אלחג'א

        יום הולדת הנביא מוחמד: יום אחד, ב-12 ברביע אלאואל

        חג אלפיטר: ארבעה ימים, החל מהיום ה-30 לתחילת הרמדאן.

3.3.       החגים היהודיים (למורים היהודים המלמדים בבתי ספר דרוזים)

ראש השנה: יומיים, ימי שני ושלישי, א' ו-ב' בתשרי התש"פ , 30.9.2019 ו- 1.10.2019.

ערב החג יחול ביום ראשון, כ"ט באלול התשע"ט, 29.9.2019, החל מהשעה 12:00.

יום כיפור: יום אחד , יום רביעי, י' בתשרי התש"פ, 9.10.2019. ערב חג ביום שלישי, ט' בתשרי   התש"פ, 8.10.2019, החל מהשעה 12:00.

סוכות: יומיים, היום הראשון של החג, יום שני, ט"ו בתשרי התש"פ, 14.10.2019, והיום האחרון של החג, יום שני, כ"ב בתשרי התש"פ, 21.10.2019. בערבי החג ישוחררו המורים מעבודתם החל משעה 13:30

פסח: יומיים, היום הראשון של החג, יום חמישי, ט"ו בניסן התש"פ, 9.4.2020, והיום האחרון של החג, יום רביעי, כ"א בניסן התש"פ, 15.4.2020. בערבי החג ישוחררו המורים מעבודתם החל משעה 13:30.

שבועות: יום שישי, ו' בסיוון התש"פ, 29.5.2020. ערב החג יחול ביום חמישי, ה' בסיוון 28.5.2020 החל מהשעה 13:30.

3.4.       החגים הדרוזיים למורים הדרוזים המלמדים במגזר הערבי והיהודי

חג הנביא סבלאן: יום אחד, יום שלישי, י' באלול התש"פ, 10.09.2019.

חג אלאדחה (חג הקרבן): חמישה ימים, יומיים לפני החג ושלושה ימי חג

חג הנביא אלחדר: יום אחד, יום שבת, כ"ח בטבת התש"פ, 25.1.2020

חג נביא שועיב: חמישה ימים, מיום שישי, ל' בניסן התש"פ, 24.4.2020, עד יום שלישי, ד' באייר התש"פ, 28.4.2020, ועד בכלל.

4.   החגים הנוצריים (לתלמידים ולמורים הנוצרים)

 

החג

קתולים, פרוטסטנטים ומרונים

היוונים, האורתודוקסים והארמנים

חג הצלב

יום שבת, י"ד באלול התשע"ט, 14.9.2019

יום שישי, כ"ז באלול התשע"ט, 27.9.2019

חג המולד

הימים שלישי עד חמישי, כ"ו-כ"ט בטבת התש"פ, 24-26.12.2019

הימים שני עד רביעי, ט'-י"א בטבת התש"פ, 6-8.1.2020

ראשית השנה

יום רביעי, ד' בטבת התש"פ, 1.1.2020

יום רביעי, י"ז בטבת התש"פ, 14.1.2020

ההתגלות

יום שני, ט' בטבת התש"פ, 6.1.2020

יום ראשון, כ"ב בטבת התש"פ, 19.1.2020

הבשורה

יום רביעי, כ"ט באדר התש"פ, 25.3.2020

יום רביעי, י"ג בניסן התש"פ, 7.4.2020

יום ראשון של הדקל

יום ראשון, י"א בניסן התש"פ, 5.4.2020

יום שלישי, כ"ז בניסן התש"פ, 21.4.2020

יום שישי הגדול

יום שישי, ט"ז בניסן התש"פ, 10.4.2020

יום שישי, כ"ג בניסן התש"פ, 17.4.2020

פסחא (3 ימים)

הימים ראשון עד שלישי, י"ח-כ' בניסן התש"פ, 12-14.4.2020

ימים ראשון עד שלישי, כ"ה-כ"ז בניסן התש"פ, 19-21.4.2020

העלייה השמימה

יום חמישי, כ"ז באייר התש"פ, 21.5.2020

יום חמישי, ה' בסיוון התש"פ, 28.05.2020

שבועות (יומיים)

הימים ראשון ושני, ח'-ט' בסיוון התש"פ, 1.6.2020-31.05.2020

הימים ראשון ושני, ט"ו-ט"ז בסיוון התש"פ, 7-8.6.2020

 

הערות

1.מנהלי בתי הספר במגזר הדרוזי והצ'רקסי מתבקשים לתכנן את שנת הלימודים על פי לוח החופשות והחגים שהובא לעיל.

2.סך כל ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם שישה ימים בשבוע יהיה

*        בבתי הספר היסודיים לפחות  219 ימי לימוד 

*        בבתי הספר העל-יסודיים לפחות 209 ימי לימוד.

סך כל ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם חמישה ימים בשבוע יהיה:

*בבתי הספר היסודיים - לפחות 184 ימי לימוד

*בבתי הספר העל-יסודיים - לפחות 176 ימי לימוד.

3.כל הצעה לשינוי בלוח חופשות זה (איחוד חגים, התאמה לאוכלוסיית התלמידים, מסיק זיתים) חייבת אישור מראש של מנהל האגף לחינוך הדרוזי והצ'רקסי ומנהל המחוז הרלוונטי.

4.איחוד חגים נעשה במוסדות החינוך בישוב שבהם אחוז התלמידים מעדה אחרת הוא לפחות 25%.

4.1הצעות לאיחוד חגים יישלחו למנהלת האגף לחינוך הדרוזי והצ'רקסי על ידי הרשות המקומית לאחר הסכמה של כל הגורמים ביישוב (הרשות המקומית, מפקח היישוב, מנהלי בתי הספר, נציגי המורים, הסתדרות המורים וארגון המורים)

4.2בהצעת תוכנית איחוד החגים יש להקפיד על מספר ימי הלימוד על פי סעיף 2 בהערות.

4.3יש לצרף הצהרת הרשות על קיום נוהל איחוד החגים לפי סעיף 4 וסעיף 4.1.

4.4לאחר אישור תוכנית איחוד החגים, יש לפעול על פיה בלבד מאחר שהיא מחליפה כל הנחיה אחרת בנושא של חופשות וחגים. כל היעדרות של מורה מעבר לאישור הנ"ל תהווה היעדרות לא חוקית ותנוכה משכרו.

5.החזרת ימי מסיק הזיתים תהיה על חשבון ימי חופשות החורף והאביב בלבד, ולא על חשבון ימי החופשה השבועית וימי חופשות החגים.

6.אין לקצר יום לימודים עבור פעילויות חינוכיות בית ספריות. יש לפעול לפי הוראת קבע מס' 0043 בחוזר מנכ"ל עח/4, "שעות הפעילות במוסדות החינוך הרשמי של מדינת ישראל".