מהלך שנת הלימודים התש"פ (לוח החופשות)

הודעה מס' 0145

תאריך פרסום ההודעה: כ"ו באדר ב תשע"ט, 02 באפריל 2019

   073 - 3935140
   rachelte@education.gov.il

 

1.        פתיחת שנת הלימודים

הלימודים בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים, בבתי הספר העל-יסודיים ובכיתות י"ג- י"ד יתחילו ביום ראשון, א' באלול התשע"ט, 1.9.2019, בשעה הראשונה על פי מערכת השעות הקבועה.

2.        סיום שנת הלימודים

-בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תסתיים השנה ביום שלישי, ח' בתמוז התש"פ, 30 ביוני 2020.

-בתי הספר העל-יסודיים, במפת"נים ובכיתות י"ג-י"ד תסתיים השנה ביום שישי, כ"ז בסיוון התש"פ, 19 ביוני 2020 (התאריך הוקדם בשל השבת).

3.        סך ימי הלימוד

סך כל ימי הלימוד בתי הספר שמלמדים בהם חמישה ימים בשבוע

  • בבתי הספר היסודיים לפחות 181 ימי לימוד
  • בבתי הספר העל-יסודיים לפחות 173 ימי לימוד.

סך כל ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם שישה ימים בשבוע

  • בבתי הספר היסודיים לפחות 219 ימי לימוד
  • בבתי הספר העל-יסודייםלפחות 210 ימי לימוד.

מילוי מכסת ימי הלימוד לשנת הלימודים התש"פ הוא באחריותו של מנהל בית הספר.

4.        חגי ישראל

 

החג

התאריך

הערות

ראש השנה

ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים ראשון, שני ושלישי, כ"ט באלול התשע"ט עד ב' בתשרי התש"פ, 29-30 בספטמבר 2019

ו-1 באוקטובר 2019. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ג' בתשרי התש"פ, 2 באוקטובר 2019.

 

יום הכיפורים

ערב החג ויום החג, הימים שלישי ורביעי,

ט'-י' בתשרי התש"פ, 9-8 באוקטובר  2019. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, י"א בתשרי התש"פ, 10 באוקטובר 2019.

 

חג הסוכות

ערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום ראשון, י"ד בתשרי התש"פ, 13 באוקטובר 2019, עד יום שלישי, כ"ג בתשרי התש"פ, 22 באוקטובר 2019. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, כ"ד בתשרי התש"פ, 23 באוקטובר 2019.

 

חג הסיגד*

יום רביעי, כ"ט במרחשוון התש"פ,

27 בנובמבר 2019.

חג הסיגד הוא יום לימודים ויצוין באירועים במוסדות החינוך.

חנוכה

 מיום שלישי, כ"ו בכסלו התש"פ,

24 בדצמבר 2019, עד יום שני, ב' בטבת התש"פ, 30 בדצמבר 2019.

הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ג' בטבת התש"פ, 31 בדצמבר  2019.

 

ט"ו בשבט

יום שני, ט"ו בשבט התש"פ,

10 בפברואר 2020.

יום ט"ו בשבט הוא יום לימודים.

פורים

הימים שני, שלישי ורביעי, י"ג, י"ד ו-ט"ו באדר התש"פ, 11-9 במרס 2020. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ט"ז באדר  התש"פ, 12 במרס 2020.

 

פסח

מיום שלישי, ו' בניסן התש"פ, 31 במרס 2020, עד יום חמישי, כ"ב בניסן התש"פ, 16 באפריל  2020. הלימודים יתחדשו ביום שישי, כ"ג בניסן התש"פ, 17 באפריל 2020.

 

יום העצמאות

יום רביעי, ה' באייר התש"פ, 29 באפריל 2020. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ו' באייר התש"פ, 30 באפריל 2020.

 

ל"ג בעומר

יום שלישי, י"ח באייר התש"פ, 12 במאי 2020.

הלימודים יתחדשו ביום רביעי, י"ט באייר התש"פ, 13 במאי 2020.

 

יום ירושלים

יום שישי, כ"ח באייר התש"פ, 22 במאי 2020.

יום ירושלים הוא יום לימודים ויצוין באירועים במוסדות החינוך ובעליית בני נוער לירושלים.

חג השבועות

ערב החג, החג ואסרו חג, הימים חמישי, שישי ושבת, ה'-ז' בסיוון התש"פ, 30-28 במאי 2019. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, ח' בסיוון התש"פ, 31 במאי 2020.

 

 

5.        ימי צום*

 

היום

התאריך

צום גדליה

יום רביעי, ג' בתשרי התש"פ,

2 באוקטובר 2019

עשרה בטבת

יום שלישי, י' בטבת התש"פ,

7 בינואר 2020

תענית אסתר

יום שני, י"ג באדר התש"פ,

9 במרס 2020

שבעה עשר בתמוז

יום חמישי, י"ז בתמוז התש"פ,

9 ביולי 2020

תשעה באב

יום חמישי, ט' באב התש"פ,

30 ביולי 2020

 

* בבתי הספר שהמורים והתלמידים בהם צמים, יסתיימו הלימודים בשעה 13:30.

6.        ימי זיכרון ממלכתיים

ימי הזיכרון המפורטים להלן אינם ימי חופשה. המחנכים יקדישו חלק מהשיעורים בימים אלה לזכר הנפטרים.

 

היום

התאריך

יום הזיכרון

לרחבעם זאבי ז"ל

יום שלישי, ל' בתשרי התש"פ,

29 באוקטובר 2019

יום הזיכרון

ליצחק רבין ז"ל

יום ראשון, י"ב במרחשוון התש"פ, 10 בנובמבר 2019

יום הזיכרון

לדוד בן גוריון ז"ל

יום רביעי, ו' בכסלו התש"פ,

4 בדצמבר  2019

ציון יום

זאב ז'בוטינסקי ז"ל

יום חמישי, י"ב בטבת התש"פ,

 9 בינואר 2020

יום הזיכרון

ליוסף טרומפלדור ז"ל

יום חמישי, ט' באדר התש"פ, 

 5 במרס 2020

יום הזיכרון

לשואה ולגבורה

יום שלישי, כ"ז בניסן התש"פ,

21 באפריל  2020

יום הזיכרון

לחללי צה"ל

יום שלישי , ד' באייר התש"פ,

28 באפריל 2020

ציון יום

בנימין זאב הרצל ז"ל

יום שני, י' באייר התש"פ,

4 במאי 2020

 

7.        מועדי החגים לעובדי הוראה נוצרים המלמדים בבתי ספר יהודיים לשנת התש"פ

 

החג

קתולים ופרוטסטנטים

אורתודוקסים וארמניים

חג המולד

יום רביעי עד יום חמישי,      כ"ז-כ"ח בכסלו התש"פ,
25-26.12.2019

יום שלישי ויום רביעי, י'-י"א בטבת התש"פ,  7-8.1.2020

הארמנים: יום ראשון עד יום שני, כ"ב-כ"ג בטבת התש"פ, 19-20.1.2020

ראש השנה

יום רביעי, ד' בטבת התש"פ, 1.1.2020

יום שלישי, י"ז בטבת התש"פ, 14.1.2020

חג ההתגלות

יום שני, ט' בטבת התש"פ, 6.1.2020

יום ראשון, כ"ב בטבת התש"פ, 19.1.2020

יום שישי הגדול

יום שישי, ט"ז בניסן התש"פ, 10.4.2020

יום שישי, כ"ג בניסן התש"פ, 17.4.2020

פסחא

יום ראשון עד יום שלישי,     י"ח-כ' בניסן התש"פ,
12-14.4.2020

יום ראשון עד יום שלישי, כ"ה-כ"ז בניסן התש"פ, 19-21.4.2020

העלייה השמימה

יום חמישי, כ"ז באייר התש"פ, 21.5.2020

יום חמישי, ה' בסיוון התש"פ, 28.5.2020

שבועות

יום ראשון ויום שני, ח'-ט' בסיוון התש"פ, 31.5-1.6.2020

יום ראשון ויום שני,

ט"ו-ט"ז בסיוון התש"פ,  7-8.6.2020

 

8.        מועדי החגים לעובדי הוראה מוסלמים המלמדים בבתי ספר יהודיים לשנת התש"פ

לגבי התאריכים המדויקים יש לפנות לאגף א, חינוך במגזר הערבי, בטל' 02-5604234.

 

החג

הערות

יום הולדת הנביא מוחמד

יום אחד

עיד אל-פיטר (חג הפסקת הצום)

שלושה ימים

עיד אל-אדחא (חג הקורבן)

ארבעה ימים

ראשון למוחרם (ראש השנה ההג'רית)

יום אחד

 

9.        מועדי החגים לעובדי הוראה דרוזים המלמדים בבתי ספר יהודיים לשנת התש"פ

 

החג

התאריך