לוח החופשות בחינוך החרדי בשנת הלימודים התש"פ

הודעה מס' 0152

תאריך פרסום ההודעה: א' בסיון תשע"ט, 04 ביוני 2019

   02 - 5601823
   ilanasa@education.gov.il

 

1.   לוח החופשות בגנים ובבתי הספר היסודיים לבנות

לוח החופשות בגנים ובבתי הספר היסודיים לבנות זהה ללוח החופשות במגזר היהודי הכללי, אין שינוי.

2.   לוח החופשות בבתי הספר העל-יסודיים לבנות

לוח החופשות בבתי הספר העל-יסודיים לבנות זהה ללוח החופשות במגזר היהודי הכללי,  למעט השינויים להלן:

יום שישי, כ"ז באלול התשע"ט, 27 בספטמבר 2019 יום בחירה

צום גדליה: יום רביעי, ג' בתשרי התש"פ, 2 באוקטובר 2019 יום בחירה

יום שני, ח' בתשרי התש"פ, 7 באוקטובר 2019 יום בחירה

יום הכיפורים וסוכות: ערב החג וימי החג, הימים שלישי, ט' בתשרי התש"פ, 8 באוקטובר  2019, עד יום שלישי, כ"ג בתשרי התש"פ, 22 באוקטובר 2019 . הלימודים יתחדשו ביום רביעי, כ"ד בתשרי התש"פ, 23 באוקטובר 2019.

פסח: מיום חמישי, א' בניסן התש"פ, 26 במרס 2020, עד יום חמישי, כ"ב בניסן התש"פ, 16 באפריל 2020. הלימודים יתחדשו ביום שישי, כ"ג בניסן  התש"פ, 17 באפריל 2020.

יום שישי, כ"ג בניסן התש"פ, 17 באפריל 2020 יום בחירה

יום רביעי, ד' בסיוון התש"פ, 27 במאי 2020 יום בחירה

סיום שנת הלימודים בבתי הספר העל יסודיים: יום שישי, ד' בתמוז התש"פ, 26 ביוני  2020.

סיום שנת הלימודים בבתי הספר שלקחו ימי בחירה: יום חמישי, י' בתמוז התש"פ, 2 ביולי 2020.

פתיחת שנת הלימודים התשפ"א: יום רביעי, ו' באלול התש"פ, 26 באוגוסט 2020.

3.   לוח החופשות בבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים בנים במעמד פטור ותרבותי ייחודי

לוח החופשות בבתי הספר לבנים זהה ללוח החופשות במגזר היהודי הכללי,  למעט השינויים להלן:

יום הכיפורים וסוכות בבתי הספר היסודיים: מיום שלישי, ט' בתשרי התש"פ, 8 באוקטובר 2019, עד יום שלישי, כ"ג בתשרי התש"פ, 22 באוקטובר 2019. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, כ"ד בתשרי התש"פ, 23 באוקטובר 2019.

יום הכיפורים וסוכות בבתי הספר העל-יסודיים (בישיבות): מיום שלישי, ט' בתשרי התש, 8 באוקטובר 2019, עד יום שני, כ"ט בתשרי התש, 28 באוקטובר 2019. הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ל' בתשרי התש"פ, 29 באוקטובר 2019.

חנוכה: אין חופשה

תענית אסתר: יום שני, י"ג באדר התש"פ, 9 במרס 2020 - אין חופשה

פורים בבתי הספר העל יסודיים (בישיבות):  הימים שלישי ורביעי, י"ד ו-ט"ו באדר התש"פ, 11-10 במרס 2020- אין חופשה

פסח בבתי הספר היסודיים: מיום שני, י"ב בניסן התש"פ, 6 באפריל 2020, עד יום חמישי, כ"ב בניסן התש"פ, 16 באפריל 2020. הלימודים יתחדשו ביום שישי, כ"ג בניסן התש"פ, 17 באפריל 2020.

פסח בבתי הספר העל-יסודיים (בישיבות): מיום חמישי, א' בניסן התש"פ, 26 במרס 2020, עד יום שישי, ל' בניסן התש, 24 באפריל 2020. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, ב' באייר  התש"פ, 26 באפריל 2020.

ל"ג בעומר: יום שלישי, י"ח באייר התש"פ, 12 במאי 2020 - אין חופשה

שבועות בבתי הספר היסודיים: יום שישי, ו' בסיוון התש"פ, 29 במאי 2020. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, ח' בסיוון התש"פ, 31 במאי 2020.

שבועות בבתי הספר העל יסודיים (בישיבות): ערב החג, החג ואסרו חג, הימים חמישי, שישי ושבת, ה'-ז' בסיוון התש"פ, 30-28 במאי 2020 - אין חופשה

סיום שנת הלימודים: יום רביעי, ח' באב התש,29 ביולי 2020

פתיחת שנת הלימודים התשפ"א: יום שישי, א' באלול  התש"פ, 21 באוגוסט 2020.

 

חופשת המפקחים: מיום ראשון, י"ב באב התש, 2 באוגוסט 2020, עד יום ראשון, כ"ו באב התש"פ, 16 באוגוסט 2020.

 

על כל שינוי בלוח החופשות יש לקבל אישור מהמפקח הישיר על המוסד החינוכי, בכפיפות לימי הלימוד המחייבים במערכת הכללית.