תוכנית "SPACE" - פרויקט לאומי להעצמת קהילת יוצאי אתיופיה וקהילות נוספות בישראל

הודעה מס' 0175

תאריך פרסום ההודעה: ה' בכסלו תש"פ, 03 בדצמבר 2019

   073 - 3934930
   moshekco@education.gov.il

 

תכנית   SPACE פרויקט לאומי להעצמת קהילת יוצאי אתיופיה וקהילות נוספות בישראל.

בישראל חיים כ־149,000 מקהילת יוצאי אתיופיה, ובהם כ־36,000 ילדים ובני נוער בני 6–1 .8קליטתם של בני הקהילה מחייבת את החברה בישראל להתמודד עם אתגרים רבים על ידי השקעה מתוכננת ותוכניות ייעודיות.

מִנהל החברה והנוער במשרד החינוך והפרויקט הלאומי לקהילת יוצאי אתיופיה ואחרים (הממשלה, יהדות העולם, הסוכנות היהודית, נציגות הארגונים של יוצאי אתיופיה, הג'וינט וקרן היסוד) חברו יחד במגמה לשלב את בני הנוער יוצאי קהילת אתיופיה בכל מערכות החיים בקהילה ובחברה בישראל.

התוכנית החינוכית-ערכית ""SPACE –School Performance and Community Empowerment מתמקדת בהעצמה, בפיתוח מנהיגות ובהעלאת מוטיבציה, ומספקת כלים להצלחה ולצמצום פערים בהישגים הלימודיים והחברתיים של ילדים יוצאי קהילת אתיופיה וגם של תלמידים נוספים שאינם בני הקהילה (בשיעור שלא יעלה על 20 אחוז ממשתתפי התוכנית).

התוכנית עוסקת בתחומים האלה:

  • מענה הוליסטי לאחר שעות הלימוד הפורמליות הכולל תגבור לימודי, חינוך למצוינות חברתית, חשיפה לאקדמיה ועוד. את המענה יספקו מנחים מקצועיים שהוכשרו לכך.
  • העצמה והדרכה בתחום יזמות ומנהיגות חברתית.
  • תיעו"ד (תיעוד יהדות אתיופיה ודרכה לארץ ישראל).
  • לימודי אנגלית מדוברת לתלמידי שכבת כיתות ט'.
  • מעורבות הורים בחינוך הילדים.

מעורבותם האישית של מנהלי בתי הספר בתוכנית וחברותם בצוותי ההיגוי היישוביים, חיוניות למימוש מטרות הפרויקט הלאומי להעצמת בני הקהילה האתיופית ואחרים בישראל.

שיתוף פעולה לאיגום נכון של הלמידה במסגרות הפורמליות והבלתי פורמליות יאפשר את קידומם של תלמידים יוצאי קהילת אתיופיה במערכת החינוך כמנוף להשתלבותם במערכות שונות במדינת ישראל. גילוי יזמות וחדשנות בית ספרית יאפשר לתלמידים להוביל מיזמים חינוכיים אשר יחשפו את כלל תלמידי בית הספר לתרבויות השונות ולפסיפס האנושי המרכיב את החברה הישראלית.

לפרטים אפשר לפנות למר מושיק כהן, מפקח ארצי באגף חברתי קהילתי, תלמידים ונוער, מרכז התוכנית במשרד החינוך, דוא"ל moshekco@education.gov.il , טלפון 050-6283195, טלפון במשרד 073-3934930.