תחרות "פרס המים של שטוקהולם" לנוער בישראל לשנת 2020

הודעה מס' 0173

תאריך פרסום ההודעה: ה' בכסלו תש"פ, 03 בדצמבר 2019

   073 - 3931443
   iritsa@education.gov.il

 

1.   כללי

תחרות "פרס המים של שטוקהולם לנוער" היא תחרות לבני נוער הכותבים עבודות מחקר בתחום "המים ושימורם" ובד בבד מתייחסים להיבטים שונים – מדע, טכנולוגיה, חברה ורוח. בארץ התחרות נערכת בחסות הפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל אביב ובארגונה, בתמיכת קרן רחל ומנואל קלצ'קי וג'ואיש נשיונל פאנד ארה"ב, המקדישה את תמיכתה בפרויקט לזכרו של זאבי כהנוב ז"ל, ובשיתוף הפיקוח המרכזי על מדעי הסביבה במשרד החינוך. הזוכים בתחרות הארצית נשלחים לייצג את ישראל בתחרות בין־לאומית הנערכת מדי שנה בשטוקהולם בחסות בית המלוכה השוודי.

ההשתתפות בתחרות מקנה לבתי הספר -

  • שיתוף פעולה עם מכוני מחקר ועזרה ביצירת קשר בין התלמידים למנחים אקדמיים;
  • חשיפה באמצעי התקשורת וביקור של שגריר שוודיה בבית הספר הזוכה.

2.   קהל היעד של התחרות והיקף העבודות המשתתפות

התחרות מיועדת לבני נוער בגילים 19-1 .4אפשר להגיש עבודות בשני היקפים:

-          עבודת מחקר מקיפה: עבודה או פרויקט גמר (ליחידים או לזוגות)

-          עבודת מחקר מצומצמת: פרויקט הערכה חלופית או מעורבות חברתית (ליחידים ולקבוצות של כמה משתתפים).

3.   נושאי העבודות

להלן דוגמאות לנושאים לעבודות בתחומי דעת שונים (לפי סדר ה-א'-ב') הלקוחים מתוך עבודות שהוגשו בעבר ועלו לגמר התחרות:

-          אומנות/צילום: תערוכה בנושאים כמו "הצילו את ים המלח", "מקורות המים בישראל"

-          ביו־טכנולוגיה: חיישנים מיקרוביאליים לניטור רעילות אקוטית במים

-          ביולוגיה: שונית האלמוגים באילת, שימוש בבעלי חיים או בצמחים לטיהור מים

-          גיאוגרפיה: פריסת מקורות המים בישראל

-          היסטוריה: מובילי המים בישראל: מאקוודוקט רומי ועד המוביל הארצי

-          הנדסה: מערכת לטיפול מיידי בדליפות נפט ממכליות

-          חקלאות: גידול בתנאים מדבריים למטרת חיסכון במים

-          טכנולוגיה: מתקן להתפלת מי ים באמצעות אנרגיה סולארית

-          כימיה: ניטור איכות המים

-          מדע המדינה: הסכמי מים במזרח התיכון כמודל לשיתוף פעולה בדרך לשלום

-          מדעי הסביבה: השפעת מיקומן של רפתות ליד מקור מים על איכות המים; שימוש בבעלי חיים או בצמחים לטיהור מים

-          מעורבות חברתית: יום פעילות חברתית לבית הספר היסודי בנחל איילון

-          סוציולוגיה: הרגלי צריכת המים בקרב הנוער

-          פיזיקה: בדיקת גיל המים

-          שיווק: קמפיין שיווק החסכמים והשפעתו על משק המים

-          תנ"ך: חשיבות מקורות המים במיתוס האתני והצורך בשימורם.

4.   הפרסים

-          התלמידים הזוכים במקום הראשון והמורה המלווה את הפרויקט יישלחו לתחרות הבין־לאומית בשטוקהולם.

-          התלמידים הזוכים שייבחרו ללמוד באוניברסיטת תל אביב ויתקבלו כסטודנטים מן המניין לפי נהליה יקבלו מהאוניברסיטה מלגת לימודים לשנת לימודים אחת (כ־10,000 ש"ח).

-          פרס כספי בשווי 1,000 ש"ח יוענק לעבודות המחקר המקיפות הטובות ביותר בכל אחד משלושת התחומים האלה: (1) טכנולוגיה ויזמות (2) מחקר ופיתוח (3) חברה ורוח. כמו כן תוענק לתלמידים כותבי העבודות זכאות למלגת לימודים בשווי 50% משכר הלימוד לשנה אחת, אם הם יבחרו ללמוד בפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל אביב ויתקבלו כסטודנטים מן המניין לפי נהליה.

-          פרס כספי בשווי 500 ש"ח יוענק לכותבי עבודת המחקר המצומצמת הטובה ביותר. אם מדובר בקבוצה שבה מעל שני משתתפים יועבר הפרס לבית הספר וישמש לארגון מחווה לכל הקבוצה.

-          כל בתי הספר והתלמידים שישתתפו בתחרות יקבלו תעודות הוקרה.

-          פרס כספי בשווי 5,000 ש"ח יוענק לבית הספר המתמיד להגיש עבודות לתחרות מדי שנה ומתחייב לתוכנית הרחבה והעמקה של מחקר המים ולהגשת עבודות לתחרות גם בשנים הבאות. חלוקת הפרס מותנית במימון נותני החסות.

5.   לוח הזמנים והרישום

הגשת המועמדות: עד ג' באדר התש"ף, 28.02.2020 (יש למלא את טופס ההרשמה ולשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני המופיעה בטופס).

הגשת הפרויקט: עד ו' בניסן התש"ף, 31.03.2020 (יש לשלוח את העבודה בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל).

טופס ההרשמה ומידע נוסף נמצאים באתר המפמ"ר לביולוגיה בכתובת זו: http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Biology/Olimpyada/tacharuyot/pras+hamaim.htm.