תרגיל התגוננות ארצי במוסדות החינוך בשנת הלימודים התשפ''א

הודעה מס' 0193

תאריך פרסום ההודעה: כ"ט בסיון תש"פ, 21 ביוני 2020
ההוראה מביאה בפני מנהלי מוסדות החינוך, רכזי הביטחון וצוותי החינוך וההוראה את מועד עריכתו של תרגיל התגוננות ארצי במוסדות החינוך בשנת הלימודים תשפ"א וכן את הדרישות ההיערכות לקראתו.

   073 - 3931065
   shaltiram@education.gov.il

 

תרגיל התגוננות ארצי במוסדות החינוך בשנת הלימודים התשפ''א

 

בשל התפרצות נגיף הקורונה בשנה''ל תשפ''א מתכונת התרגיל שונתה ל"שבוע חירום" והוחלט לדחותו עד להודעה חדשה  

 

מועד מדויק והנחיות מפורטות יפורסמו בהמשך

 

תרגיל ההתגוננות הארצי במוסדות החינוך ייערך ביום שלישי, ד' באדר התשפ''א, 16 בפברואר 2021.

בתרגיל ישתתפו כל מוסדות החינוך בארץ ובכלל זה גני הילדים.

התרגיל הארצי יכלול את הפעולות האלה:

א.תרגול התגוננות לכל התלמידים והמורים

ב.תרגול צל"ח (צוות לשעת חירום) בית ספרי באמצעות הדמיה בחדר המורים.

בית הספר נדרש להיערך לקראת הצל"ח, ומנהל בית הספר הוא האחראי על הוצאתו לפועל. כבר בתחילת שנת הלימודים יש לשבץ בעלי תפקידים ולהכין תיק צל"ח.

אפשר להסתייע במדריכות היחידה להתמודדות במצבי לחץ וחירום של שפ"י.

בשבוע שבו ייערך תרגיל ההתגוננות, בתאריכים ב'-ו' באדר התשפ''א, 14-18.2.2021, יתקיים תרגול "למידה מרחוק" באתר הבית ספרי. תכנים דיגיטליים מגוונים עומדים לרשות המורים והתלמידים בענן החינוכי. במהלך התרגיל יתבקשו התלמידים לעסוק בתכנים לימודיים מתוקשבים ולנהל שיח מקוון עם מוריהם במרחב הדיגיטלי.

במהלך השבוע יתקיים גם תרגול "הפעלת בני נוער מתנדבים", שבמסגרתו יופעלו בני נוער וחברי המנהיגות הצעירה ברשויות המקומיות בתכנים הקשורים למעורבות חברתית ולסיוע לקהילה בשעת חירום.

לקראת התרגול יפיץ מטה המשרד הנחיות מקצועיות להיערכות.

ביום תרגיל ההתגוננות אין לקיים כל פעילות חוץ בית ספרית, למעט "מסע ישראלי", "מסע על חומותייך" ופעילות גדנ"ע.

באחריות המנהלים להשלים את התרגול לתלמידים ולמורים שנעדרו מן התרגיל. יש לשלב את מועד תרגיל ההתגוננות בתוכנית הבית ספרית השנתית.