לוח החופשות והחגים בבתי הספר הערביים בשנת הלימודים התשפ"א

הודעה מס' 0194

תאריך פרסום ההודעה: י"א באלול תש"פ, 31 באוגוסט 2020

   073 - 3931270
   abdallahch@education.gov.il

 

1.   פתיחת שנת הלימודים התשפ"א 2021-2020

שנת הלימודים התשפ"א תיפתח בכל מוסדות החינוך ובכל המגזרים ביום שלישי, י"ב באלול התש"פ 1.9.2020.

2.   סיום שנת הלימודים התשפ"א 2021-2020

בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תסתיים השנה ביום רביעי, כ' בתמוז התשפ"א, 30 ביוני 2021.

בבתי הספר העל-יסודיים, במפת"נים ובכיתות י"ג-י"ד תסתיים השנה ביום ראשון, י' בתמוז התשפ"א, 20 ביוני 2021.

3.   סך ימי הלימודים

  • סך כל ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם חמישה ימים בשבוע:

*בבתי הספר היסודיים לפחות 184 ימי לימוד

*בבתי הספר העל-יסודיים לפחות 176 ימי לימוד.

  • סך כל ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם שישה ימים בשבוע:

*בבתי הספר היסודיים לפחות 218 ימי לימוד

*בבתי הספר העל-יסודיים לפחות 210 ימי לימוד.

 

קיום מכסת ימי הלימוד לשנת הלימודים התשפ"א הוא באחריותו של מנהל בית הספר.

4.   לוח החופשות והחגים

לוח החופשות והחגים בבתי הספר הערביים

4.1.       חופשות רשמיות

א.     חופשת החורף: החל מיום חמישי, ט' בטבת התשפ"א, 24.12.2020, עד יום שבת , כ"ה בטבת התשפ"א, 9.1.2021 .

ב.      חופשת האביב: החל מיום שלישי, י"ז בניסן התשפ"א, 30.3.2021, עד יום שבת, ה' באייר התשפ"א, 17.4.2021. הלימודים יתחדשו ביום ראשון,  ו' באייר התשפ"א, 18.4.2021. 

ג.       יום העצמאות: יום חמישי, ג' באייר התשפ"א, 15.4.2021 (חל בחופשת האביב) .

ד.      חופשת הקיץ­:

  • בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תחל חופשת הקיץ ביום חמישי, כ"א בתמוז התשפ"א 1.7.2021.
  • בחטיבות הביניים ובבתי הספר העל-יסודיים, במפת"נים ובמוסדות להכשרת עובדי הוראה תחל חופשת הקיץ ביום שני, י"א בתמוז התשפ"א, 21.6.2021.

4.2.       יום הכיפורים

בתי ספר בערים מעורבות ובתי ספר שאינם מלמדים ביום הכיפורים חייבים להחזיר יום לימודים באחת מהחופשות בתיאום עם הפיקוח הכולל ועם המחוז. 

4.3.       החגים

א.     לוח החגים המוסלמיים למורים המוסלמים המלמדים בבתי ספר ערביים

הודעות בדבר התאריכים המדויקים תישלחנה על ידי מנהל אגף בכיר חינוך במגזר הערבי.

 

החג

התאריך

הערות

לילת אלאיסרא ואל מיעראג'  (עליית הנביא השמימה)

10-11.3.2021

כ"ו-כ"ז באדר התשפ"א

יומיים

רמדאן – חודש הצום בשנה ההג'רית 1441

 

בתי הספר פועלים במתכונת שיעורים מקוצרת כדלקמן:

        יום העבודה בחודש הרמדאן בבתי הספר שאוכלוסייתם מוסלמית או שאחוז הילדים המוסלמים בהם גבוה מ- 25% יתחיל כרגיל ולא יאוחר מ-8.30. כל שיעור יקוצר ב-10 דקות.

        אפשר לקצר כל הפסקה ב-10 דקות לכל היותר. ההפסקה בת חמש הדקות בין שיעור לשיעור תתקיים כרגיל.

        בגני ילדים באופק חדש וטרום אופק חדש הלימודים יסתיימו בשעה 13:00.

        בגני ילדים ביוח"א הלימודים יסתיימו בשעה 14:00.

חופשת עיד אל פיטר (חג הפסקת הצום)

10-17.5.2021

כ"ח באייר ו' בסיוון התשפ"א

 

עיד אלאדחא (חג הקרבן)

 

ערב החג וארבעת ימי החג (חל בחופשת הקיץ)

ראשית השנה ההג'רית 1442

מ-30 ל"די אלחג'א"

יומיים  (חל בחופשת הקיץ)

יום הולדת הנביא מוחמד

29-30.10.2020

י"א-י"ב בחשוון התשפ"א

יומיים

 

ב.      החגים של העדה האחמדית

נוסף על החגים המוסלמיים שהוזכרו לעיל ייעדרו המורים האחמדים במועדים האלה:

 

החג

היום בשבוע

התאריך

יום הרפורמה המובטח

יום שבת

ח' באדר התשפ"א

20.2.2021

יום המשיח המובטח

יום שלישי

י' בניסן התשפ"א 23.3.2021

יום החליפות

יום חמישי

ט"ז באייר התשפ"א 27.5.2021

 

ג.       החגים למורים הנוצרים המלמדים בבתי ספר ערביים

 

החג

הקתולים, הלאטינים, האנג'לים והמארונים

היוונים, האורתודוקסים והארמנים

חג הצלב

יום שני, כ"ה באלול התש"פ, 14.9.2020

יום ראשון, ט' בתשרי התשפ"א, 27.9.2020

חג המולד

יום חמישי עד יום שבת, ט'-י"א בטבת התשפ"א,

24-26.12.2020

יום רביעי עד יום ששי, כ"ב-כ"ד בטבת התשפ"א,

6-8.1.2021

הארמנים: יום שני עד יום רביעי, ה'-ז' בשבט התשפ"א, 18-20.1.2021

ראשית השנה

יום שישי, י"ז בטבת התשפ"א, 1.1.2021

יום חמישי, א' בשבט התשפ"א, 14.1.2021

ההתגלות

יום רביעי, כ"ב בטבת התשפ"א, 6.1.2021

יום שלישי,  ו' בשבט התשפ"א, 19.1.2021

הבשורה

יום חמישי, י"ב בניסן התשפ"א, 25.3.2021

יום רביעי, כ"ה בניסן התשפ"א, 7.4.2021

הארמנים: יום שלישי, ח' באייר התשפ"א, 20.4.2021

יום ראשון של הדקלים

יום ראשון, ט"ו בניסן התשפ"א, 28.3.2021

יום ראשון, י"ג באייר התשפ"א, 25.4.2021

יום "ח'מיס אלאסראר"

יום חמישי, י"ט בניסן התשפ"א, 1.4.2021

יום חמישי, י"ז באייר התשפ"א, 29.4.2021

יום שישי הגדול

יום שישי, כ' בניסן התשפ"א, 2.4.2021

יום שישי, י"ח באייר התשפ"א ,30.4.2021

שבת האור

יום שבת, כ"א בניסן התשפ"א, 3.4.2021

יום שבת, י"ט באייר התשפ"א, 1.5.2021

פסחא (3 ימים)

יום ראשון עד יום שלישי, כ"ב-כ"ד בניסן התשפ"א, 4-6.4.2021

יום ראשון עד יום שלישי, כ'-כ"ב באייר התשפ"א,
2-4.5.2021

העלייה השמימה

יום חמישי, ב' בסיוון התשפ"א, 13.5.2021

יום חמישי, ל' בסיוון התשפ"א, 10.6.2021

שבועות (יומיים)

ראשון ושני, י"ב-י"ג בסיוון התשפ"א,

23-24.5.2021

ראשון ושני, י'-י"א בתמוז התשפ"א,

20-21.6.2021

 

ד.      חגים ייחודיים

 

העדה

החג

התאריך

הקתולים

והלאטינים

כניסת המשיח אל ההיכל

יום שלישי, כ' בשבט התשפ"א, 2.2.2021

האורתודוקסים

כניסת המשיח אל ההיכל

יום שני,  ג' באדר התשפ"א, 15.2.2021

המארונים

מאר מארון

יום שלישי, כ"ז בשבט התשפ"א, 9.2.2021

 

האנג'לים

יום רביעי של האפר

 

בפסוטה בלבד

יום חמישי של הגוף

 

 

ה.     חג ייחודי ביפו, ברמלה ובלוד בלבד

מאר ג'רייס: כ"ט בחשוון התשפ"א, 16.11.2020.

ו.        החגים הדרוזיים (למורים הדרוזים המלמדים בבתי הספר במגזר הערבי)

 

החג

היום בשבוע

התאריך

הערות

יום הנביא סבלאן

יום חמישי

כ"א באלול התש"פ, 10.9.2020

 

חג הנביא אליהו, עיד אל חד'ר

יום שני

י"ב בשבט התשפ"א, 25.1.2021

 

חג הנביא שועייב

יום שבת עד יום שלישי

24.4.2021 י"ב באייר התשפ"א ועד ט"ו באייר התשפ"א, 27.4.2021

ארבעה ימים

עיד אלאדחא

 

לבירור תאריך מדויק יש לפנות לאגף לחינוך דרוזי 073-3938318

ערב החג וארבעת ימי החג

 

ז.       החגים היהודיים (למורים היהודים המלמדים בבתי ספר במגזר הערבי)

 

החג

היום בשבוע

התאריך

הערות

ערב ראש השנה

שישי

כ"ט באלול התש"פ 18.9.2020

החל מהשעה 12.00

ראש השנה

שבת-ראשון

א'-ב' בתשרי התשפ"א, 19-20.9.2020

 

ערב יום הכיפורים ויום הכיפורים

ראשון ושני

ט'-י' בתשרי התשפ"א,

27-28.9.2020

 

סוכות

היום הראשון של החג - יום שבת,

היום האחרון של החג - יום שבת.

ט"ו בתשרי התשפ"א,

3.10.2020

כ"ב בתשרי התשפ"א, 10.10.2020

 

פסח

היום הראשון של החג - יום ראשון,

היום האחרון של החג - יום שבת.

ט"ו בניסן התשפ"א,

28.3.2021

כ"א בניסן התשפ"א, 3.4.2021

 

שבועות

שני

ו' בסיוון התשפ"א, 17.5.2021

 

 

5.   בתי ספר / יישובים מעורבים (מוסלמים, נוצרים, דרוזים)

5.1בתי ספר/יישובים מעורבים שמעוניינים באיחוד חגים יעשו זאת בהתאם לנוהלי המשרד, תוך שמירה על מכסת ימי הלימוד המחייבת בהתאם לסעיף 3 בהודעה זו ובתנאי שמספר התלמידים מאחת העדות עולה על 25%.

5.2בקשות לאיחוד חגים ותיאום חופשות יישלחו למנהל המחוז הרלוונטי על ידי הרשות המקומית לאחר הסכמה של כל הגורמים ביישוב (רשות מקומית, מפקח היישוב, מנהלי בתי הספר, נציגי המורים, הסתדרות המורים וארגון המורים).

5.3אחר אישור התוכנית לאיחוד החגים ותיאום החופשות יש לפעול על פיה בלבד מאחר שהיא מחליפה כל הנחיה אחרת בנושא החופשות והחגים. כל היעדרות של מורה מעבר לאישור הנ"ל תהווה היעדרות לא חוקית ותנוכה משכרו.

5.4בתי הספר ביישובים המעורבים שלא יפעלו במתכונת איחוד חגים מחויבים להציג למנהל המחוז תוכנית לשמירה על מכסת ימי הלימוד המחייבת בהתאם לסעיף 3 ולקבל את אישורו. התוכנית תוגש למנהל המחוז לאחר תיאום עם הסתדרות המורים ועם ארגון המורים.

5.5אין לבצע שינויים בלוח החופשות. במקרים חריגים בלבד יש לפנות למנכ"ל המשרד באמצעות מנהל המחוז.

6.   בתי הספר הכנסייתיים

בתי הספר הכנסייתיים יוכלו לפעול בהתאם ללוח החופשות והחגים אשר גובש עם משרד בתי הספר הכנסייתיים ואשר יועבר לידיעת מנהלי המחוזות.

7.   פתיחת שנת הלימודים התשפ"ב

שנת הלימודים התשפ"ב (2022-2021) תיפתח ביום רביעי, כ"ד באלול התשפ"א, 1.9.2021, בכל מוסדות החינוך.

8.   הערות

בתי הספר היסודיים וגני הילדים ביישובים פסוטה ומעיליא יבחרו 3 ימים נוספים כחופשה במהלך חודש נובמבר 2020, ובתנאי שקיימו את מכסת ימי הלימוד המחייבת בהתאם לסעיף 3 בהודעה זו. על המנהל להודיע על תאריכי החופשה למחוז באמצעות המפקח הכולל היישובי.