שבוע עליות במערכת החינוך התשפ"א בסימן "שותפות ואחדות"

הודעה מס' 0204

תאריך פרסום ההודעה: כ"א באלול תש"פ, 10 בספטמבר 2020

   073 - 3931545
   revitaldo@education.gov.il

בתקופה של חירום רפואי כל האמור בחוזר זה כפוף להנחיות משרדי הבריאות והחינוך הייחודיות לימים אלה.

1.   שבוע עליות ויום העלייה

שבוע הלמידה בנושא העליות לישראל יתקיים במערכת החינוך מיום ראשון, י"ד במרחשוון התשפ"א, 1.11.2020, ועד ליום שישי,י"ט במרחשוון התשפ"א, 6.11.202 .0שבוע העליות יתקיים השנה בסימן "שותפות ואחדות" ובדגש על ''צמיחה מהאתגרים שבדרך''. במהלך שבוע זה יילמד נושא העליות לארץ באופן מרוכז במסגרת תחומי הדעת והפעילות החברתית ויתקיים גם במסגרת הלמידה מרחוק. 

שבוע העליות מתקיים במערכת החינוך מדי שנה בסמיכות ל"יום העלייה" שחל ב- ז' במרחשוון, שנקבע על פי חוק כ''יום העלייה''. מועד זה נקבע בשל סמיכותו ליום השבת שבו קוראים בתורה את פרשת "לֵךְ לְךָ" העוסקת בעלייתו של אברהם אבינו לארץ.  מטרת החוק לקדם את שילוב התרבויות השונות בחברה הישראלית על ידי הוקרת תרומת העולים למדינת ישראל במהלך התקופות השונות ועד ימינו אלה.

מדברי ההסבר להצעת החוק: "העלייה לארץ ישראל הייתה ועודנה נכס צאן ברזל לשמירת מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ולביסוסה לעתיד. כבר מימיה הראשונים של הציונות המודרנית הוכרה העלייה כערך עליון, שאותו יש לשמר ואף לחזק, תוך העברתו מדור לדור".

2.   הקדמה

מדינת ישראל נבנתה על ידי עולים שהגיעו לארץ טרם הקמתה ולאחר כינונה. מפעל העלייה הוביל לבניית החברה הישראלית המגוונת ורבת־התרבויות, והוא אחד מהמאפיינים המייחדים את עם ישראל ואת מדינת ישראל. רבים בחברה הישראלית הם עולים או צאצאים למשפחות עולים, ולהם מורשת משפחתית הנטועה בעלייה לארץ.

שבוע העליות יתקיים השנה בסימן הנושא השנתי "שותפות ואחדות", במטרה לקדם חברה רב־תרבותית המבוססת על קבלת השונה ומטפחת את השותפות והערבות ההדדית בחברה הישראלית . יושם דגש על היכרות עם המאפיינים ועם הקודים התרבותיים של קבוצות האוכלוסייה המרכיבות את החברה.

בנוסף, שגרת הקורונה מציבה בפנינו כחברה אתגרים, מורכבויות והתמודדויות. אנו עדים לסיפורים של צמיחה הן ברמת הפרט והן ברמת הקהילה, כגון ערבות הדדית, דאגה לפרט ועוד.

בסיפורי העלייה נשים דגש על "הצמיחה מהאתגרים שבדרך". נוכל למצוא סיפורים אישיים של מצבי משבר, שותפות ואחדות שיצרו הזדמנות לצמיחה ולגבורה. האתגרים בהם נתקלו העולים ומשפחותיהם והדרכים בהם התמודדו מהווים השראה ולמידה על כוחו של הפרט, על כוחה של הקבוצה, על נחישות, על התמודדויות ועל מנהיגות.

3.   מטרות שבוע העליות

  • לימוד נושא העליות והכרת תרומתם של העולים למדינת ישראל .
  • חיזוק השותפות והאחדות המבוססת על קבלת השונה.
  • חיזוק תחושת השייכות של התלמידים העולים והעצמתם.
  • יצירת קשרים קרובים בין כלל באי מוסדות החינוך לבין התלמידים העולים.
  • הכרה בשונות התרבותית כמשאב חינוכי ולאומי.

4.   דגשים בתהליך הלמידה

עלייה ארצה אינה נקודה בזמן, אלא רצף של תהליכים ,בהם: פרידה מארץ מוכרת, מחברים, מקרובי משפחה, משפה ומתרבות. לזה מתווסף המהלך הפיזי של מעבר מארץ המוצא לישראל ותהליכי הקליטה וההסתגלות לארץ החדשה.

לימוד על אודות העליות לישראל, ובכללן העלייה המתקיימת בימים אלה, יקדם את הבנת תרומתם של העולים למדינה ואת ההכרה ביתרון של יצירת חברה רב־תרבותית.  האתגרים עמם מתמודדים העולים בתקופה זו בצל הקורונה, מעמיקים את האחריות ואת הצורך בערבות הדדית  וביצירת חיבורים ושותפויות.

הלימוד מזמן לתלמידים למצוא נקודות חיבור עם חבריהם העולים, להתבונן בהיסטוריה המשפחתית שלהם עצמם ולעסוק בהיבטים הרגשיים של תהליך ההגירה. תהליך כרוך באיבוד המוכר, באובדן היכולת לתקשר בשפת האם במרחב הציבורי, בפרידה מבני משפחה ומחברים ולעיתים גם בוויתור על ערכים המאפיינים את תרבות המוצא. מורכבות המתעצמת היום, בתקופה של בידוד חברתי ומשבר עולמי.

עם זאת, זהו תהליך ייחודי הטומן בחובו את ההזדמנות גם להעשיר ולחזק את העולה ואת החברה כולה. תהליך הלמידה יתקיים בשבוע זה במסגרת שעת חינוך, תחומי הדעת והפעילות החברתית בלמידה פנים מול פנים / מרחוק, בהתאם לתוכנית הבית ספרית ולמתווה "שגרת קורונה" .

5.   חומרי למידה ופעילויות לשבוע העליות

חומרי למידה ופעילויות עבור שבוע העליות נועדו לסייע למוסדות החינוך בתכנון המהלך הלימודי של שבוע זה. החומרים מפורסמים באתר האגף לקליטת תלמידים עולים במינהל הפדגוגי.

החומרים פותחו בידי צוות האגף לקליטת תלמידים עולים במינהל הפדגוגי, בשיתוף המזכירות הפדגוגית, מינהל החברה והנוער, אגפים במינהל הפדגוגי והמפמ"רים בתחומי הדעת השונים: היסטוריה, אזרחות, מולדת, גיאוגרפיה, תנ"ך, עברית-חינוך לשוני ומקצועות האומנות השונים. כמו כן הוכנו פעילויות חברתיות בידי מינהל החברה והנוער.