יום הזיכרון העשרים וחמישה ליצחק רבין

הודעה מס' 0209

תאריך פרסום ההודעה: כ"ז בתשרי תשפ"א, 15 באוקטובר 2020
הודעה זו מזכירה את חובתם של מוסדות החינוך לציין את יום הזיכרון ליצחק רבין, מפרטת את הפעולות שחובה לקיים ומוסיפה פעילויות העשרה למוסדות החינוך. הודעה זו מתפרסמת מדי שנה תוך עדכון התאריכים וההתאמה לנושא השנתי, ובשנה מיוחדת זו גם תוך דרישה למילוי הנחיות משרד הבריאות ומשרד החינוך.

   050 - 6289268
   danielaf@education.gov.il

   054 - 6456528
   orima@education.gov.il

 

1.   כללי

1.1בשנת הלימודים תשפ"א נציין 25 שנים להירצחו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין ז"ל. על פי "חוק יום הזיכרון ליצחק רבין התשנ"ז-1997" מצוין יום הזיכרון הממלכתי ליצחק רבין ביום ­­­­י"ב בחשוון. השנה נציין יום זה ביום חמישי י"א בחשוון, תשפ"א 29.10.2020.

1.2סעיף 2 לחוק קובע כי "הדגלים במוסדות המדינה ובמחנות צה"ל יורדו לחצי התורן".

1.3סעיף 5 לחוק קובע כי "בבתי הספר יצוין יום הזיכרון: (א) בפעולות שבהן יועלו דמותו ופועלו של יצחק רבין; (ב) בפעולות שתוקדשנה לחשיבות הדמוקרטיה בישראל ולסכנת האלימות לחברה ולמדינה".

1.4סעיף זה חל על כל בתי הספר בכל הזרמים והמגזרים.

2.   פעילויות במוסדות החינוך

2.1 במהלך יום הזיכרון תתקיים פעילות חינוכית בכיתות או באופן מקוון, בהתאם להחלטת משרד הבריאות ומשרד החינוך.

2.2בפעילויות שתתקיימנה בבית הספר ישתתפו כל התלמידים.

2.3מומלץ ביותר לקיים במהלך היום טקס מוסדי. בטקס, כמו ביתר הפעילויות, יובאו לידי ביטוי שני הנושאים הייחודיים המוזכרים בחוק (ס"ק 1.3 לעיל), ואין להסתפק באחד מהם בלבד. כמו כן במהלך היום יתקיים שיעור חינוך. בבתי הספר הדתיים יאמרו תהילים וילמדו משניות. כל הפעילויות יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות ומשרד החינוך.

2.4רצוי שמנהיגות התלמידים הבית ספרית תוביל מעגלי שיח בנושאים המוזכרים בסעיף 3 שלהלן בבית הספר או באופן מקוון.

2.5מומלץ לקיים מפגשים בין קבוצות שונות בחברה הישראלית . מהלך זה הינו בהלימה הן לנושא שנבחר לפעילויות יום הזיכרון לרצח בשנה"ל הנוכחית והן ברוח הנושא השנתי של משרד החינוך "לומדים בביטחון בסימן אחדות ושותפות" השם דגש על חיזוק ערכי השותפות, האחדות ותחושת השייכות והחוסן בקרב תלמידי ישראל .

3.   נושאים לדיון חינוכי

בהלימה לנושא השנתי הכלל מערכתי "לומדים בביטחון בסימן אחדות ושותפות" יום הזיכרון הוא הזדמנות לדיון על אודות דמותה של החברה הישראלית, על חשיבותן של סולידריות ומעורבות חברתית והזדמנות לדיאלוג על הדרכים להתמודדות עם משברים ועם מחלוקות בחברה דמוקרטית.

יום הזיכרון ה-25 יוקדש לפעילויות לימודיות וחינוכיות שונות, תוך התאמה לנתוניו הייחודיים ולמאפייניו של כל מוסד חינוכי, בהתאם למצב ולהנחיות.

נושא נוסף שמומלץ לעסוק בו ביום זכרון זה הינו "ממשבר להזדמנות".

השנה החולפת הביאה עימה עיסוק אינטנסיבי בסוגיית ההתמודדות עם משברים כחלק משיח שהוא צורך השעה. רצח יצחק רבין לפני 25 שנים הביא למשבר עמוק בחברה הישראלית וההתמודדות עימו ברמה האישית, הקהילתית והחברתית נמשכת עד עצם היום הזה בדרכים שונות, באופנים שונים.

על כן נמליץ לעסוק במשברים ובהתמודדות עימם; באתגרי הטיפול בשבר ובמקום בו השבר עשוי להפוך למקור של עוצמה והתחדשות.

כחלק מהדיון נתייחס לעקרונות ולערכים המצויים בלב ליבה של תרבות פוליטית דמוקרטית: סובלנות, שלטון החוק ואחריות ומעורבות אזרחית.

4.   השתלמויות, חומרי למידה וסיורים

4.1אפשר למצוא משאבי הוראה ולמידה, חומרי לימוד ומערכי שיעור המותאמים לכל הגילים והמגזרים, מהקדם-יסודי ועד העל-יסודי באתרים המפורטים מטה, ואפשר  להיעזר גם בערכות הנמצאות בבית הספר משנים קודמות.

החומרים שצוינו וחומרים לבניית הטקסים עומדים לרשות צוותי החינוך באתרים האלה:

-האתר לציון יום הזיכרון ליצחק רבין ב"אוח" המצוי בכתובת זו:

https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/hagim_yamim_meyuchadim/yom-zikaron-rabin/

-          אתר המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים אתר מינהל החברה והנוער

-אתר מרכז יצחק רבין

באתרים אלו תפורסמנה גם הכרזות החינוכיות הנלוות להצעות הפעילות בהתאם לנושא השנתי.

4.2במהלך חודש ספטמבר תגיע לבתי הספר ערכה שהופקה על ידי המשרד בשיתוף עם מרכז יצחק רבין. הערכה מכילה כרזה שהופקה לקראת יום זה.

4.3בשנת ה- 25 לציון רצח ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין הופק, בשיתוף פעולה של מרכז רבין ומשרד החינוך, לוח שנה אינטרנטי. לוח זה מכיל בכל אחד מהחודשים כרזות שהופקו לאורך השנים וקישור למערך שיעור שנלווה לו. כרזות חודש אוקטובר 2020 מקושרות לכרזות שנבחרו לשנה"ל תשפ"א והפעילויות הנלוות אליהם.

4.4מרכז יצחק רבין, האמון על-פי חוק לשמר את מורשתו של יצחק רבין, להנציחו ולהפיק את הלקחים כדי שרצח פוליטי לא יישנה, פתוח בכל ימות השנה. המרכז מציע ימי עיון הכוללים סיור חווייתי ב'מוזיאון הישראלי' וכן סדנאות חינוכיות בנושאים: דמוקרטיה, חברה ישראלית ומנהיגות. לאור המצב מרכז רבין יקיים סיורים מקוונים לתלמידים ולצוותי חינוך. לפרטים אפשר לפנות למרכז באמצעות הדואר האלקטרוני בכתובת udik@rabincenter.org.il, או בפנייה טלפונית אל  מר אודי כץ, טלפון 054-3285818, 03-7453350.

ביום השנה ה-25 לרצח יצחק רבין מרכז רבין מזמין אתכם לחוות את הסיור הווירטואלי הגדול ביותר בתולדות המדינה במוזיאון הישראלי במרכז רבין. הסיור הווירטואלי המודרך יתקיים, ללא תשלום, ביום השנה לרצח, יום חמישי, ה-29 באוקטובר 2020, י"א במרחשוון תשפ"א. הסיור יתחיל בשעה 11:00 ויימשך כ-35 דקות.

הסיור מותאם לתלמידי חט"ב והתיכונים, ויש להירשם אליו מראש ולהבטיח מקום לתלמידיכם. הרישום הוא באמצעות הטופס במרכז יצחק רבין.

5.   טקסים ואירועים ממלכתיים

אירועים, טקסים ורבי-שיח יתקיימו ביוזמת הרשויות המקומיות, מתנ"סים וועדי הורים יישוביים. בשנה"ל תשפ"א לא יתקיימו הטקסים הממלכתיים במתכונתם הרגילה. המעוניינים מוזמנים לעקוב אחר הפרסומים בעניין זה באתר מרכז רבין.

עצרת נוער מרכזית לזכר יצחק רבין ביום ד' 28.10.2020 בשעה 18:00 במרכז יצחק רבין בתל אביב. העצרת תצולם ותוקלט באולפן ותשודר בבוקר יום הזיכרון. בתי ספר יוכלו להקרינה בכיתות או במרחבים משותפים.