תחרות "פרס המים של שטוקהולם" לנוער בישראל לשנת 2020

הודעה מס' 0211

תאריך פרסום ההודעה: כ"ד בחשון תשפ"א, 11 בנובמבר 2020

   050 - 6280234
   iritsa@education.gov.il

   03 - 6408657
   sjwpi@tauex.tau.ac.il

 

1.   כללי

תחרות "פרס המים של שטוקהולם לנוער" היא תחרות לבני נוער הכותבים עבודות מחקר בתחום "המים ושימורם" תוך התייחסות להיבטים שונים – מדע, טכנולוגיה, חברה ורוח. התחרות נערכת בארץ, בחסותה ובארגונה של הפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל-אביב, בתמיכת קרן ראקל ומנואל קלצ'קי וג'ואיש נשיונל פאנד ארה"ב, אשר תמיכתה בפרויקט מוקדשת לזכרו של זאבי כהנוב ז"ל, וכן בשיתוף הפיקוח המרכז של מדעי הסביבה ולימודי הביולוגיה במשרד החינוך. הזוכים בתחרות הארצית נשלחים לייצג את ישראל בתחרות בין-לאומית הנערכת מדי שנה בשטוקהולם בחסות בית המלוכה השוודי.

השתתפות בתחרות מקנה לבתי הספר:

  • שיתוף פעולה עם מכוני מחקר וקבלת עזרה ביצירת קשר בין התלמידים למנחים אקדמאים;
  • חשיפה באמצעי התקשורת וביקור של שגריר שוודיה בבית הספר הזוכה.

2.   קהל היעד של התחרות והיקף העבודות המשתתפות

התחרות מיועדת לבני נוער בגילים 19-14, יחידים או קבוצות. אפשר להגיש לתחרות עבודות בשני היקפים:

-          עבודת מחקר מקיפה: עבודה או פרויקט גמר (במקרה כזה העבודה תוגש על ידי יחידים או זוגות).

-עבודת מחקר מצומצמת, כמו פרויקט הערכה חלופית או מעורבות חברתית (יחידים או קבוצות עד ארבעה תלמידים).

3.   נושאי העבודות

להלן דוגמאות לנושאים לעבודות בתחומי דעת שונים הלקוחים מתוך עבודות שהוגשו בעבר ועלו לגמר בתחרות:

אמנות/צילום – תערוכה בנושאים כמו "הצילו את ים המלח", "מקורות המים בישראל"

ביו-טכנולוגיה – חיישנים מיקרוביאליים לניטור רעילות אקוטית במים

ביולוגיה – שונית האלמוגים באילת, שימוש בבעלי חיים או בצמחים לטיהור מים

גיאוגרפיה – פריסת מקורות המים בישראל

היסטוריה – מובילי המים בישראל: מאקוודוקט רומי ועד המוביל הארצי

הנדסה מערכת לטיפול מיידי בדליפות נפט ממכליות

חקלאות – גידול בתנאים מדבריים למטרת חיסכון במים

טכנולוגיה – מתקן להתפלת מי ים באמצעות אנרגיה סולרית

כימיה – ניטור איכות המים

מדע המדינה – הסכמי מים במזרח התיכון כמודל לשיתוף פעולה בדרך לשלום

מדעי הסביבה – השפעת המיקום של רפתות ליד מקור מים על איכות המים, שימוש בבעלי חיים או בצמחים לטיהור מים

מעורבות חברתית – יום פעילות חברתית לבית הספר היסודי בנחל איילון

סוציולוגיה – הרגלי צריכת המים בקרב בני הנוער

פיזיקה – בדיקת גיל המים

שיווק – קמפיין שיווק החסכמים והשפעתו על משק המים

תנ"ך – חשיבות מקורות המים במיתוס האתני והצורך בשימורם.

4.   הפרסים

  1. התלמידים הזוכים במקום הראשון והמורה המלווה את הפרויקט יישלחו לתחרות הבין-לאומית בשטוקהולם. כמו כן, התלמידים הזוכים שיבחרו ללמוד באוניברסיטת תל-אביב ויתקבלו כסטודנטים מן המניין לפי נהליה, יקבלו מן האוניברסיטה מלגת לימודים לשנת לימודים אחת (כ-10,000 ש"ח).
  2. יוענק פרס כספי בשווי 1,000 ש"ח לעבודות המחקר המקיפות הטובות ביותר בשניים מתוך שלושת התחומים האלה: (1) טכנולוגיה ויזמות (2) מחקר ופיתוח (3) חברה ורוח (להוציא את התחום הזוכה בתחרות). לתלמידים כותבי העבודות תוענק זכאות למלגת לימודים בשווי 50% משכר הלימוד לשנה אחת, אם יבחרו ללמוד בפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל-אביב ויתקבלו כסטודנטים מן המניין לפי נהליה.
  3. פרס כספי בשווי 500 ש"ח יוענק לכותבי עבודת המחקר המצומצמת הטובה ביותר. אם מדובר בקבוצה שבה מעל שני משתתפים , יועבר הפרס לביה"ס וישמש לארגון מחווה לכל הקבוצה.
  4. כל בתי הספר והתלמידים שישתתפו בתחרות יקבלו תעודות הוקרה.
  5. פרס כספי בשווי 5,000 ש"ח יוענק לבית הספר המתמיד להגיש עבודות לתחרות מדי שנה ומתחייב לתוכנית הרחבה והעמקה של מחקר המים ולהגשת עבודות לתחרות גם בשנים הבאות. הענקת הפרס מותנית במימון של נותני החסות.

5.   לוח הזמנים והרישום

הגשת המועמדות: עד ט"ז באדר התשפ"א, 28.02.2021 (יש למלא את טופס ההרשמה ולשלוח אותו לכתובת הדואר האלקטרוני המופיעה בטופס).

הגשת הפרויקט: עד י"ח בניסן התשפ"א, 31.03.2021 (יש לשלוח את העבודה בדואר האלקטרוני).

את טופס ההרשמה ומידע נוסף אפשר למצוא באתר המפמ"ר לביולוגיה בכתובת זו:

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/biologya/chativa-elyona/biology-pedagogy/projects/

6.   משבר הקורונה

לאור הקשיים שיצר משבר הקורונה אפשר יהיה לפנות למשרדי התחרות לבקשת הארכה במועד הגשת העבודה (בכפוף לתאריכי ההגשה לתחרות הבינלאומית).

כמו כן, השופטים יקחו השנה בחשבון את משבר הקורונה ויתייחסו לפרויקטים שיש בהם רעיון תיאורטי גם אם לא נוסה בפועל או לא פותח עבורו אב-טיפוס עובד לצורך המחשה. מקרים כאלה יוכלו לזכות השנה במלוא הנקודות.

אירועי התחרות הן שלב הגמר של התחרות והן התחרות הבינלאומית נערכו בעבר במפגש פנים אל פנים. השנה קיום מפגש פנים אל פנים יהיה תלוי במצב האפידמיולוגי העולמי ובהנחיות של ארגוני הבריאות. אם מפגש כזה לא יתאפשר, האירועים יתקיימו באופן מקוון.

ברצוננו להביע הערכה רבה לכלל הצוותים החינוכיים והתלמידים שממשיכים במלאכת החקר בכלל וחקר בנושא המים בפרט בזמנים מאתגרים אלה. יישר כוח!