תרגיל התגוננות ארצי במוסדות החינוך בשנת הלימודים התשפ''א

הודעה מס' 0222

תאריך פרסום ההודעה: י"ג באייר תשפ"א, 25 באפריל 2021

   073 - 3931065
   shaltiram@education.gov.il

 

תרגיל התגוננות ארצי במוסדות החינוך בשנת הלימודים התשפ''א

 

בשנת הלימודים תשפ''א שונתה מתכונת התרגיל ל"שבוע חירום" והוחלט לדחותו לראשית חודש מאי, בשל התפרצות נגיף הקורונה.

תרגיל ההתגוננות הארצי במוסדות החינוך ייערך בימים כ-כד באייר התשפ"א, 2-6.5.2021.

 

בתרגיל ישתתפו כל מוסדות החינוך בארץ ובכלל זה גני הילדים.

התרגיל הארצי יכלול את הפעולות האלה:

א.         תרגול התגוננות לכל התלמידים והמורים.

ב.         תרגול צל"ח (צוות לשעת חירום) בית ספרי באמצעות הדמיה בחדר המורים.

 

בית הספר נדרש להיערך לקראת תרגול הצל"ח, ומנהל בית הספר הוא האחראי על הוצאתו לפועל. כבר בתחילת שנת הלימודים יש לשבץ בעלי תפקידים ולהכין תיק צל"ח.

אפשר להסתייע במדריכות היחידה להתמודדות במצבי לחץ וחירום של שפ"י בשבוע שבו ייערך תרגיל ההתגוננות.

 

לקראת התרגול הפיץ מטה המשרד הנחיות מקצועיות להיערכות.

 

התרגול והכנות לשבוע חירום יתבצעו אך ורק במסגרת הקבוצה/הכיתה הקבועה בכפוף לכללי הקורונה, ללא בקרים ומשתתפים חיצוניים.

 

אם יהיו שינויים בהגבלות הקורונה ובהנחיות משרד החינוך באותה העת, יפרסם אגף היערכות לשעת חירום עדכון הנחיות בהתאם.