היום הבין־לאומי ללא עישון במערכת החינוך - שנת הלימודים התשפ"א

הודעה מס' 0221

תאריך פרסום ההודעה: י"ג באייר תשפ"א, 25 באפריל 2021

   073 - 3931841
   karenroth@education.gov.il

 

1.   כללי

ביום כ בסיוון התשפ"א, 31.5.2021, יצוין ברחבי העולם "היום ללא עישון" המתקיים מדי שנה מאז 198 .7עישון סיגריות נחשב לאחד מדפוסי ההתנהגות המסוכנים לבריאות אך גם הניתנים למניעה.

לפי נתוני ארגון הבריאות העולמי, נכון לשנת 2019, העישון גורם לתמותה של יותר משמונה מיליון בני אדם בשנה ברחבי העולם, ולמותם של כמיליון בני אדם שאינם מעשנים כתוצאה מעישון פסיבי. המשמעות היא שהעישון הורג אדם אחד בעולם בכל ארבע שניות. בשנה האחרונה בצל נגיף הקורונה, לפי ארגון הבריאות העולמי, העישון עלול להגדיל את הסיכוי להידבק ולחלות ב־COVID-19 ומשפיע על חומרת התחלואה בקרב מעשנים. לפיכך עולה החשיבות של צמצום שיעור המעשנים ושיעור החשופים לעישון כפוי (פסיבי) כחלק מהתמודדות לאומית עם הנגיף.

מנתוני משרד הבריאות המתפרסמים בדוח שר הבריאות 2019, 20% מהאוכלוסייה הבוגרת, מעל גיל 21, מדווחים על עישון. 15% מהתלמידים בכתות כיתות ו, ח, י, יא ו־יב דיווחו כי התנסו בעישון סיגריות. כ־8% מדווחים על עישון סיגריות "מדי שבוע" וכ־5% מעשנים "מדי יום". כ־25% מהתלמידים התנסו בעישון נרגילה לעומת 19.9% בשנת 201 .4נוסף על כך ממצאי סקר המצוטטים בדוח מורים שיותר מרבע מבני הנוער השתמשו בסיגריה אלקטרונית מתוך התפיסה שזו "פחות מזיקה". נתון זה מעורר דאגה וחשש מכך ששיעורי העישון בקרב אותם בני נוער יעלו בהמשך כתוצאה מהתמכרות להרגלי שימוש במוצרי עישון מזיקים. אין ספק כי בני הנוער הם קבוצת יעד מרכזית להתערבות למניעת העישון על כל צורותיו לאור המגמה של עלייה בהתנסות בעישון בקרב בני הנוער.

בסמוך ליום הבין־לאומי ללא עישון, אנו רואים חשיבות רבה להעלאת הנושא על סדר היום. מומלץ למנהלי מוסדות החינוך להתייחס לנושא במסגרת התוכנית "כישורי חיים" ובתחומי הדעת השונים, בהתאם לשלב ההתפתחותי של התלמידים, במטרה להגביר את המודעות לנזקי העישון, לסייע להם לבחור באורח חיים בריא ולהימנע מעישון ומשימוש בכל מוצרי הטבק.

כמו כן, ברצוננו לציין כי בית ספר מקדם בריאות משמש תשתית בתהליך חינוכי שמטרתו להטמיע את תחום הבריאות בהוויה הבית ספרית. אחד הקריטריונים לקבלת הכרה בבית ספר מקדם בריאות הוא הפיכתו לנקי מעישון וכזה המקדם תוכניות למניעת עישון.

בפעולות משרד החינוך לאורח חיים בריא ולמניעת עישון לוקחים חלק השירות הפסיכולוגי-ייעוצי (שפ"י) והפיקוח על הבריאות במערכת החינוך, בשיתוף פעולה עם המחלקה לחינוך ולקידום הבריאות במשרד הבריאות, קופות החולים, האגודה למלחמה בסרטן, הליגה למניעת מחלות ריאה ושחפת בישראל, המיזם למיגור העישון, רשת ערים בריאות, הקואליציה למניעת עישון ועוד.

2.   חומרי למידה

בהכנת השיעורים והפעילויות בנושא אפשר להיעזר בגופים ובאתרים האלה:

  • לקבלת הדרכה אפשר לפנות אל היחידה למניעת סמים, אלכוהול וטבק בשפ"י, משרד החינוך, פקס 02-5603256.
  • חומרי הסברה בעברית ובערבית אפשר להזמין מהאגודה למלחמה בסרטן, מחלקת ההדרכה וההסברה, בפקס 03-7322780 או בדואר האלקטרוני בכתובת hasbaradep@cancer.org.il. בהזמנה יש לציין את הפרטים האלה: שם המזמין (שם פרטי ושם משפחה), שם המוסד החינוכי, הכתובת המלאה, מספר הטלפון (כולל מספר הטלפון הנייד) וחומרי ההסברה המבוקשים (יש לציין את הכמות הדרושה ואת הגילים שהחומרים מיועדים להם). החומרים יועברו לבית הספר באמצעות שליח.
  • להזמנת הרצאות ללא תשלום בנושא נזקי העישון (גם לדוברי ערבית) ניתן לפנות באמצעות אתר האגודה למלחמה בסרטן.
  • לקראת היום הבין־לאומי למניעת עישון מומלץ להיכנס לאתר שפ"י, www.education.gov.il/shefi, ולהיעזר במגוון המוצע שם לפעילויות לעבודה עם תלמידים ועם צוותי חינוך.
  • אפשר להיעזר גם באתר של האגודה למלחמה בסרטן:

האגודה למלחמה בסרטן

3.   תחרות נושאת פרסים לתוכניות למניעת עישון

כמדי שנה נקיים תחרות ארצית על שם ד"ר מרקוס בין בתי הספר שיפעילו תוכניות ייחודיות בנושא מניעת עישון ויציגו תוצרים. התחרות נושאת פרסים בחסות הליגה למניעת מחלות ריאה ושחפת בישראל, בשיתוף שפ"י והיחידה לקידום הבריאות במשרד החינוך והאגודה למלחמה בסרטן.

השנה, בהתאם למגבלות הקורונה, התחרות השנתית תתקיים באופן מקוון.

בתי הספר מוזמנים לשלוח לוועדה תוכנית עבודה שנתית ותוצרים של תלמידים שיכללו כרזות או סרטונים באורך של עד 90 שניות.

ועדה מקצועית תבחן את התוכניות הבית ספריות ואת התוצרים ותבחר את בתי הספר הזוכים. הפרסים לבתי ספר הזוכים יוענקו בכנס חגיגי מקוון שיתקיים ביום רביעי, כ"ב בסיוון, תשפ"א, 02.06.2021. הכנס יוקדש לזכרו של ד"ר מרקוס, היו"ר לשעבר של מרכז הליגה למניעת מחלות ריאה ושחפת בישראל.

התבחינים להשתתפות בתי הספר בתחרות

א.         תוכנית המקדמת אורח חיים בריא ופעיל, רווחה נפשית ושוללת שימוש בטבק

ב.         הפעלת תוכנית יצירתית וחדשנית מותאמת ללמידה היברידית ורלוונטית לתקופת הקורונה

ג.         יידוע ההורים ושיתופם

ד.         עבודה מערכתית רציפה, עקבית ומתמשכת בנושא

ה.         שילוב הנושא במקצועות הלימוד השונים (מדעים, אומנות ועוד)

ו.          מומלץ לשלב מנהיגות תלמידים, "עמיתים ומשפיעים" בהפעלת התוכנית

ז.          תיעוד הפעילויות וצירוף נספח הסבר

ח.         תוצרים: כרזות או סרטון באורך עד 90 שניות.

 

המעוניינים להשתתף בתחרות מתבקשים למלא את הטופס שבנספח להלן ולשולחו אל גב' אורלי אבינועם, מדריכה ארצית למניעת עישון, בדואר אלקטרוני orlyavinoam@gmail.com.

כמו כן יש לשלוח את התוכנית המפורטת (על גבי הספח המצורף) והתוצר עד יום ראשון, כ באייר, תשפ"א, 02 במאי 2021, אל הגב' אורלי אבינועם, בדואר אלקטרוני orlyavinoam@gmail.com.


4.    נספח

 

טופס השתתפות בתחרות

אל: גב' אורלי אבינועם, מדריכה ארצית בתחום העישון

היחידה למניעת סמים, אלכוהול וטבק - שפ"י

דוא"ל orlyavinoam@gmail.com

 

 

אנו מעוניינים להשתתף בתחרות הפרסים בנושא תוכניות למניעת עישון.

 

שם בית הספר: __________________________________

יסודי / חט"ב / על־יסודי: _______________________

כתובת בית הספר: __________________________________

מחוז: __________________________________

שם המדריך[1] של שפ"י למניעת סמים, אלכוהול וטבק: ____________

מספר הטלפון של בית הספר: ____________________________

שם מנהל בית הספר: ________________________________

 

שם יועץ בית הספר / רכז התוכנית (מוביל התוכנית בבית הספר) ומספר הטלפון הנייד והנייח וכתובת הדוא"ל שלו:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

השכבה/הכיתה שבה התוכנית מופעלת ומספר התלמידים:

__________________________

תיאור התוכנית

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

 

*יש לצרף כרזה או סרטון באורך של עד 90 שניות.

 

[1] לשון זכר מייצגת את כל המגדרים.