לוח החופשות בחינוך החרדי בשנת הלימודים התשפ"ב

הודעה מס' 0224

תאריך פרסום ההודעה: ו' באב תשפ"א, 15 ביולי 2021

   073 - 3934017
   ruthel@education.gov.il

 

1.   לוח החופשות בגנים ובבתי הספר היסודיים לבנות

לוח החופשות בגנים ובבתי הספר היסודיים לבנות זהה ללוח החופשות במגזר היהודי הכללי, למעט השינויים להלן:

פתיחת שנת הלימודים: יום רביעי, י"ז באלול התשפ"א, 25 באוגוסט 2021.

יום הכיפורים וחג הסוכות: מיום רביעי ט' בתשרי התשפ"ב, 15 בספטמבר 2021, עד יום רביעי כ"ג בתשרי התשפ"ב, 29 בספטמבר 2021. הלימודים יתחדשו ביום חמישי כ"ד בתשרי התשפ"ב, 30 בספטמבר 2021.

פסח: מיום שלישי ד' בניסן התשפ"ב, 5 באפריל 2022, עד יום ראשון כ"ג בניסן התשפ"ב, 24 באפריל 2022. הלימודים יתחדשו ביום שני כ"ד בניסן התשפ"ב, 25 באפריל 2022.

חג השבועות: מיום שישי ד' בסיוון התשפ"ב, 3 ביוני 2022, עד יום שני ז' בסיוון התשפ"ב, 6 ביוני 2022. הלימודים יתחדשו ביום שלישי ח' בסיוון התשפ"ב, 7 ביוני 2022.

2.   לוח החופשות בבתי הספר העל־יסודיים לבנות

לוח החופשות בבתי הספר העל־יסודיים לבנות זהה ללוח החופשות במגזר היהודי הכללי, למעט השינויים להלן:

פתיחת שנת לימודים: יום ראשון, י"ד באלול התשפ"א, 22 באוגוסט 2021.

יום ראשון, כ"ח באלול התשפ"א, 5 בספטמבר 2021 – יום בחירה

צום גדליה: יום חמישי, ג' בתשרי התשפ"ב, 9 בספטמבר 2021 – יום בחירה

יום הכיפורים וסוכות: ערב החג וימי החג, הימים שלישי ח' בתשרי התשפ"ב, 14 בספטמבר 2021, עד יום רביעי, כ"ג בתשרי התשפ"ב, 29 בספטמבר 2021. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, כ"ד בתשרי התשפ"ב, 30 בספטמבר 2021.

פסח: מיום ראשון, ב' בניסן התשפ"ב, 3 באפריל 2022, עד יום ראשון, כ"ג בניסן התשפ"ב, 24 באפריל 2022. הלימודים יתחדשו ביום שני, כ"ד בניסן התשפ"ב, 25 באפריל 2022.

יום חמישי, ג' בסיוון התשפ"ב, 2 ביוני 2022 – יום בחירה

שבועות: מיום שישי, ד' בסיוון התשפ"ב, 3 ביוני 2022, עד יום שני, ז' בסיוון התשפ"ב, 6 ביוני 2022. הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ח' בסיוון התשפ"ב, 7 ביוני 2022.

סיום שנת הלימודים בבתי הספר העל־יסודיים: יום שני, כ"א בסיוון התשפ"ב, 20 ביוני 2022.

סיום שנת הלימודים בבתי הספר שלקחו ימי בחירה: יום חמישי, כ"ד בסיוון התשפ"ב, 23 ביוני 2022.

פתיחת שנת הלימודים התשפ"ג: יום חמישי, ה' באלול התשפ"ב, 1 בספטמבר 2022.

3.   לוח החופשות בבתי הספר היסודיים והעל־יסודיים בנים במעמד פטור ותרבותי ייחודי

לוח החופשות בבתי הספר לבנים זהה ללוח החופשות במגזר היהודי הכללי, למעט השינויים להלן:

פתיחת שנת הלימודים: יום שני, א' באלול התשפ"א, 9 באוגוסט 2021.

יום הכיפורים וסוכות בבתי הספר היסודיים: מיום רביעי, ט' בתשרי התשפ"ב, 15 בספטמבר 2021, עד יום רביעי, כ"ג בתשרי התשפ"ב, 29 בספטמבר 2021. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, כ"ד בתשרי התשפ"ב, 30 בספטמבר 2021.

יום הכיפורים וסוכות בבתי הספר העל־יסודיים (בישיבות): מיום רביעי, ט' בתשרי התשפ"ב, 15 בספטמבר 2021, עד יום שלישי, כ"ט בתשרי התשפ"ב, 5 באוקטובר 2021. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ל' בתשרי התשפ"ב, 6 באוקטובר 2021.

חנוכה: אין חופשה

תענית אסתר: יום רביעי, י"ג באדר ב' התשפ"ב, 16 במרס 2022 - אין חופשה

פורים בבתי הספר העל־יסודיים (בישיבות): הימים חמישי ושישי, י"ד ו־ט"ו באדר ב התשפ"ב, 18-17 במרס 2022 - אין חופשה

פסח בבתי הספר היסודיים: מיום רביעי, י"ב בניסן התשפ"ב, 13 באפריל 2022, עד יום ראשון, כ"ג בניסן התשפ"ב, 24 באפריל 2022. הלימודים יתחדשו ביום שני כ"ד בניסן התשפ"ב, 25 באפריל 2022.

פסח בבתי הספר העל־יסודיים (בישיבות): מיום ראשון, ב' בניסן התשפ"ב, 3 באפריל 2022, עד יום ראשון, ל' בניסן התשפ"ב, 1 במאי 2022. הלימודים יתחדשו ביום שני א' באייר התשפ"ב, 2 במאי 2022.

ל"ג בעומר: יום חמישי, י"ח באייר התשפ"ב, 19 במאי 2022 - אין חופשה

שבועות בבתי הספר היסודיים: יום ראשון, ו' בסיוון התשפ"ב, 5 ביוני 2022, הלימודים יתחדשו ביום שני, ז' בסיוון, התשפ"ב, 6 ביוני 2022.

שבועות בבתי הספר העל־יסודיים (בישיבות) - אין חופשה

סיום שנת הלימודים: יום שישי, ח' באב התשפ"ב, 5 באוגוסט 2022.

פתיחת שנת הלימודים התשפ"ג: יום ראשון, א' באלול התשפ"ב, 28 באוגוסט 2022.

 

חופשת המפקחים: מיום שני, י"א באב התשפ"ב, 8 באוגוסט 2022, עד יום ראשון כ"ד באב התשפ"ב, 21 באוגוסט 2022.

 

על כל שינוי בלוח החופשות יש לקבל אישור מהמפקח הישיר על המוסד החינוכי, בכפוף לימי הלימוד המחייבים במערכת הכללית.