לוח החופשות והחגים בבתי הספר הערביים בשנת הלימודים התשפ"ב

הודעה מס' 0225

תאריך פרסום ההודעה: ו' באב תשפ"א, 15 ביולי 2021

   073 - 3931270
   abdallahch@education.gov.il

 

1.   פתיחת שנת הלימודים התשפ"ב 2022-2021

שנת הלימודים התשפ"ב תיפתח בכל מוסדות החינוך ובכל המגזרים ביום רביעי, כ"ד באלול התשפ"א 1.9.2021.

2.   סיום שנת הלימודים התשפ"ב 2022-2021

בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תסתיים השנה ביום חמישי, א' בתמוז התשפ"ב, 30 ביוני 2022.

בבתי הספר העל־יסודיים, במפת"נים ובכיתות י"ג-י"ד תסתיים השנה ביום שני, כ"א בסיוון התשפ"ב, 20 ביוני 2022.

3.   סך ימי הלימודים

  • סך כל ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם חמישה ימים בשבוע:

*בבתי הספר היסודיים – לפחות 184 ימי לימוד

*בבתי הספר העל־יסודיים – לפחות 176 ימי לימוד.

  • סך כל ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם שישה ימים בשבוע:

*בבתי הספר היסודיים – לפחות 218 ימי לימוד

*בבתי הספר העל־יסודיים – לפחות 210 ימי לימוד.

 

מילוי מכסת ימי הלימוד לשנת הלימודים התשפ"ב הוא באחריותו של מנהל בית הספר.

4.   לוח החופשות והחגים

לוח החופשות והחגים בבתי הספר הערביים

4.1.       חופשות רשמיות

א.         חופשת החורף: החל מיום שישי, כ' בטבת התשפ"ב, 24.12.2021, עד יום שבת, ו' בשבט התשפ"ב, 8.1.2022. הלימודים יתחדשו ביום ראשון ז' בשבט התשפ"ב, 9.1.2022.

ב.         חופשת האביב: החל מיום שישי, כ"ט באדר ב התשפ"ב, 1.4.2022, עד יום שלישי, י"ח בניסן התשפ"ב, 19.4.2022. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, י"ט בניסן התשפ"ב, 20.4.2022.

ג.         יום העצמאות: יום חמישי, ד' באייר התשפ"ב, 5.5.2022.

ד.         חופשת הקיץ­

  • בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תחל חופשת הקיץ ביום שישי, ב' בתמוז התשפ"ב, 1.7.2022.
  • בחטיבות הביניים ובבתי הספר העל־יסודיים, במפת"נים ובמוסדות להכשרת עובדי הוראה תחל חופשת הקיץ ביום שלישי, כ"ב בסיוון התשפ"ב 21.6.2022.

4.2.       יום הכיפורים

בתי ספר בערים מעורבות ובתי ספר שאינם מלמדים ביום הכיפורים חייבים להחזיר יום לימודים באחת מהחופשות בתיאום עם הפיקוח הכולל ועם המחוז.

4.3.       החגים

א.         לוח החגים המוסלמיים – למורים המוסלמים המלמדים בבתי ספר ערביים

 

הודעות בדבר התאריכים המדויקים תישלחנה על ידי מנהל אגף בכיר חינוך במגזר הערבי.

 

החג

התאריך

הערות

לילת אלאיסרא ואל מיעראג' (עליית הנביא השמיימה) 27 רג'ב

27-28.2.2022

כ"ו-כ"ז באדר א התשפ"ב

יומיים

רמדאן – חודש הצום בשנה ההג'רית 1442

 

בתי הספר פועלים במתכונת שיעורים מקוצרת כדלקמן:

        יום העבודה בחודש הרמדאן בבתי הספר שאוכלוסייתם מוסלמית או שאחוז הילדים המוסלמים בהם הוא מעל 25% יתחיל כרגיל ולא יאוחר מ־8.30. כל שיעור יקוצר ב־10 דקות.

        אפשר לקצר כל הפסקה ב־10 דקות לכל היותר. ההפסקה של חמש דקות שבין שיעור לשיעור תתקיים כרגיל.

        בגני ילדים באופק חדש ובטרום אופק חדש, הלימודים יסתיימו בשעה 13:00.

        בגני ילדים ביוח"א, הלימודים יסתיימו בשעה 14:00.

חופשת עיד אל פיטר (חג הפסקת הצום)

28.4-5.5.2022

כ"ז בניסן-ד' באייר התשפ"ב

 

עיד אלאדחא (חג הקרבן)

 

ערב החג וארבעת ימי החג (חל בחופשת הקיץ)

ראשית השנה ההג'רית 1443

מ־30 בחודש די אלחג'א

יומיים (חל בחופשת הקיץ)

חופשת יום הולדת הנביא מוחמד

17-18.10.2021

י"א-י"ב בחשוון התשפ"ב

יומיים

 

ב.         החגים של העדה האחמדית

 

נוסף על החגים המוסלמיים שהוזכרו לעיל ייעדרו המורים האחמדים במועדים האלה:

 

החג

היום בשבוע

התאריך

יום הרפורמה המובטח

יום ראשון

י"ט באדר א' התשפ"ב,

20.2.2022

יום המשיח המובטח

יום רביעי

כ באדר ב' התשפ"ב, 23.3.2022

יום החליפות

יום שישי

כ"ו באייר התשפ"ב, 27.5.2022

 

ג.         החגים למורים הנוצרים המלמדים בבתי ספר ערביים

 

החג

הקתולים, הלטינים, האנג'לים והמארונים

היוונים, האורתודוקסים והארמנים

חג הצלב

יום שלישי, ח' בתשרי התשפ"ב, 14.9.2021

יום שני, כ"א בתשרי התשפ"ב, 27.9.2021

חג המולד

יום שישי עד יום ראשון,

כ'-כ"ב בטבת התשפ"ב,

24-26.12.2021

יום חמישי עד יום שבת,

ד'-ו' בשבט התשפ"ב,

6-8.1.2022

הארמנים: יום שלישי, עד יום חמישי, ט"ז-י"ח בשבט התשפ"ב, 18-20.1.2022

ראשית השנה

יום שבת, כ"ח בטבת התשפ"ב, 1.1.2022

יום שישי, י"ב בשבט התשפ"ב, 14.1.2022

ההתגלות

יום חמישי, ד' בשבט התשפ"ב, 6.1.2022

יום רביעי, י"ז בשבט התשפ"ב, 19.1.2022

הבשורה

 

יום שישי, כ"ב אדר ב התשפ"ב, 25.3.2022

יום חמישי, ו' בניסן התשפ"ב, 7.4.2022

 

הארמנים: יום רביעי, י"ט בניסן התשפ"ב, 20.4.2022

יום ראשון של הדקלים

יום ראשון, ט' בניסן התשפ"ב, 10.4.2022

יום ראשון, ט"ז בניסן, התשפ"ב, 17.4.2022

יום "ח'מיס אלאסראר"

יום חמישי, י"ג בניסן התשפ"ב, 14.4.2022

יום חמישי, כ' בניסן התשפ"ב, 21.4.2022

יום שישי הגדול

יום שישי, י"ד בניסן התשפ"ב, 15.4.2022

יום שישי, כ"א בניסן התשפ"ב, 22.4.2022

שבת האור

יום שבת, ט"ו בניסן התשפ"ב, 16.4.2022

יום שבת, כ"ב בניסן התשפ"ב, 23.4.2022

פסחא (3 ימים)

יום ראשון עד יום שלישי, ט"ז-י"ח בניסן התשפ"ב,  17-19.4.22

יום ראשון עד יום שלישי, כ"ג-כ"ה בניסן התשפ"ב,
24-26.4.22

העלייה השמימה

יום חמישי, כ"ה באייר התשפ"ב, 26.5.2022

יום חמישי, ג' בסיוון התשפ"ב, 2.6.2022

שבועות (יומיים)

ראשון ושני, ו'-ז' בסיוון התשפ"ב, 5-6.6.2022

ראשון ושני, י"ג-י"ד בסיוון התשפ"ב, 12-13.6.2022

 

ד.         חגים ייחודיים

 

העדה

החג

התאריך

הקתולים

והלטינים

כניסת המשיח אל ההיכל

 

יום רביעי, א' באדר א' התשפ"ב, 2.2.2022

האורתודוקסים

כניסת המשיח אל ההיכל

יום שלישי, י"ד באדר א' התשפ"ב, 15.2.2022

המארונים

מאר מארון

יום רביעי ח' באדר א' התשפ"ב, 9.2.2022

האנג'לים

יום רביעי של האפר

 

בפסוטה בלבד

יום חמישי של הגוף

 

 

 

ה.         חג ייחודי ביפו, ברמלה ובלוד בלבד

מאר ג'רייס: י"ב בכסלו התשפ"ב, 16.11.2021.

 

ו.          החגים הדרוזיים (למורים הדרוזים המלמדים בבתי הספר במגזר הערבי)

 החג

היום בשבוע

התאריך

הערות

יום הנביא סבלאן

יום שישי

ד' בתשרי התשפ"ב, 10.9.2021

 

חג הנביא אליהו,     עיד אל חד'ר

יום שלישי

כ"ג בשבט התשפ"ב, 25.1.2022

 

 

חג הנביא שועייב

יום ראשון עד יום רביעי

כ"ג-כ"ו בניסן התשפ"ב     

24-27.4.2022

ארבעה ימים

עיד אלאדחא

 

לבירור תאריך מדויק יש לפנות לאגף לחינוך דרוזי 073-3938318

ערב החג וארבעת ימי החג

 

ז.         החגים היהודיים (למורים היהודים המלמדים בבתי ספר במגזר הערבי)

החג

היום בשבוע

התאריך

הערות

ערב ראש השנה

שני

כ"ט באלול התשפ"א, 6.9.2021

החל מהשעה 12.00

ראש השנה

שלישי-רביעי

א'-ב' בתשרי התשפ"ב, 7-8.9.2021

 

ערב יום הכיפורים ויום הכיפורים

רביעי-חמישי

ט'-י' בתשרי התשפ"ב,

15-16.9.2021

 

סוכות

היום הראשון של החג - יום שלישי,

היום האחרון של החג - יום שלישי.

ט"ו בתשרי התשפ"ב,

21.9.2021

 

כ"ב בתשרי התשפ"ב, 28.9.2021

 

פסח

היום הראשון של החג - יום שבת,

היום האחרון של החג - יום שישי.

ט"ו בניסן התשפ"ב,

16.4.2022

כ"א בניסן התשפ"ב, 22.4.2022

 

שבועות

יום ראשון

ו' בסיוון התשפ"ב, 5.6.2022

 

5.   בתי ספר/יישובים מעורבים (מוסלמים, נוצרים, דרוזים)

5.1בתי ספר/יישובים מעורבים שמעוניינים באיחוד חגים יעשו זאת בהתאם לנוהלי המשרד, בתוך שמירה על מכסת ימי הלימוד המחייבת בהתאם לס"ק 3 בהודעה זו ובתנאי שמספר התלמידים מאחת העדות עולה על 25%.

5.2בקשות לאיחוד חגים ולתיאום חופשות יישלחו למנהל המחוז הרלוונטי על ידי הרשות המקומית לאחר הסכמה של כל הגורמים ביישוב (רשות מקומית, מפקח היישוב, מנהלי בתי הספר, נציגי המורים, הסתדרות המורים וארגון המורים).

5.3לאחר אישור התוכנית לאיחוד החגים ותיאום החופשות יש לפעול על פיה בלבד מאחר שהיא מחליפה כל הנחיה אחרת בנושא החופשות והחגים. כל היעדרות של מורה מעבר לאישור האמור תיחשב היעדרות לא חוקית ותנוכה משכרו.

5.4בתי הספר ביישובים המעורבים שלא יפעלו במתכונת איחוד חגים מחויבים להציג למנהל המחוז תוכנית לשמירה על מכסת ימי הלימוד המחייבת בהתאם לס"ק 3 ולקבל את אישורו. התוכנית תוגש למנהל המחוז לאחר תיאום עם הסתדרות המורים ועם ארגון המורים.

5.5אין לבצע שינויים בלוח החופשות. במקרים חריגים בלבד יש לפנות למנכ"ל המשרד באמצעות מנהל המחוז.

6.   בתי הספר הכנסייתיים

בתי הספר הכנסייתיים יוכלו לפעול בהתאם ללוח החופשות והחגים אשר גובש עם משרד בתי הספר הכנסייתיים ואשר יועבר לידיעת מנהלי המחוזות.

7.   פתיחת שנת הלימודים התשפ"ג

שנת הלימודים התשפ"ג (2023-2022) תיפתח ביום חמישי ה' באלול התשפ"ב, 1.9.2022 בכל מוסדות החינוך.

8.   הערות

בתי הספר היסודיים וגני הילדים ביישובים פסוטה ומעיליא יבחרו שלושה ימים נוספים כחופשה במהלך חודש נובמבר 2021, ובתנאי שקיימו את מכסת ימי הלימוד המחייבת בהתאם לס"ק 3 בהודעה זו. על המנהל להודיע על תאריכי החופשה למחוז באמצעות המפקח הכולל היישובי.