מהלך שנת הלימודים התשפ"ב (לוח החופשות)

הודעה מס' 0226

תאריך פרסום ההודעה: ו' באב תשפ"א, 15 ביולי 2021

   073 - 3935138
   rachelte@education.gov.il

 

1.   פתיחת שנת הלימודים התשפ"ב וסיומה

פתיחת שנת הלימודים

הלימודים בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים, בבתי הספר העל־יסודיים ובכיתות י"ג-י"ד יתחילו ביום רביעי, כ"ד באלול התשפ"א, 1.9.2021, בשעה הראשונה על פי מערכת השעות הקבועה.

 

סיום שנת הלימודים

-          בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תסתיים השנה ביום חמישי, א' בתמוז התשפ"ב, 30.6.2022.

-          בבתי הספר העל־יסודיים, במפת"נים ובכיתות י"ג-י"ד תסתיים השנה ביום שני, כ"א בסיוון התשפ"ב, 20.6.2022.

2.   סך ימי הלימוד

סך כל ימי הלימוד בתי הספר שמלמדים בהם חמישה ימים בשבוע:

  • בבתי הספר היסודיים – לפחות 182 ימי לימוד
  • בבתי הספר העל־יסודיים – לפחות 174 ימי לימוד.

סך כל ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם שישה ימים בשבוע:

  • בבתי הספר היסודיים – לפחות 219 ימי לימוד.  
  • בבתי הספר העל־יסודיים – לפחות 210 ימי לימוד.

מילוי מכסת ימי הלימוד לשנת הלימודים התשפ"ב הוא באחריותו של מנהל בית הספר.

3.   חגי ישראל

 

החג

התאריך

הערות

ראש השנה

ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים שני, שלישי ורביעי, כ"ט באלול התשפ"א עד ב' בתשרי התשפ"ב, 6-8.9.2021. 

הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ג' בתשרי התשפ"ב, 9.9.2021.

 

יום הכיפורים

ערב החג ויום החג, הימים רביעי וחמישי, ט'-י' בתשרי התשפ"ב, 15--16.9.2021. הלימודים יתחדשו ביום שישי, י"א בתשרי התשפ"ב, 17.9.2021.

 

חג הסוכות

ערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום שני, י"ד בתשרי התשפ"ב, 20.9.2021  עד יום רביעי, כ"ג בתשרי התשפ"ב, 29.9.2021. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, כ"ד בתשרי התשפ"ב, 30.9.2021.

 

חג הסיגד*

יום חמישי, כ"ט בחשוון התשפ"ב, 4.11.2021.

חג הסיגד הוא יום לימודים ויצוין באירועים במוסדות החינוך.

חנוכה

מיום שלישי, כ"ו בכסלו התשפ"ב, 30.11.2021  עד יום שני, ב' בטבת התשפ"ב, 6.12.2021.

הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ג' בטבת התשפ"ב, 7.12.2021.

 

 

ט"ו בשבט

יום שני, ט"ו בשבט התשפ"ב,

17.1.2022.

יום ט"ו בשבט הוא יום לימודים.

פורים

הימים רביעי, חמישי ושישי, י"ג, י"ד וט"ו באדר ב' התשפ"ב,
16-18.3.2021. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, י"ז באדר ב' התשפ"ב, 20.3.2022.

 פורים קטן – ימים שלישי ורביעי, י"ד וט"ו באדר א' התשפ"ב, 15-16.2.2022. אלו ימי לימודים.

פסח

מיום חמישי, ו בניסן התשפ"ב, 7.4.2022  עד יום שבת, כ"ב בניסן התשפ"ב, 23.4.2022. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ג בניסן התשפ"ב, 24.4.2022.

 

יום העצמאות

יום חמישי, ד' באייר התשפ"ב, 5.5.2022. הלימודים יתחדשו ביום שישי, ה' באייר התשפ"ב, 6.5.2022.

הוקדם

ל"ג בעומר

יום חמישי, י"ח באייר התשפ"ב, 19.5.2022. הלימודים יתחדשו ביום שישי, י"ט באייר התשפ"ב, 20.5.2022.

 

יום ירושלים

יום ראשון, כ"ח באייר התשפ"ב, 29.5.2022.

יום ירושלים הוא יום לימודים ויצוין באירועים במוסדות החינוך ובעליית בני נוער לירושלים.

חג השבועות

החג ואסרו חג, הימים ראשון ושני, ו'-ז' בסיוון התשפ"ב, 5-6.6.2022. הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ח' בסיוון התשפ"ב, 7.6.2022.

 

4.   ימי צום*

 

היום

התאריך

הערות

צום גדליה

יום חמישי, ג' בתשרי התשפ"ב, 9.9.2021.

 

עשרה בטבת

יום שלישי, י' בטבת התשפ"ב, 14.12.2022.

 

תענית אסתר

יום רביעי, י"ג באדר ב' התשפ"ב, 16.3.2022.

 

17 בתמוז

יום ראשון, י"ח בתמוז התשפ"ב, 21.7.2022.

נדחה

תשעה באב

יום ראשון, י' באב התשפ"ב, 7.8.2022.

נדחה

 

 * בבתי הספר שהמורים והתלמידים צמים בהם יסתיימו הלימודים בשעה 13:30.

5.   ימי זיכרון ממלכתיים

ימי הזיכרון המפורטים להלן אינם ימי חופשה. המחנכים יקדישו חלק מהשיעורים בימים אלה לזכר הנפטרים.

 

היום

התאריך

הערות

יום הזיכרון לרחבעם זאבי ז"ל

יום רביעי, ל' בתשרי התשפ"ב, 6.10.2021.

 

יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל

יום שני, י"ב בחשוון התשפ"ב, 18.10.2021.

 

יום הזיכרון לדוד בן גוריון ז"ל

יום רביעי, ו' בכסלו התשפ"ב, 10.11.2021.

 

ציון יום זאב ז'בוטינסקי ז"ל

יום חמישי, י"ב בטבת התשפ"ב, 16.12.2021.

 

יום הזיכרון ליוסף טרומפלדור ז"ל

יום שני, י"א באדר ב' התשפ"ב, 14.3.2022.

 

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

יום חמישי, כ"ז בניסן התשפ"ב, 28.4.2022.

 

יום הזיכרון לחללי צה"ל

יום רביעי, ג' באייר התשפ"ב, 4.5.2022.

הוקדם. הלימודים ביום זה יסתיימו בשעה 12:00 בצוהריים.

ציון יום בנימין זאב הרצל ז"ל

יום רביעי, י' באייר התשפ"ב, 11.5.2022.

 

6.   מועדי החגים לעובדי הוראה נוצרים בבתי ספר יהודיים לשנת התשפ"ב

 

החג

קתולים ופרוטסטנטים

אורתודוקסים וארמנים

חג המולד

יום שישי , עד יום ראשון,

כ'-כ"ב בטבת התשפ"ב,

24-26.12.2021

יום חמישי, עד יום שבת, ד'-ו' בשבט התשפ"ב,

6-8.1.2022

הארמנים: יום שלישי עד יום חמישי, ט"ז-י"ח בשבט התשפ"ב, 18-20.1.2022.

ראש השנה

יום שבת, כ"ח בטבת התשפ"ב, 1.1.2022

יום שישי, י"ב בשבט התשפ"ב, 14.1.2022.

חג ההתגלות

יום חמישי, ד' בשבט התשפ"ב, 6.1.2022.

יום רביעי, י"ז בשבט התשפ"ב, 19.1.2022.

יום שישי הטוב

יום שישי, י"ד בניסן התשפ"ב, 15.4.2022.

יום שישי, כ"א בניסן התשפ"ב ,22.4.2022.

פסחא (3 ימים)

יום ראשון עד יום שלישי,
ט"ז-י"ח בניסן התשפ"ב,  17-19.4.22.

יום ראשון עד יום שלישי כ"ג-כ"ה בניסן התשפ"ב,
24-26.4.22.

העלייה השמיימה

יום חמישי, כ"ה באייר התשפ"ב , 26.5.2022.

יום חמישי, ג' בסיוון התשפ"ב, 2.6.2022.

שבועות

ראשון ושני, ו'-ז' בסיוון התשפ"ב, 5-6.6.2022.

ראשון ושני, י"ג-י"ד בסיוון התשפ"ב, 12-13.6.2022.

7.   מועדי החגים לעובדי הוראה מוסלמים בבתי ספר יהודיים לשנת התשפ"ב

לגבי התאריכים המדויקים יש לפנות לאגף א, חינוך במגזר הערבי, טלפון 073-3931270.

 

החג

הערות

יום הולדת הנביא מוחמד

יום אחד

עיד אל פיטר (חג הפסקת הצום)

שלושה ימים

עיד אלאדחא (חג הקורבן)

ארבעה ימים

ראשון למוחרם (ראש השנה ההג'רית

יום אחד

8.   מועדי החגים לעובדי הוראה דרוזים בבתי ספר יהודיים לשנת התשפ"ב

 

החג

התאריך

הערות

יום הנביא סבלאן

ד' בתשרי התשפ"ב ,10.9.2021

יום אחד

חג הנביא אליהו (אלח'דר)

כ"ג בשבט התשפ"ב, 25.1.2022

יום אחד

חג הנביא שועייב

כ"ג-כ"ו בניסן התשפ"ב 24-27.4.2022

ארבעה ימים

עיד אלאדחא (חג הקורבן)

לתאריך המדויק יש לפנות לאגף לחינוך דרוזי, טלפון

073-3938318

ארבעה ימים

9.   פתיחת שנת הלימודים התשפ"ג

שנת הלימודים התשפ"ג תחל ביום חמישי, ה' באלול התשפ"ב, 1.9.2022.