לוח החופשות והחגים בבתי הספר הדרוזיים לשנת הלימודים התשפ"ב

הודעה מס' 0227

תאריך פרסום ההודעה: ו' באב תשפ"א, 15 ביולי 2021

   073 - 3938318
   ayakha@education.gov.il

 

1.   פתיחת שנת הלימודים התשפ"ב, 2021–2022

שנת הלימודים התשפ"ב (2021–2022) תיפתח ביום רביעי, כ"ד באלול תשפ"א, 1.9.2021.

2.   חופשות רשמיות

2.1.       חופשת החורף

בתי הספר המלמדים חמישה ימים בשבוע:

2.1.1בבתי הספר היסודיים והעל־יסודיים החופשה תהיה 17 יום, החל מיום חמישי, י"ט בטבת התשפ"ב 23.12.2021, עד יום שישי, ה' בשבט התשפ"ב, 7.1.2022, עד בכלל.

בתי הספר המלמדים שישה ימים בשבוע:

2.1.2בבתי ספר יסודיים:

החופשה תהיה 16 יום, החל מיום שישי, כ' בטבת תשפ"ב 24.12.2021, עד יום שישי, ה' בשבט התשפ"ב, 7.1.2022, עד בכלל.

2.1.3בבתי ספר על־יסודיים:

החופשה תהיה 17 יום, החל מיום חמישי, י"ט בטבת התשפ"ב 23.12.2021, עד יום שישי, ה' בשבט התשפ"ב, 7.1.2022, עד בכלל.

2.2.       חופשת האביב

2.2.1בבתי הספר היסודיים והעל־יסודיים החופשה תהיה 16 יום, החל מיום ראשון, כ"ד באדר ב' התשפ"ב, 27.3.2022, עד יום שבת, ט"ו בניסן התשפ"ב, 16.4.2022   בכלל.

2.3.       יום העצמאות

יום חמישי, ד' באייר התשפ"ב, 5.5.2022.

2.4.       חופשת הקיץ

בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תתחיל חופשת הקיץ ביום שישי, ב' בתמוז התשפ"ב, 1.7.2022.

 

בבתי הספר העל־יסודיים תתחיל חופשת הקיץ ביום שלישי, כ"ב בסיוון התשפ"ב, 21.6.2022.

3.   החגים

3.1.       החגים הדרוזיים

 

 החג

היום בשבוע

התאריך

הערות

חג הנביא סבלאן

יום שישי

ד' בתשרי התשפ"ב, 10.9.2021

 יום אחד

חג הנביא אליהו,     עיד אל חד'ר

יום שלישי

כ"ג בשבט התשפ"ב, 25.1.2022

 

יום אחד

חג הנביא שועייב

יום ראשון עד יום שבת

24.4.22 עד 30.4.2022  (עד בכלל) כ"ג בניסן התשפ"ב עד כ"ט בניסן התשפ"ב.

שבעה ימים

חג הקורבן

יום שישי עד יום שלישי

 כנראה ב־8.7.2022 עד 12.7.2022, ט' בתמוז התשפ"ב עד י"ג בתמוז התשפ"ב.

חמישה ימים: יומיים לפני החג ושלושת ימי החג (חל בחופשת הקיץ).

3.2.       החגים המוסלמיים (למורים ולתלמידים המוסלמים)

לגבי התאריכים המדויקים תשלח הודעה בהמשך מאגף החינוך הדרוזי והצ'רקסי

 

החג

הערות

יום הולדת הנביא מוחמד

יום אחד, ב־12 ברביע אלאואל

עיד אל פיטר (חג הפסקת הצום)

שלושה ימים, החל מיום ה־30 לתחילת הרמדאן

חג הקורבן

ערב החג וארבעת ימי החג (חל בחופשת הקיץ)

ראשון למוחרם (ראש השנה ההג'רית)

יום אחד ב־30 בחודש דיאלחג'א

3.3.       החגים היהודיים (למורים היהודים המלמדים בבתי ספר במגזר הדרוזי)

 

החג

היום בשבוע

התאריך

הערות

ערב ראש השנה

שני

כ"ט באלול התשפ"א, 6.9.2021

 

החל מהשעה 12.00

ראש השנה

שלישי-רביעי

א'-ב' בתשרי התשפ"ב, 7-8.9.2021

 

 

ערב יום הכיפורים ויום הכיפורים

רביעי וחמישי

ט'-י' בתשרי התשפ"ב,

15-16.9.2021

 

 

סוכות

היום הראשון של החג - יום שלישי,

היום האחרון של החג - יום שלישי.

ט"ו בתשרי התשפ"ב,

21.9.2021.

כ"ב בתשרי התשפ"ב, 28.9.2021.

 

בערבי חג החל מהשעה 13:30

פסח

היום הראשון של החג - יום שבת,

היום האחרון של החג - יום שישי

ט"ו בניסן התשפ"ב,

16.4.2022

כ"א בניסן התשפ"ב, 22.4.2022

 

בערבי חג החל מהשעה 13:30

שבועות

ראשון

ו' בסיוון התשפ"ב, 05.06.2022

 

ערב החג החל מהשעה 13:30

3.4.       החגים הדרוזיים (למורים הדרוזים המלמדים בבתי הספר במגזר הערבי והיהודי)

 

 החג

היום בשבוע

התאריך

הערות

יום הנביא סבלאן

יום שישי

ד' בתשרי התשפ"ב, 10.9.2021

יום אחד

חג הנביא אליהו,     עיד אל חד'ר

יום שלישי

כ"ג בשבט התשפ"ב, 25.1.2022

 

יום אחד

חג הנביא שועייב

יום ראשון עד יום רביעי

24.4.2022 עד 27.4.2022, כ"ג בניסן עד כ"ו בניסן התשפ"ב.

ארבעה ימים

חג הקורבן

 יום שישי עד יום שלישי

חל בחופשת הקיץ כנראה
7-8.7.2022 עד 12.7.2022, ט' בתמוז עד י"ג בתמוז התשפ"ב.

יומיים לפני החג ושלושה ימי החג

4.   החגים הנוצריים (לתלמידים ולמורים הנוצרים)

 

החג

הקתולים, הלטינים, האנג'לים והמארונים

היוונים, האורתודוקסים והארמנים

חג הצלב

יום שלישי, ח' בתשרי התשפ"ב 14.9.2021

 

יום שני, כ"א בתשרי התשפ"ב, 27.9.2021

חג המולד

יום שישי עד יום ראשון, כ'-כ"ב בטבת התשפ"ב, 24-26.12.2021.

ימים חמישי עד שבת, ד'-ו' בשבט התשפ"ב, 6-8.1.2022

הארמנים: יום שלישי, עד יום חמישי, ט"ז-י"ח בשבט התשפ"ב, 18-20.1.2022

 

ראשית השנה

יום שבת, כ"ח בטבת התשפ"ב, 1.1.2022

יום שישי, י"ב בשבט התשפ"ב, 14.1.2022

ההתגלות

יום חמישי, ד' בשבט התשפ"ב, 6.1.2022

יום רביעי, י"ז בשבט התשפ"ב, 19.1.2022

הבשורה

 

יום שישי, כ"ב באדר ב' התשפ"ב, 25.3.2022

יום חמישי ו' בניסן התשפ"ב, 7.4.2022

הארמנים: יום רביעי, י"ט בניסן התשפ"ב, 20.4.2022

יום ראשון של הדקלים

יום ראשון ט' בניסן התשפ"ב, 10.4.2022

יום ראשון, ט"ז בניסן, התשפ"ב, 17.4.2022

יום "ח'מיס אלאסראר"

יום חמישי, י"ג בניסן התשפ"ב, 14.4.20222

יום חמישי, כ' בניסן התשפ"ב, 21.4.2022

יום שישי הגדול

יום שישי, י"ד בניסן התשפ"ב, 15.4.2022

יום שישי, כ"א בניסן התשפ"ב, 22.4.2022

שבת האור

יום שבת, ט"ו בניסן  התשפ"ב, 16.4.2022

יום שבת, כ"ב בניסן התשפ"ב, 23. 4.2022

פסחא (3 ימים)

יום ראשון עד יום שלישי, ט"ז-י"ח בניסן התשפ"ב, 17-19.4.2022

יום ראשון עד יום שלישי כ"ג-כ"ה בניסן התשפ"ב 24-26.4.2022

העלייה השמיימה

יום חמישי, כ"ה באייר התשפ"ב, 26.5.2022

יום חמישי, ג' בסיוון התשפ"ב,2.6.2022

שבועות (יומיים)

ראשון ושני, ו'-ז' בסיוון התשפ"ב,

5-6.5.2022

ראשון ושני, י"ג-י"ד בסיון התשפ"ב,

12-13.6.2022

 

הערות

  1. מנהלי בתי הספר במגזר הדרוזי והצ'רקסי מתבקשים לתכנן את שנת הלימודים על פי לוח החופשות והחגים שהובא לעיל.
  2. סך כל ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם שישה ימים בשבוע יהיה:

*בבתי הספר היסודיים – לפחות 219 ימי לימוד

*בבתי הספר העל־יסודיים - לפחות 209 ימי לימוד.

 

סך כל ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם חמישה ימים בשבוע יהיה:

 

*בבתי הספר היסודיים - לפחות 184 ימי לימוד

*בבתי הספר העל־יסודיים - לפחות 176 ימי לימוד.

  1. כל הצעה לשינוי בלוח חופשות זה (איחוד חגים, התאמה לאוכלוסיית התלמידים, מסיק זיתים) חייבת אישור מראש של מנהלת האגף לחינוך הדרוזי והצ'רקסי ומנהל המחוז הרלוונטי.
  2. איחוד חגים נעשה במוסדות החינוך שבהם אחוז התלמידים מעדה אחרת הוא לפחות 25%.

4.1הצעות לאיחוד חגים יישלחו למנהלת האגף לחינוך הדרוזי והצ'רקסי על ידי הרשות המקומית לאחר הסכמה של כל הגורמים ביישוב (רשות מקומית, מפקח היישוב, מנהלי בתי הספר, נציגי מורים, הסתדרות וארגון המורים) לפי נוהל איחוד החגים בקישור הזה:
https://drive.google.com/file/d/1FLnNfB__cX-ZE0dIJxYVsSnI6msgZu-l/view?usp=sharing

4.2בהצעת תוכנית איחוד החגים יש להקפיד על מספר ימי הלימוד על פי סעיף 2 בהערות.

4.3יש לצרף הצהרת הרשות על קיום נוהל איחוד החגים לפי סעיף 4 וסעיף 4.1.

4.4לאחר אישור תוכנית איחוד החגים, יש לפעול על פיה בלבד מאחר שהיא מחליפה כל הנחיה אחרת בנושא של חופשות וחגים. כל היעדרות של מורה מעבר לאישור האמור תיחשב היעדרות לא חוקית ותנוכה משכרו.

  1. החזרת ימי מסיק הזיתים תהיה על חשבון ימי חופשות החורף והאביב בלבד, ולא על חשבון ימי החופשה השבועית וימי חופשות החגים.
  2. אין לקצר יום לימודים עבור פעילויות חינוכיות בית ספריות. יש לפעול לפי חוזר מנכ"ל לשעות הפעילות במוסדות החינוך הרשמי של מדינת ישראל הוראת קבע 0043 – החלפה.
  3. בתי הספר ביישובים המעורבים שלא יפעלו במתכונת איחוד חגים מחויבים להציג למנהלת האגף תוכנית לשמירה על מכסת ימי הלימוד המחייבת בהתאם לסעיף 2 בהערות ולקבל את אישורה. התוכנית תוגש למנהלת האגף לאחר תיאום עם הסתדרות המורים, ארגון המורים, המפקח הכולל ונציג המורים.
  4. פתיחת שנת הלימודים התשפ"ג

שנת הלימודים התשפ"ג (2023-2022) תיפתח ביום חמישי, ה' באלול התשפ"ב, 1.9.2022, בכל מוסדות החינוך.