תרגיל התגוננות ארצי ולמידה מרחוק בחירום במוסדות החינוך בשנת הלימודים התשפ''ב

הודעה מס' 0229

תאריך פרסום ההודעה: ט"ו באלול תשפ"א, 23 באוגוסט 2021

   073 - 3931065
   shaltiram@education.gov.il

 

תרגיל התגוננות ארצי ולמידה מרחוק בחירום במוסדות החינוך בשנת הלימודים התשפ''ב

 

תרגיל ההתגוננות הארצי במוסדות החינוך בתרחיש של ירי טילים ייערך ביום שלישי, כ"ח באדר א' התשפ''ב,  1 במרס 2202 .

 

התרגיל יתקיים במסגרת שבוע חירום, בין התאריכים כ"ו-ל' באדר א' התשפ"ב, 27 בפברואר– 3 במרס 2022 .

בתרגיל ישתתפו כל מוסדות החינוך בארץ, ובכלל זה גני הילדים. 

 

התרגיל הארצי יכלול את הפעולות האלה:

א.תרגול התגוננות. התרגול יכלול את  כל התלמידים והמורים.

ב.תרגול צל"ח (צוות לשעת חירום) בית-ספרי. התרגול ייעשה באמצעות הדמיה/סימולציה בחדר המורים.  בית הספר נדרש להיערך לקראת הצל"ח, ומנהל בית הספר הוא האחראי על הוצאתו לפועל. כבר בתחילת שנת הלימודים יש לשבץ בעלי תפקידים ולהכין תיק צל"ח. אפשר להסתייע במדריכות היחידה להתמודדות במצבי לחץ וחירום של שפ"י. 

ג.תרגול "למידה מרחוק". בשבוע זה יתקיים תרגול "למידה מרחוק" בשעת חירום אשר יתמקד בשימוש במרחבים דיגיטליים (פלטפורמות ללמידה סינכרונית ואסינכרונית) שינוהל על ידי מנהל בית הספר בסיוע רכז טכנו-פדגוגי וצוותי ההוראה הבית-ספריים, וזאת בהתאם לנוהל תרגיל חירום שיפורסם בפורטלים השונים.

ד.תרגול "הפעלת בני נוער מתנדבים". במסגרת התרגול יופעלו בני נוער וחברי המנהיגות הצעירה ברשויות המקומיות בתכנים הקשורים למעורבות חברתית ולסיוע לקהילה בשעת חירום. לקראת התרגול יפיץ מטה המשרד הנחיות מקצועיות להיערכות.

 

ביום תרגיל ההתגוננות אין לקיים כל פעילות חוץ-בית-ספרית, למעט "מסע ישראלי", "מסע על חומותייך" ופעילות גדנ"ע.

באחריות המנהלים להשלים את התרגול לתלמידים ולמורים שנעדרו מן התרגיל. יש לשלב את מועד תרגיל ההתגוננות בתוכנית הבית-ספרית השנתית.

 

במקרה של שינויים בעת התרגיל יפרסם אגף ההיערכות לשעת חירום הנחיות מעודכנות בהתאם.