ISDG - Israel Sustainable Development Goals תוכנית 2021-2022

הודעה מס' 0236

תאריך פרסום ההודעה: ל' בתשרי תשפ"ב, 06 באוקטובר 2021

   052 - 3637145
   hanipel@education.gov.il

   052 - 2538776
   amirdanit@gmail.com

   054 - 5827781
   tammarshmerler@gmail.com

 

1.   כללי

בשנת 2015 נפגשו מנהיגים מ־193 מדינות כדי להתמודד עם אתגרי העתיד. באותה פגישה הוחלט על ה־SDG- Sustainable Development Goals - 17 יעדים, 169 מטרות ו־232 מדדים שכלל המדינות החברות באו"ם יפעלו למימושם עד שנת 203 .017 היעדים שנבחרו עוסקים בתחומי החברה, הסביבה והכלכלה.

1.1.       להלן רשימת 17 היעדים שהוגדרו על ידי האו"ם

1)     מיגור העוני ברחבי העולם

2)     מיגור הרעב ושיפור הביטחון התזונתי

3)     קידום הבריאות ואיכות החיים

4)     הבטחת חינוך איכותי ושוויון הזדמנויות בלימודים

5)     קידום שוויון מגדרי

6)     הבטחת משאבי מים ותשתיות תברואתיות

7)     אספקת אנרגייה לכלל האוכלוסייה במחיר סביר

8)     קידום צמיחה כלכלית והבטחת תעסוקה

9)     פיתוח תשתיות ועידוד חדשנות

10) צמצום אי־השוויון בין מדינות ובתוכן

11) קידום הסביבה העירונית בתוך שימת דגש על הכלה של כל קבוצות האוכלוסייה

12) קידום צריכה וייצור בני קיימה

13) מעורבות פעילה במאבק בשינוי האקלים ובהשפעותיו

14) שימור המשאבים הימיים – ימים ואוקיינוסים

15) שמירה על המגוון הביולוגי – הגנה על בתי גידול ושיקומם

16) קידום חברות שוחרות שלום

17) חיזוק שיתוף הפעולה הבין־לאומי לקידום פיתוח בר קיימה.

תוכנית ISDG Israel Sustainable Development Goals - זוהי השנה השלישית שבה התוכנית הייחודית פועלת על ידי משרד החינוך, משרד החוץ והקרן הקיימת לישראל. התוכנית הוקמה במטרה לשתף תלמידים[1] מישראל במערך הבין־לאומי להשגת יעדי הפיתוח בר הקיימה SDG)) של האו״ם לשנת 2030, ובכך לסייע לעולם כולו בהתמודדות עם האתגרים העומדים לפנינו. ההשתתפות בתוכנית ISDG מעניקה לתלמידים הזדמנות ייחודית לקחת חלק בעיצוב העתיד של כולנו במטרה להעניק עתיד טוב יותר או איכות חיים טובה יותר למדינה ולעולם כולו.

במהלך תוכנית ISDG יתבקשו תלמידים מכיתות ז'-י"ב להציע מיזם שיסייע במימוש אחד או יותר מ־17 היעדים של האו"ם (SDG’s) במדינה מתפתחת שיבחרו מראש.

1.2.       חזון התוכנית

17 היעדים שנקבעו על ידי האו"ם נוגעים בתחומים רבים בחיי היום-יום של כולנו. תוכנית ISDG הוקמה במטרה להציב את הנוער הישראלי בחזית המאמץ למימוש היעדים של האו״ם. בשנת 2030 יהיה הנוער של היום ״המבוגר האחראי״, ולכן יש חשיבות רבה בקבלת אחריות וביצירת מעורבות הנוער בישראל במימוש אותם יעדים.

1.3.       מטרות התוכנית

        שילוב בני הנוער הישראלי במימוש היעדים של האו"ם לשנת 2030: מתן הזדמנות שווה לבני הנוער בישראל להיות חלק מהמאמץ הבין־לאומי למימוש 17 היעדים של האו״ם לשנת 2030 ובכך לשמש מודל לחיקוי עבור שאר המדינות החברות באו״ם.

        חשיפה של הנוער הישראלי למחקר, ליוזמות, לפיתוח ולשיתוף פעולה בין־לאומיים.

        חיבור בין בני הנוער הישראלים לארגוני ה־FAO ,IFAD ,WFP של האו"ם.

1.4.       תיאור התוכנית

תוכנית ISDG מאפשרת לכלל תלמידי ישראל להציע בשלב הראשון מיזם שמטרתו לענות על אחד או יותר מ־17 היעדים של האו״ם. את המיזם יש לתכנן עבור מדינה מתפתחת שאותה יש לבחור מראש. 15 הקבוצות שיעלו לשלב השני יציגו את המיזם שלהן באנגלית לפני הוועדה הממונה.

תלמידי שלוש הקבוצות שיגיעו לשלב השלישי והסופי של התחרות, יטוסו לרומא, בירת איטליה, ולמרכז הארגונים הבין־לאומיים בתחום המזון והחקלאות של האו״ם. במהלך השהייה באיטליה יבקרו המועמדים בארגוני המזון והחקלאות של האו"ם ברומא, ושם יציגו באנגלית את המיזם שלהם ויפגשו אנשי מפתח בתחום.

1.5.       אוכלוסיית היעד

התוכנית מיועדת לכלל תלמידי ישראל הלומדים בכיתות ז׳-י״ב, תלמידים המחפשים אתגרים ואוהבים למצוא פתרונות ייחודיים ויוצאי דופן לבעיות מורכבות, וכן תלמידים בעלי רצון עז לעזור לאחר.

1.6.       תבחינים להערכת הבקשה

הבקשות ייבחנו על פי אמות המידה שלהלן:

        היכולת של המיזם לתת מענה לאחד או ליותר מ־17 היעדים שנקבעו על ידי האו"ם בתוכנית SDG’s, בתוך התמקדות במדינת יעד אחת שהתלמידים יבחרו מראש (עליה להיות בהכרח מדינה מתפתחת)

        חדשנות היוזמה

        היתכנות היוזמה

        משאבי הזמן והכסף הדרושים כדי לממש את היוזמה

        בהירות הבקשה, רמת הפירוט ושלמות הנתונים.

1.7.       תבחינים ותנאים להשתתפות בתוכניתISDG

        התלמידים יהיו מכיתות ז'-י״ב.

        על הקבוצה למנות לפחות שני תלמידים ולא יותר מארבעה.

        כל בית ספר רשאי לשלוח קבוצה אחת בלבד.

        על אחד מהמורים בבית הספר להנחות את הקבוצה במהלך כל שלבי התוכנית.

        יש למלא את כל הפרטים והקבצים הנמצאים באזור האישי באתר התוכנית.

        את הצעת המיזם יש למלא על פי התבנית הקיימת באזור האישי. יתקבלו רק קבצים בפורמט המיועד.

        על ההצעה להיות מנוסחת באנגלית. אורך המסמך לא יעלה על שלושה עמודים.

 

ניקוד שלב א': מסמך המפרט על המיזם:

 

הקריטריון

ניקוד מקסימלי

ניקוד

החלטת צוות השופטים ונימוקיה

היעד הנבחר נמצא בהלימה לצורכי המדינה המתפתחת (מוצגים נימוקים ונתונים)

20

 

 

הפתרון המוצג במיזם נמצא בהלימה ליעד שנבחר ונותן מענה

20

 

 

תוכנית המיזם המפורטת לשלביה, כוללת זמנים, כוח אדם ועלויות משוערות

10

 

 

התוכנית ישימה וברת ביצוע, מנצלת ביעילות את המשאבים הדרושים

20

 

 

המיזם משקף חשיבה חדשנית, יצירתית ומקורית

15

 

 

המיזם מנוסח באנגלית, בשפה תקנית וברורה

15

 

 

 

100

 

 

 

שלב ב': הצגת המיזם בפני הוועדה

 

הקריטריון

ניקוד מקסימלי

ניקוד

החלטת צוות השופטים ונימוקיה

היעד הנבחר נמצא בהלימה לצורכי המדינה המתפתחת (מוצגים נימוקים ונתונים)

10

 

 

הפתרון המוצג במיזם נמצא בהלימה ליעד שנבחר ונותן מענה

10

 

 

תוכנית המיזם המפורטת לשלביה, כוללת זמנים, כוח אדם ועלויות משוערות

10

 

 

התוכנית ישימה ובת ביצוע, מנצלת ביעילות את המשאבים הדרושים

15

 

 

המיזם משקף חשיבה חדשנית, יצירתית ומקורית

15

 

 

המיזם מנוסח באנגלית, בשפה תקנית וברורה

20

 

 

המיזם מוצג בפני הועדה בצורה ממוקדת ומעניינת

20

 

 

 

100

 

 

2.   מהלך הפעלת התוכנית במוסדות החינוך

2.1במהלך התוכנית יתבקשו בתי הספר לבחור מורה אשר ינחה את התלמידים במהלך התוכנית ואף ייסע איתם לרומא (אם בית הספר יעלה לגמר).

2.2כל בית ספר רשאי לבחור קבוצה אחת שתייצג אותו. הקבוצה תמנה לפחות שני תלמידים ולא יותר מארבעה.

2.3ראשית, על הקבוצה להירשם לתוכנית דרך אתר התוכנית בכתובת https://www.israelsdg.com/ עד יום שני, ד' בכסלו התשפ"ב, 08.11.2021 בשעה 18:00 ולמלא את כל הפרטים המבוקשים.

2.4על חברי הקבוצה למלא את הצעת המיזם על פי התבנית הקיימת באזור האישי באתר התוכנית ולהעלות אותה כקובץ PDF עד יום חמישי, ב' באדר א' התשפ"ב, 3.02.2022, בשעה 18:0 .0אורך המסמך לא יעלה על שלושה עמודים, הוא יהיה מנוסח באנגלית, ויכלול את כל הפרטים המבוקשים. לא יוּתר לשלוח מסמך בפורמט אחר מזה הקיים באתר התוכנית.

2.5אם בית הספר יעלה לשלב השני, תתבקש הקבוצה להציג את המיזם לפני הוועדה הממונה.

2.6התאריכים לכל שלב בתוכנית נקבעו מראש. יש לשים לב כי התלמידים שנבחרו לייצג את בית הספר פנויים באותם תאריכים.

3.   נושאים לדיון חינוכי

        17 יעדי האו״ם לשנת 2030

        ארגוני האו״ם ברומא בנושא מזון וחקלאות:

            FAO - Food Agriculture Organization

            WFP - World Food Program

             IFAD - International Fund for Agricultural Development

        פיתוח מיזם - כיצד הופכים רעיון למיזם?

        חשיבות מעורבותם של בני הנוער במאמצים למציאת פתרונות ליעדי האו״ם.

4.   חומרי עזר לתלמידים ולמורים

4.1כל בית ספר שיירשם לתוכנית יקבל מסמך עם הסבר מפורט על תוכנית ISDG .

4.2ביום חמישי, כ''ב בחשוון התשפ"ב, 28.10.2021, ייערך יום עיון במתכונת מקוונת או בנוכחות פיזית (תלוי במצב הקורונה) שבו התלמידים והמורים המנחים יקבלו הסבר על התוכנית (שלבי התוכנית, כללי התוכנית, דרכי תקשורת, ציפיות הסבר על יעדי האו"ם ומתן מענה לשאלות). שלושת בתי הספר שזכו בתוכנית 2020 ISDG יציגו את המיזם שלהם.

5.   לוח הזמנים של מהלך התוכנית

5.1יום ראשון, כ"ז בתשרי התשפ"ב, 3.10.2021 - מועד פתיחת ההרשמה לתוכנית - שליחת חוזר מנכ"ל לכלל בתי הספר ופתיחת האפשרות להרשמה דרך אתר התוכנית.

5.2יום חמישי, כ"ב בחשוון התשפ"ב, 28.10.2021 - יום עיון במתכונת מקוונת או בנוכחות פיזית (תלוי במצב הקורונה) שבו התלמידים והמורים המנחים יקבלו הסבר על התוכנית (שלבי התוכנית, כללי התוכנית ודרכי תקשורת), הצגת שלושת המיזמים שזכו בתוכנית 2020 ISDG, הסבר על 17 יעדי האו"ם ומתן מענה לשאלות התלמידים והמורים המנחים. *פרטים נוספים על יום העיון יפורסמו באתר התוכנית.

5.3יום שני, ד' בכסלו התשפ"ב, 8.11.2021 - בשעה 18:00 (שעון ישראל) - תאריך אחרון להרשמה לתוכנית.

5.4יום חמישי, ב' באדר א' התשפ"ב, 3.02.2022 - בשעה 18:00 (שעון ישראל) - מועד אחרון לשליחת הצעת המיזם דרך האזור האישי באתר התוכנית. יש למלא את הצעת המיזם על פי התבנית הקיימת באזור האישי ולהעלות אותה כקובץ PDF. המסמך לא יעלה על שלושה עמודים, יהיה מנוסח באנגלית, ויכלול את כל הפרטים המבוקשים. לא יתאפשר לשלוח מסמך בפורמט אחר מזה שבאתר התוכנית.

5.5יום חמישי, ל' באדר א' התשפ"ב, 3.03.2022 - מועד החזרת התשובות לכלל הקבוצות.

5.6יום חמישי, כ"ח באדר ב' התשפ"ב, 31.03.2022 -הצגת המיזמים לפני הוועדה הממונה: 15 הקבוצות שייבחרו לעלות לסבב השני יתבקשו להציג את המיזם שלהן באנגלית לפני הוועדה הממונה במשרד החוץ בירושלים, עם המורה המנחה.

5.7יום חמישי, כ"ז בניסן התשפ"ב, 28.04.2022 - פרסום שמות הקבוצות שעלו לגמר התוכנית.

5.8 יום חמישי, י"ח באייר התשפ"ב, 19.05.2022 - פגישה מקוונת של שלוש הקבוצות הזוכות עם מארגני התוכנית: עבודה על הצגת המיזם, חידוד המיזמים ותדרוך לקראת ההגעה לרומא.

5.9ימים שני-רביעי, י"ג-ט"ו בתמוז התשפ"ב, 12-14.07.2022 - הגעה של שלוש הקבוצות הזוכות עם המורה המנחה לביקור הרשמי ברומא.

 

*        יש לוודא לפני הגשת המועמדות כי כלל חברי הקבוצה זמינים בתאריכים הרשומים בעמוד זה.

 

        כדי ללמוד יותר על תוכנית ISDG20 יש להיכנס לאתר התוכנית בכתובת הזו: https://www.israelsdg.com/

        כדי ללמוד יותר על פרויקט ISDG’s של האו"ם, יש להיכנס לאתר הזה: https://sustainabledevelopment.un.org

        פרסום התוכנית - באתר הקיימות, משרד החינוך http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/kayamut/tacharuyot/

 

[1] לשון זכר מייצגת את כל המגדרים.