נבחרות ישראל במדעים- מבחני איתור ואולימפיאדות המדע הבין-לאומיות

הודעה מס' 0244

תאריך פרסום ההודעה: כ"א בחשון תשפ"ב, 27 באוקטובר 2021

  
   anatro2@education.gov.il

 

1.   כללי

למדינת ישראל חמש נבחרות בתחומי המדע: כימיה, פיזיקה, מתמטיקה, ביולוגיה ומדעי המחשב. מתוך נבחרות אלו יוצאות המשלחות המתחרות בתחרויות בעולם כשגולת הכותרת היא האולימפיאדות הבין־לאומיות במדעים.

השתתפות באולימפיאדות מייצבת את מדינת ישראל כמובילה בזירה הבין־לאומית בתחומי המדעים והטכנולוגיה ומציגה את עוצמתה בחינוך המדעי בבתי הספר ובמערכת החינוך כולה. להשתתפות ישראל באולימפיאדות הבין־לאומיות חשיבות רבה בשיפור תדמיתה של מדינת ישראל בקרב קהילת אנשי המדע בעולם וכן ביצירת קשרים חברתיים בין התלמידים והמדריכים מרחבי העולם, שיהפכו ברבות הימים לקשרים אקדמיים מחקריים המקדמים חדשנות ושיתופי פעולה עסקיים בעת פיתוח טכנולוגיות והמצאות מדעיות. חברי נבחרות ישראל הם התלמידים המצטיינים ביותר בתחום הדעת. כל נבחרת מונה כ־50 תלמידים המתאמנים לאורך שנת הלימודים. המצטיינים מתוך הנבחרת נבחרים לייצג את ישראל באולימפיאדות הבין־לאומיות ובתחרויות בין־לאומיות נוספות.

האגף למצוינות בחינוך הטכנולוגי שבמִנהל חינוך טכנולוגי מְנהל יחד עם מרכז מדעני העתיד במיזם משותף את נבחרות ישראל במדעים ובשיתוף הפיקוח על הוראת המתמטיקה, הפיזיקה, הכימיה, הביולוגיה ומדעי המחשב, וכולם יחד משקיעים מאמצים רבים לקידום הישגי הנבחרות וטיפוחן, מתוך הבנה כי נבחרות ישראל, מבחני האיתור אליהן והתחרויות הבין־לאומיות, תורמים לטיפוח החינוך המתמטי והמדעי, מקדמים את החינוך לחשיבה יצירתית ומדעית רחבה והשפעתם מחלחלת אל כלל תלמידי ישראל במקצועות אלו.

לכל נבחרת חסות אקדמית-פדגוגית-מנהלית של מוסד אקדמי נבחר שנקרא "גוף מפעיל":

נבחרת הפיזיקה – אוניברסיטת בן גוריון שבנגב, מרכז חוסידמן לנוער שוחר מדע, באר שבע

נבחרת מדעי המחשב – אוניברסיטת בר אילן, רמת גן

נבחרת הכימיה – הטכניון, הפקולטה ע"ש שוליך, חיפה

נבחרת המתמטיקה – מכון וייצמן למדע, רחובות

נבחרת הביולוגיה – אוניברסיטת תל אביב

2.   מבחני האיתור

כדי להתקבל לנבחרת ישראל בתחום מסוים יש לעבור שלושה שלבי מיון. לכל נבחרת תהליך איתור ומיון משלה. מידע על שלבי האיתור והמיון ומועדם אפשר למצוא במרחב הנבחרות אשר בפורטל תלמידים ובפורטל עובדי הוראה.

2.1מבחן האיתור הראשוני - שלב א', הוא מבחן ארצי לכלל תלמידי ישראל ופתוח לכל התלמידים הלומדים במערכת החינוך הפורמאלית.

2.2המבחן הוא מבחן מקוון, 90 דקות, מבית התלמיד או מבית הספר, והכניסה היא באמצעות "הזדהות אחידה" דרך כפתור "כניסה למבחנים מקוונים" שבמרחב הנבחרות שבפורטל תלמידים. אין צורך ברישום מוקדם של תלמידים. אפשר להיבחן בעברית או בערבית, בשני המועדים המוצעים, והתוצאה הגבוהה תובא בחשבון.

2.3מבחן האיתור הראשוני - שלב א' על שני מועדיו מנוהל על ידי משרד החינוך ובאחריותו.

יתר שלבי המיון הם באחריות הגוף המפעיל - המוסד האקדמי המאמן את הנבחרת - ובניהולו.

כל תלמיד או תלמידה המעוניינים  להיבחן (מומלץ ללומדים את המקצוע בהיקף מוגבר), זכאים לקחת חלק במבחני המיון. בתי הספר מתבקשים לארגן מקום היבחנות שקט ואמצעי קצה ראוי לבחינה. חשוב לעודד את השתתפותם של התלמידים במבחני האיתור. אין למנוע מתלמידים המעוניינים להיבחן לגשת למבחן האיתור, גם אם בית הספר מוצא כי סיכוייהם להעפיל לשלב הבא נמוכים.

2.4בתי ספר מתבקשים למנות מטעמם איש קשר שיעמוד בקשר עם היחידה במשרד. איש הקשר ירשום עצמו בטופס רישום המפורסם בפורטל עובדי הוראה כאיש קשר לעניין המבחן. תלמידים יוכלו לגשת למבחן האיתור גם אם לא נרשם איש קשר מטעם בית הספר לעניין המבחן.

2.5כשבועיים מתום המועד השני של שלב א' יפורסמו תוצאות המבחן בפורטל התלמידים ובפורטל עובדי הוראה. עם קבלת התוצאה לתלמיד, ורק לתלמידים שעברו את המבחן, יעלה קישור לרישום להמשך שלבי המיון. התוצאות הם ברמת "עובר/לא עובר" ולא ציון מבחן.

2.6המבחן ופתרונו יפורסמו בפורטל תלמידים והמורים יוכלו לעשות בו שימוש.

2.7מועדי הבחינות:

 

 

מועד ראשון א1

10:00–14:00

משך המבחן 90 דקות.

המבחן צריך להתחיל ולהסתיים בטווח שעות זה

מועד שני א2

14:00–18:00

משך המבחן 90 דקות.

המבחן צריך להתחיל ולהסתיים בטווח שעות זה

מדעי המחשב

יום שלישי כ' בחשוון, 26.10.2021

יום שלישי ה' בכסלו, 9.11.2021

מתמטיקה

יום חמישי כ"ב בחשוון, 28.10.2021

יום שני ד' בכסלו, 8.11.2021

כימיה

יום שלישי כ' בחשוון, 26.10.2021

יום שני ד' בכסלו, 8.11.2021

פיזיקה (לתלמידי י')


פיזיקה (תלמידי י"א)

יום חמישי כ"ב בחשוון, 28.10.2021

יום חמישי ה' בטבת, 9.12.2021

יום שלישי ה' בכסלו, 9.11.2021

 יום ראשון ח' בטבת, 12.12.2021 (בין השעות  10:00-14:00 בלבד!)

ביולוגיה

יום חמישי כ"ב בחשוון, 28.10.2021

יום שלישי ה' בכסלו, 9.11.2021

3.   אימונים ותחרויות

הנבחרות יתאמנו במתכונת של מחנות אימונים רב־יומיים הכוללים לינה, ימי עיון חד־יומיים, מפגשים אזוריים ושיעורים מקוונים. כל ימי האימון והתחרויות בישראל יתקיימו רק בימי חול בהקפדה על שמירת השבת ומניעת חילולה. הקפדה תהיה גם בעניין כשרות המזון.

כל פעילות הנבחרות היא פעילות מעורבת מגדרית וכוללת לימודים אקדמיים ופעילות חברתית. הלינה במחנות האימונים תהיה מופרדת מגדרית.

מועד התחרויות בחו"ל נקבע על ידי הוועדה המארגנת של התחרות ואין לישראל אפשרות לשנות את קביעתה.

האימונים והתחרויות ימומנו על ידי המיזם המשותף ועל התלמיד והוריו לא יועמסו עלויות למעט הגעה לפעילות באשר היא.

4.   פעילות נבחרות ישראל בזמן משבר קורונה

הגופים המפעילים (מוסדות האקדמיים) האמונים על הנבחרות מחויבים בשמירת התקנות שייקבעו מעת לעת על ידי משרד הבריאות. על המוסדות להתעדכן ולפעול על פיהן. על המוסדות האקדמיים לפעול בהתאם לתו הסגול שהמוסד האקדמי קבע לבאים בשעריו.