יום הסובלנות הבין־לאומי התשפ"ב

הודעה מס' 0245

תאריך פרסום ההודעה: כ"א בחשון תשפ"ב, 27 באוקטובר 2021

   050 - 6289268
   danielaf@education.gov.il

 

1.   כללי

יום הסובלנות הבין־לאומי מצוין מדי שנה ב־16 בנובמבר ברחבי העולם. סובלנות משמעה לנהוג בכבוד ובהבנה כלפי השונה בדתו, בתרבותו, בגזעו או בדעותיו. מטרתו של יום זה היא להגביר את המודעות הציבורית לסכנה שיש בחוסר סובלנות כלפי השונה הבאה לידי ביטוי בגילויי גזענות, אלימות, שנאת האחר, חוסר צדק ואפליה. השופט אליהו מצא אמר: דמוקרטיה אמורה להיות מנת חלקם גם של מי שאינם מאמינים בה. היא מחייבת סובלנות גם כלפי חסרי הסובלנות." ביום זה נדגיש את הסכנות של חיים בחברה גזענית שאין בה סובלנות כלפי האחר והשונה. גילויים של אפליה וחוסר סובלנות פוגעים בחברה הישראלית ולכן מוטלת עלינו החובה לקדם שיח חינוכי מתמשך עם בני הנוער על גילויי הגזענות, הדעות הקדומות וחוסר הסובלנות לשונה, ועל החובה לכבד דעות שונות גם אם הן מנוגדות לדעותינו וסותרות אותן. עלינו לקדם שיח פלורליסטי, מכבד, בכל הסוגיות השנויות המחלוקת הניצבות בפתחה של החברה הישראלית.

יום הסובלנות יחול השנה ביום שלישי, י"ב בכסלו התשפ"ב, 16 בנובמבר 202 .1בשנת הלימודים התשפ"ב אנו ממליצים לעסוק בנושא זה לאורך שבוע לימודים. מומלץ לעסוק בנושא הסובלנות במסגרת שיעורי החינוך וכן בשיעורים בתחומי הדעת השונים.

מערכי שיעור חדשים בנושא סובלנות ואחדות פותחו לקראת יום הסובלנות התשפ"ב, והם  נמצאים באתר המטה לחינוך אזרחי ולחיים משותפים. תכנים אלה  מצטרפים לפעילויות משנים קודמות הקיימות באתר בנושאים אלה.

 

לפרטים אפשר לפנות אל גב' דניאלה פרידמן, מנהלת המטה לחינוך אזרחי, המזכירות הפדגוגית, טלפון: 050-6289268, דוא"ל danielaf@education.gov.il וכן אל רפרנטיות המטה במחוזות.