תחרות "פרס המים של שטוקהולם" לנוער בישראל לשנת 2022

הודעה מס' 0249

תאריך פרסום ההודעה: י"א בשבט תשפ"ב, 13 בינואר 2022

   050 - 6280234
   iritsa@education.gov.il

   03 - 6408657
   sjwpi@tauex.tau.ac.il

 

1.   כללי

תחרות "פרס המים של שטוקהולם לנוער" היא תחרות לבני נוער הכותבים עבודות מחקר בתחום "המים ושימורם" בד בבד התייחסות להיבטים שונים – מדע, טכנולוגיה, חברה ורוח. התחרות נערכת בארץ, בחסותה ובארגונה של הפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל אביב, ובתמיכת קרן ראקל ומנואל קלצ'קי וג'ואיש נשיונל פאנד, ארה"ב, אשר מקדישה את תמיכתה במיזם לזכרו של זאבי כהנוב ז"ל, ובשיתוף הפיקוח המרכזי על מדעי הסביבה וביולוגיה במשרד החינוך. הזוכים בתחרות הארצית נשלחים לייצג את ישראל בתחרות בין־לאומית הנערכת מדי שנה בשטוקהולם בחסות בית המלוכה השוודי.

 

השתתפות בתחרות מקנה לבתי הספר -

שיתוף פעולה עם מכוני מחקר וקבלת עזרה ביצירת קשר בין התלמידים למנחים אקדמיים;

חשיפה באמצעי התקשורת וביקור של שגריר שוודיה בבית הספר הזוכה.

2.   קהל היעד של התחרות והיקף העבודות המשתתפות

התחרות מיועדת לבני נוער בגילים 19-14, יחידים או קבוצות של שני חברים.

אפשר להגיש לתחרות עבודות בשני היקפים:

-עבודת מחקר מקיפה: עבודה או מיזם גמר

-עבודת מחקר מצומצמת, כמו מיזם הערכה חלופית או מעורבות חברתית.

3.   נושאי העבודות לדוגמה

להלן דוגמאות לנושאים לעבודות בתחומי דעת שונים הלקוחים מתוך עבודות שהוגשו בעבר ועלו לגמר בתחרות:

אומנות/צילום – תערוכה בנושאים כמו "הצילו את ים המלח", "מקורות המים בישראל"

ביו־טכנולוגיה – חיישנים מיקרוביאליים לניטור רעילות אקוטית במים

ביולוגיה – שונית האלמוגים באילת, שימוש בבעלי חיים או בצמחים לטיהור מים

גאוגרפיה – פריסת מקורות המים בישראל

היסטוריה – מובילי המים בישראל: מאקוודוקט רומי ועד המוביל הארצי

הנדסה  מערכת לטיפול מיידי בדליפות נפט ממכליות

חקלאות – גידול בתנאים מדבריים למטרת חיסכון במים

טכנולוגיה – מתקן להתפלת מי ים באמצעות אנרגייה סולרית

כימיה – ניטור איכות המים

מדע המדינה – הסכמי מים במזרח התיכון כמודל לשיתוף פעולה בדרך לשלום

מדעי הסביבה – השפעת המיקום של רפתות ליד מקור מים על איכות המים, שימוש בבעלי חיים או בצמחים לטיהור מים

מעורבות חברתית – יום פעילות חברתית לבית הספר היסודי בנחל איילון 

סוציולוגיה – הרגלי צריכת המים בקרב בני הנוער

פיזיקה – בדיקת גיל המים

שיווק – קמפיין שיווק החסכמים והשפעתו על משק המים

תנ"ך – חשיבות מקורות המים במיתוס האתני והצורך בשימורם.

4.   הפרסים

4.1התלמידים הזוכים במקום הראשון והמורה המלווה את המיזם יישלחו לתחרות הבין־לאומית בשטוקהולם (אם אכן תתקיים בפועל). התלמידים הזוכים שיבחרו ללמוד באוניברסיטת תל אביב ויתקבלו כסטודנטים מן המניין לפי נהליה, יקבלו מן האוניברסיטה מלגת לימודים לשנת לימודים אחת (כ־10,000 ש"ח).

4.2פרס כספי בשווי 1,000 ש"ח יוענק לכותבי עבודות המחקר המקיפות הטובות ביותר בשניים משלושת התחומים האלה: (1) טכנולוגיה ויזמות (2) מחקר ופיתוח (3) חברה ורוח (להוציא את התחום הזוכה בתחרות). לתלמידים כותבי העבודות תוענק זכאות למלגת לימודים בשווי 50% משכר הלימוד לשנה אחת, אם יבחרו ללמוד בפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל אביב ויתקבלו כסטודנטים מן המניין לפי נהליה.

4.3פרס כספי בשווי 500 ש"ח יוענק לכותבי עבודת המחקר המצומצמת הטובה ביותר. אם מדובר בקבוצה שבה מעל שני משתתפים, יועבר הפרס לבית הספר וישמש להענקת מחווה לכל הקבוצה.

4.4כל בתי הספר והתלמידים שישתתפו בתחרות יקבלו תעודות הוקרה.

4.5פרס לבית הספר המתמיד: פרס כספי בשווי 5,000 ש"ח יוענק לבית ספר המתמיד להגיש עבודות לתחרות מדי שנה ומתחייב לתוכנית הרחבה והעמקה של מחקר המים ולהגשת עבודות לתחרות גם בשנים הבאות. הענקת הפרס מותנית במימון של נותני החסות.

5.   לוח הזמנים והרישום

הגשת המועמדות: עד כ"ז באדר א' ה'תשפ"ב, 28.02.2022 - יש למלא את טופס ההרשמה האלקטרוני, שנמצא בקישור: https://forms.gle/8Y3hrb9SUFssJA6NA) או להוריד את טופס ההרשמה שנמצא באתר המפמ"ר ולהעבירו לכתובת האלקטרונית של התחרות.

 

הגשת המיזם: עד כ"ח באדר ב' ה'תשפ"ב, 31.03.2022 (יש לשלוח את העבודה בדואר האלקטרוני).

6.   משבר הקורונה

לאור הקשיים שיצר משבר הקורונה בכל הנוגע בעשייה המעשית ובלוחות הזמנים שעלולים להשתבש עקב כניסה ויציאה מסגר בשנה שעברה ולמידה מרחוק, אפשר יהיה לפנות למשרדי התחרות לבקשת הארכה להגשת העבודה (בכפוף לתאריכי ההגשה לתחרות הבין־לאומית).

 

כמו כן יביאו השופטים השנה בחשבון את משבר הקורונה ויתייחסו למיזמים עם רעיון תיאורטי שלא נוסה בפועל או שלא פותח אב-טיפוס עובד להמחשה והם יקבלו את מלוא הנקודות.

 

אירועי התחרות – הן שלב הגמר של התחרות הן התחרות הבין־לאומית – קיומם בפועל יהיה תלוי במצב האפידמיולוגי העולמי ובהנחיות ארגוני הבריאות. אם לא יתאפשר הדבר, יתקיימו האירועים באופן וירטואלי.

 

ברצוננו להביע הערכה רבה לכלל הצוותים החינוכיים ולתלמידים שממשיכים גם בזמנים מאתגרים אלה במלאכת החקר בכלל ובחקר נושא המים בפרט. יישר כוח!

 

את טופס ההרשמה ומידע נוסף אפשר למצוא באתר המפמ"ר לביולוגיה בכתובת זו:

אולימפיאדות ותחרויות - פורטל עובדי הוראה | מרחב פדגוגי (education.gov.il)