חוק זכויות התלמיד התשפ"ב

הודעה מס' 0254

תאריך פרסום ההודעה: י"ג באדר תשפ"ב, 14 בפברואר 2022

  
   tovabe@education.gov.il

  
   yossimic@education.gov.il

 

חוק זכויות התלמיד[1] התשפ"ב

 

חוזר זה עוסק ביידוע מוסדות חינוך בדבר חוק זכויות התלמיד המבטיח את המשך תפקודם של התלמידים במערכת החינוך, כזכות חוקתית לחינוך, בתוך שמירה על כבוד התלמיד, כבוד עובד ההוראה וצוות המוסד החינוכי.

שורשיו של חוק זכויות התלמיד הם באמנת זכויות הילד. התלמידים הם אזרחים צעירים בעלי זכויות, אחריות וחובות במוסדות החינוך.

עיקרי החוק ממסדים את זכויותיהם של התלמידים. החוק ממסד את הזכות לחינוך, מגן על תלמידים מפני אפליה (סעיף 5), מבטיח הליך הוגן בעת הרחקה לצמיתות והעברת התלמיד למוסד אחר וזכות ערעור על החלטת המועצה הפדגוגית בבית הספר בפני מנהל המחוז. סעיף זה כולל את הזכות להשתתפות התלמידים בהליכים (סעיפים 6–8), מעניק זכאות להיבחן בבחינות בגרות (סעיף 9), אוסר על ענישה גופנית או משפילה (סעיפים 10–11), מעודד הקמת מועצת תלמידים (סעיף 13) ומעודד את שמירת הפרטיות של התלמיד (סעיף 14).

יש ליידע את הצוות החינוכי, התלמידים וההורים בדבר חוק זכויות התלמיד. זכויות התלמידים מובחנות משל המבוגרים משום שהם, התלמידים, צעירים בתהליכי התפתחות הנתונים למרות מוריהם והוריהם. המורים מופקדים על קידומן וטיפוחן של זכויות התלמידים; התלמידים זקוקים להדרכה, וראויים להקשבה, להכלה, להערכה ולכבוד.

על חוק זכויות התלמיד להיות חלק מהתקנון הבית הספרי ולהנחות את באי בית הספר על אודות שמירת יישומי החוק בכל מוסד חינוכי.

קישור לחוק - נבו

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/133m1_001.htm

קישור לכרזת החוק

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/TarbutShelZchuyot/BeitHasefer/KrazotLehorada.htm

קישור למידעון הראשון

https://meyda.education.gov.il/files/MinhalPedagogy/zechuyot/open2022.pdf

להנחיה ולהדרכה בדבר שילוב החוק, אפשר לפנות לפיקוח ליישום חוק זכויות התלמיד:

טובה בן ארי, מפקחת ארצית לזכויות התלמיד tovabe@education.gov.il

יוסי מיכל, מדריך ארצי לזכויות התלמיד yossimic@education.gov.il

 

[1] לשון זכר מייצגת את כל המגדרים