שבוע התפוצות במערכת החינוך

הודעה מס' 0256

תאריך פרסום ההודעה: כ"ו באדר ב תשפ"ב, 29 במרץ 2022

  
   limorco@education.gov.il

 

שבוע התפוצות במערכת החינוך

 

שבוע התפוצות

בימים ב'-ו' בניסן תשפ"ב, 7-3 באפריל 2022, תציין מערכת החינוך את שבוע התפוצות.

שבוע התפוצות הוא שבוע המתמקד בחיזוק הקשר עם יהדות התפוצות. בשבוע זה, מערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית תקיים פעילויות חינוך והסברה בנושא, ובכלל זה מפגשי תלמידים עם נציגים מקהילות יהודיות בעולם (החלטת ממשלה 1656).

נושא העמיות היהודית בכלל ושבוע התפוצות בפרט, טומן בחובו סוגיות חינוכיות רחבות ועמוקות. במשרד החינוך כוחות רבים עתירי ניסיון בתחום זה ושבוע התפוצות מספק הזדמנות ואף חובה להביאם לידי ביטוי וליצור מארג עשיר ומגוון של עשייה חינוכית חשובה וערכית.

הקדמה

מאז ומתמיד, התקיימה מערכת יחסים מיוחדת בין מדינת ישראל ובין יהדות התפוצות. הקשר בין היהודים שבמדינת ישראל ובין היהודים שבתפוצות מבוסס על מכנה משותף ומחבר: תחושת שייכות ומחויבות לעם היהודי, שותפות גורל וערבות הדדית ושורשים ומורשת משותפים שאנו חולקים למען עתיד יהודי משותף.

הקשר בין מדינת ישראל ויהודי התפוצות הוא קשר חם, דואג ואכפתי, קשר של בני משפחה הנשמר גם כאשר הם רחוקים זה מזה ולעיתים אף חלוקים בדעותיהם. הקשר חוצה שפות, גילים, תרבויות וגבולות.

מדינת ישראל מחויבת כלפי כל יהודי באשר הוא. ישראל מוקירה ומטפחת חיבור אמיץ אל אחינו בכל מקום בעולם. שבוע התפוצות, המתקיים בישראל, זו השנה השביעית, נועד לחזק את הקשר ואת הערבות ההדדית בינינו, להאיר את הסיפור המשותף אשר לכולנו יש בו חלק ולהזמין אותנו לכתוב פרקים נוספים בסיפור מופלא זה.

מטרות

 • התוודעות לנושא הקהילות היהודיות בתפוצות ולקשר שלהן לעם ולארץ.
 • חיזוק השותפות והאחדות בין תלמידי ישראל ליהודים החיים בקהילות שונות בתפוצות.
 • חיזוק הקשר בין תלמידי ישראל ובני נוער בתפוצות.
 • העלאה לתודעה והדגשת ערך הערבות ההדדית המתקיים בין מדינת ישראל ליהודי התפוצות.

דגשים

שבוע התפוצות נועד להעלות לסדר היום נושאים רבים הקשורים בקיומו של העם היהודי ובקשרים שבין מדינת ישראל ליהדות התפוצות. רשת האינטרנט והרשתות החברתיות מאפשרות תקשורת יעילה ומהירה, אך למרות זאת, הנוער הישראלי כמעט שאינו עוסק בנעשה בקהילות היהודיות בעולם, בקשר שלהן לישראל, בהיסטוריה שלהן, במאפיינים שלהן ובאתגרים ובדילמות הניצבים בפניהם. הקשרים בין בני נוער יהודים בישראל לבין יהודים בקהילות שונות בעולם מועטים. שבוע התפוצות מבקש להרחיב ולהעמיק קשרים אלה. בשבוע זה, תלמידי ישראל יכירו את יהודי התפוצות דרך סיפורים, סרטונים, מערכי שיעור, מפגשים פיזיים ומפגשים בזום. מטרת מפגשים אלה היא להכיר את יהודי התפוצות כפי שהם, ללא שיפוט וברצון לחיזוק הקשר.

המשבר הנוכחי באוקראינה מעלה את שאלת הקשר בין מדינת ישראל ובין יהודי התפוצות ואת ערך הערבות ההדדית לסדר היום. המשבר הוליד אתגרים רבים בקרב קהילות יהודיות באוקראינה. קהילות יהודיות רבות בעולם ובתוכן גם החברה הישראלית התגייסו למתן סיוע לכלל אזרחי אוקראינה, גם שאינם יהודים, וליהודים החיים בה. משבר קשה זה העלה, מלבד הדאגה לחיי אדם, גם את שאלת האחריות של מדינת ישראל לשלומם של יהודי העולם, שאלה אשר שבה ועולה מעת לעת.

אנשי החינוך במערכת החינוך הישראלית נקראים לעודד את תלמידיהם לעסוק בשאלות אלו ושאלות נוספות בשבוע זה בראש פתוח ובלב חפץ. במהלך שבוע זה, נבקש לבחון את נושא הערבות ההדדית בין מדינת ישראל ליהודי התפוצות. נברר עם תלמידינו אם יש גורל אחד המשותף לכל היהודים באשר הם ואם בעיניהם העם היהודי הוא משפחה וכיצד זה בא לידי ביטוי. כן נבקש לברר את האחריות שלנו לשמירה ולחיזוק הקשר עם יהודי התפוצות.

חומרי למידה

ערכת תכנים מינהל חברה ונוער (קישור לערכה)מינהל חברה ונוער הפיק ערכה מיוחדת למחנכים לקראת שבוע התפוצות. הערכה מציעה לצוותי החינוך מערכי שיעור, סרטונים, חומרי העשרה רבים ופעילויות מגוונות.

"אחים מעבר לים" - מנהל עובדי הוראה, מנגיש לכם יחידות דיגיטליות, אינטראקטיביות המיועדות לתלמידי חטיבות הביניים.

ריכוז חומרים לשבוע התפוצות – אגף תרבות יהודית ישראלית (קישור)

אירועים ופעילויות בשבוע זה

 1. שיעורי חינוך בנושא עמיות יהודית והקשר עם התפוצות (קישור לערכת מנהל חברה ונוער)
 2. שגרירי תפוצות – מאות נציגי הסוכנות היהודית ינחו בבתי ספר ברחבי הארץ יחידת הכרות עם הקהילות היהודיות בעולם והקהילה שלהם בפרט.
 3. שיעורי תרבות יהודית ישראלית (ריכוז חומרים)
 4. כנס ארצי – רכזי חינוך חברתי קהילתי
 5. מפגש תלמידים עם סטודנטים מפרוייקט סל"ה
 6. מפגשים בין־לאומיים של אנשי חינוך מישראל ומהתפוצות במחוזות השונים (זום).
 7. מפגשים בין־לאומיים של מנהיגויות נוער מישראל ומהתפוצות (זום).
 8. אירוע מרכזי בבנייני האומה בשיתוף ובהובלת משרד התפוצות ומרכז ההסברה.